Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
328 notek
228k odsłon
  21251   0

W polskiej POLICJI jest „dobrze” i będzie jeszcze „lepiej”

W drugim etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, przeciętnie miesięcznie na jeden etat wynagrodzenie wzrośnie o 300 zł, a z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku, które wzrośnie o 26 złotych – łącznie o 326 zł. W konsekwencji w latach 2017-2020 zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników o 597 zł na etat.

Sposób dokonania podwyższenia wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji od dnia 1 stycznia 2017 roku polegał na przeznaczeniu z kwoty 250 zł 90% środków na obligatoryjne podwyższenie każdemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego, premii i dodatku za wieloletnią pracę oraz 10% na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników na stanowiskach szczególnie istotnych, o najwyższej fluktuacji, a także gwarantowanej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z premią) dla każdego pracownika w kwocie 180 zł, a z indywidualną wysokością dodatku za wieloletnią pracę w kwocie 214 zł na osobę.

Nowe, podwyższone stawki uposażenia wypłacone zostały w dniu 1 marca 2017 roku z wyrównaniem za miesiące styczeń i luty, natomiast podwyższone wynagrodzenia wypłacono pracownikom cywilnym Policji z końcem lutego 2017 roku, również z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Nawiązując do kolejnego zagadnienia poruszonego w wystąpieniu dotyczącego pełnienia przez funkcjonariuszy Policji służby w warsztatach samochodowych, magazynach, wydziałach mundurowych i gospodarczych uprzejmie informuję – zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Główną Policji – że według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku w 35 policyjnych stacjach obsługi zlokalizowanych w Komendach Wojewódzkich Policji (KWP) i Komedzie Głównej Policji zatrudnionych jest 733 pracowników cywilnych, w tym 83 osoby na stanowiskach korpusu służby cywilnej oraz 649 osób na stanowiskach tzw. normatywnych, a także 1 funkcjonariusz – Kierownik Sekcji Wsparcia Technicznego WT KWP w Gdańsku. W ww. stacjach obsługi zatrudnionych jest 7 emerytowanych funkcjonariuszy Policji (lub innych służb mundurowych), w tym 5 osób na tzw. etatach normatywnych, a 2 na stanowiskach korpusu służby cywilnej.

Należy wskazać, że kupowane przez Policję, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), samochody posiadają z reguły 24 miesięczne gwarancje na podzespoły mechaniczne i elektryczne. Z uwagi na fakt, że średni wiek pojazdu w jednostkach Policji wynosi ponad 7 lat w przypadku samochodów osobowych i ponad 8 lat w przypadku furgonów, po upływie okresu gwarancji, przeglądy i naprawy wykonywane są w policyjnych stacjach obsługi lub w serwisach zewnętrznych.

Należy wskazać, że średni koszt roboczogodziny w policyjnych stacjach obsługi jest kilkakrotnie niższy niż w podmiotach zewnętrznych (90 zł – 150 zł) i wynosi około 37 zł.

Warto również zauważyć, że corocznym badaniom technicznym w policyjnych stacjach podlega około 19 500 pojazdów Policji, a korzyści finansowe związane z wykonywaniem badań we własnych obiektach wynoszą około 2.905.000 zł rocznie, bowiem urzędowy koszt badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w komercyjnej stacji kontroli pojazdów wynosi 149 zł.

Ponadto, utrzymywanie przez Policję własnych stacji obsługi pojazdów powoduje:

 • ograniczenie możliwości ujawnienia danych o pojazdach służbowych Policji osobom nieuprawnionym;
 • zabezpieczenie policyjnego sprzętu transportowego przed montażem urządzeń do podsłuchu
  lub inwigilacji, zwłaszcza w pojazdach nieoznakowanych, wykorzystywanych do zadań operacyjno-rozpoznawczych;
 • ograniczenie ryzyka ujawnienia przynależności pojazdów i dekonspiracji funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania operacyjne;
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania transportu Policji w sytuacjach tego wymagających, związanych z określonymi zdarzeniami w kraju (np. imprezy masowe), a także w przypadku odmowy świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne (m.in. w godzinach nocnych, w soboty
  i niedziele lub święta);
 • możliwość wprowadzenia 24-godzinnego trybu pracy policyjnych stacji obsługi w przypadkach tego wymagających (np. podczas wydarzeń typu Światowe Dni Młodzieży, Euro 2012, Szczyt NATO
  czy w czasie klęsk żywiołowych);
 • zapewnienie niezależności od sytuacji rynkowych mających miejsce w gospodarce, tj. upadłości
  i postępowania egzekucyjne w stosunku do firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe
  dla Policji.

Natomiast aktualnie w całej służbie wspomagającej w Policji, w skład której wchodzą m.in. służby logistyczne, biura kadr czy finansów – zatrudnionych jest 3776 policjantów, co stanowi 3,81 % ogólnego stanu funkcjonariuszy Policji oraz 8876 pracowników korpusu służby cywilnej i 906 – na tzw. etatach normatywnych.

Z poważaniem,
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Zachęcamy funkcjonariuszy do anonimowego kontaktu ze mną w sprawie wszelkich nieprawidłowości na oficjalnym profilu Facebook lub pod adresem e-mail: poselbrynkus@gmail.com 

Jest też możliwość spotkania osobistego w moim biurze poselskim:

BIURO POSELSKIE dra hab. JÓZEFA BRYNKUSA
34–100 Wadowice, ul. Mickiewicza 14
tel. (33) 873 10 32

Foto: isp.policja.pl

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo