0 obserwujących
195 notek
105k odsłon
1946 odsłon

Jak Ministerstwo Finansów oblicza dług publiczny

fot. kprm
fot. kprm
Wykop Skomentuj

·                     Definicja krajowa długu publicznego – tzw. państwowy dług publiczny (PDP) to dług sektora finansów publicznych, zdefiniowanego w ustawie o finansach publicznych. Fakt istnienia krajowej definicji długu publicznego wynika z unikalnego rozwiązania, przyjętego w Polsce, w postaci konstytucyjnego limitu 3/5 relacji długu publicznego do PKB, wprowadzonego Konstytucją RP z 1997 r. Obowiązująca w Polsce konstytucyjna reguła fiskalna oraz towarzyszące jej dodatkowe procedury ostrożnościowe i sanacyjne uruchamiane po przekroczeniu przez relację długu do PKB odpowiednio progów 50%, 55% i 60% wymagały precyzyjnego ustawowego zdefiniowania sposobu liczenia państwowego długu publicznego oraz zakresu podmiotowego sektora finansów publicznych (zakres ten nie uległ zasadniczym zmianom od 1998 r., a więc od uchwalenia pierwszej ustawy o finansach publicznych).

·                     Definicja unijna długu publicznego to dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government wg europejskiego systemu rachunków narodowych ESA95), liczony jednolicie we wszystkich państwach Unii Europejskiej (w tym w Polsce). Unijna metodologia liczenia długu publicznego wynika z traktatu z Maastricht, zawierającego m.in. kryterium długu i deficytu oraz przewidujący procedurę nadmiernego deficytu (Excessive deficit procedure – EDP) w wypadku ich niespełnienia.

Różnice między obydwoma definicjami dotyczą:

·                     innego podejścia do definicji sektora finansów publicznych. W Polsce zakres sektora określony jest enumeratywnie w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Metodologia unijna zawiera natomiast dodatkowe kryteria funkcjonalne (jak struktura finansowania), pozwalające w jednolity sposób przyporządkować na potrzeby EDP poszczególne podmioty jako należące lub nie do sektora instytucji rządowych i samorządowych, niezależnie od zróżnicowanych porządków prawnych i zakresu sektora 27 państw członkowskich UE. Oznacza to, że zakres podmiotowy sektora jest płynny, a jednostka w określonym roku zaliczona jako element sektora, w kolejnym roku może zostać zaklasyfikowana poza sektorem. Klasyfikacja Krajowego Funduszu Drogowego, zarządzanego przez Bak Gospodarstwa Krajowego jest obecnie najważniejszą z punktu widzenia długu publicznego różnicą w zakresie sektora. KFD nie jest częścią polskiego sektora finansów publicznych, a zaliczony został do sektora general government.

·                     tytułów dłużnych. Różnice wynikają przede wszystkim z obowiązywania w Polsce kasowego systemu rachunkowości budżetowej, podczas gdy metodologia UE jest memoriałowa. W związku z tym tzw. zobowiązania wymagalne (tj. takie, których termin płatności minął a nie zostały uregulowane) jednostek sektora są traktowane jako dług publiczny wg definicji krajowej, a nie są do niego zaliczane wg metodologii unijnej.

Ministerstwo Finansów publikuje dane o wielkości zarówno  państwowego długu publicznego jak i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na końce poszczególnych kwartałów w biuletynie kwartalnym „Zadłużenie sektora finansów publicznych”:

http://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych

Jednocześnie MF przekazuje informacje o długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do GUS, który następnie przekazuje je do Eurostatu. Dane publikowane przez Eurostat są tożsame z tymi, które znajdują się na stronie MF.

  "

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale