0 obserwujących
11 notek
5969 odsłon
  243   0

Program Nowej Partii Liberalnej

Wadim Tyszkiewicz

Program Nowej Partii Liberalnej.

Postulaty konstytucyjne

1. 300 posłów w Sejmie.

2. Bezwzględne prawo usunięcia z urzędu prezydenta większością 2/3 Zgromadzenia Narodowego.

3. Wprowadzenie do konstytucji wyraźnego i dosłownego przepisu o rozdziale państwa od kościoła.

4. Usunięcie z konstytucji przepisu o tym, że stosunki RP z KK określa konkordat.

5. Zmiana trybu wyboru RPO. Wybór większością 3/5 Sejmu. W razie niewybrania przez parlament wybór bezwzględną większością przez gremium: zgromadzenie dziekanów wydziałów prawa wszystkich wyższych uczelni w Polsce, I prezes SN, prezes TK i prezes NRA. W razie niewybrania przez to gremium RPO sam wskazuje swojego następcę.

6. Zmiana ordynacji wyborczej większością 3/5 Sejmu.

7. Zniesienie wszelkich immunitetów.

8. Likwidacja KRRiTV.

Prawo wyborcze

1. Zmiana ordynacji wyborczej na ordynację ściśle proporcjonalną, tzn. 1 % głosów = 1 % mandatów, bez listy krajowej, bez progu wyborczego oraz bez obowiązku rejestracji komitetów i list we wszystkich okręgach.

2. Zmiana przynależności partyjnej przez parlamentarzystę w trakcie kadencji lub przejście z opozycji do rządu skutkujące zakazem kandydowania w następnej, natomiast opuszczenie partii i zostanie parlamentarzystą niezależnym bez konsekwencji.

3. Zrównanie w prawie obietnicy wyborczej z cywilną obietnicą publiczną. Wynikające z tego prawo do pozwu przeciwko politykowi o niedotrzymanie obietnicy wyborczej, bez roszczeń finansowych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu przez sąd zakaz kandydowania przez pozwanego polityka w następnych wyborach.

4. Zniesienie finansowania partii z budżetu. Finansowanie partii z dobrowolnego 1 % od podatku i jawnych darowizn bez limitu.

5. Zniesienie ciszy wyborczej.

6. Obowiązkowe min. 2-godzinne debaty w TVP przed każdymi wyborami i każdą turą wyborów, z udziałem przedstawicieli wszystkich partii i wszystkich kandydatów na prezydenta.

Prawa i wolności człowieka i obywatela oraz ich ochrona przed państwem

1. Legalne:

- związki partnerskie i adopcja przez nie dzieci

- aborcja do 12. tygodnia ciąży (po konsultacji z psychologiem)

- eutanazja na żądanie pacjenta nieuleczalnie chorego, zdolnego do wyrażenia woli (po konsultacji z psychologiem)

- marihuana i haszysz

- prostytucja

- poker poza kasynami

2. Zakaz zatrzymywania i kontroli osób przez funkcjonariuszy bez powodu. Obowiązek podania przez funkcjonariusza zatrzymanemu powodu zatrzymania przed kontrolą. Za zatrzymanie bez powodu, bez podania powodu zatrzymania, za podanie nieprawdziwego powodu zatrzymania i za kontrolę nieuzasadnioną powodem zatrzymania odpowiedzialność karna funkcjonariuszy z tytułu przekroczenia uprawnień.

3. Przesłuchanie tylko w miejscu zamieszkania lub zatrzymania, a w razie braku komisariatu bądź prokuratury w danej miejscowości - w najbliższym komisariacie bądź najbliższej prokuraturze. Zakaz przewożenia zatrzymanych na przesłuchanie do komisariatów i prokuratur w innych miastach.

4. Kamery w mundurach funkcjonariuszy, radiowozach, izbach zatrzymań i pokojach przesłuchań na komisariatach. Zdjęcia zatrzymanego po przewiezieniu na komisariat. Brak nagrania i zdjęć na niekorzyść funkcjonariuszy.

5. Obowiązek udostępnienia przez funkcjonariuszy zatrzymanemu kontaktu z jedną bliską osobą i adwokatem niezwłocznie po zatrzymaniu oraz udzielenia przez nich informacji tym osobom o miejscu pobytu zatrzymanego. Za nieudostępnienie takiego kontaktu i nieudzielenie takiej informacji odpowiedzialność karna funkcjonariuszy z tytułu niedopełnienia obowiązków.

6. Zakaz zatrzymywania na więcej niż 8 h, intymnych przeszukań i osadzania w celach izb zatrzymań osób zatrzymanych za czyny niekryminalne.

7. Zaostrzona odpowiedzialność karna funkcjonariuszy i prokuratorów za tworzenie lub wykorzystywanie fałszywych dowodów winy i zatajanie dowodów niewinności podejrzanych bądź oskarżonych.

8. Zakaz przesłuchiwania najpierw w charakterze świadka osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

9. Tzw. mały świadek koronny jako posiłkowe, a nie samoistne źródło dowodowe, tzn. dopuszczalne tylko w zestawieniu z innymi źródłami dowodowymi, i z kręgu osób objętych tym samym postępowaniem, co podejrzany bądź oskarżony.

10. Ustawowe zadośćuczynienie za bezpodstawny areszt, w wysokości równowartości płacy minimalnej netto za każdy dzień aresztu. Kara dyscyplinarna dla prokuratora wnioskującego o taki areszt i sędziego wydającego postanowienie o takim areszcie w wysokości 50 % wynagrodzenia przez okres równy okresowi takiego aresztu.

11. Jawni rozkazodawcy wszystkich działań wymierzonych przeciwko obywatelom.

12. Zniesienie przestępstw związanych z wolnością słowa: zniesławienia, znieważenia, znieważenia prezydenta i obrazy uczuć religijnych. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza ścigane z oskarżenia prywatnego.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka