Kaczka Moralna
Polska podzielona to Polska osłabiona. Na to liczą nasi wrogowie ze wschodu. Dzisiaj mija kolejny dzień kłamstwa smoleńskiego na plecach którego żerują tacy osobnicy jak Macierewicz, Sakiewicz, Binienda, Nowaczyk, Berczyński czy Kaczyński.
9 obserwujących
369 notek
159k odsłon
223 odsłony

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów OG ws Jarosława Dudzicza z neoKRS.

Reforma wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu PiSu.
Reforma wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu PiSu.
Wykop Skomentuj17

My, sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego, zważywszy na doniesienia medialne wskazujące na:


  • uzasadnione podejrzenie, że powołany przez obecnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz wybrany głosami polityków do nowej Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz publicznie użył wobec narodu żydowskiego słów: „podły” i „parszywy”, o co od czterech lat toczy się postępowanie prowadzone obecnie przez Prokuraturę Krajową,
  • uznając, że tego rodzaju zachowanie stanowi drastyczne złamanie zasad etyki sędziowskiej oraz sprzeniewierzenie się ślubowaniu sędziowskiemu, co nie wymaga oczekiwania na ustalenie, czy jest to naruszenie norm prawa karnego,
  • nie widząc w związku z tym możliwości, by Jarosław Dudzicz nadal sprawował powierzone mu funkcje bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości,
  • dostrzegając konieczność niezwłocznego działania w obliczu opieszałości ze strony Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów i Prokuratury Krajowej, a także braku adekwatnego zachowania wymienionego

domagamy się od Jarosława Dudzicza natychmiastowej rezygnacji ze wszystkich powierzonych mu funkcji, w tym Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.


Stanowczo potępiamy kampanię przedstawicieli władzy wykonawczej i sędziów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, w tym z tzw. grupą @KastaWatch oraz grupą urzędników i sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zastępców rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych i niektórych prezesów sądów- nominatów ministra Zbigniewa Ziobry, nazywaną Kasta, jako naruszającą godność i dobre imię sędziów. Z ogromnym zaniepokojeniem i zaskoczeniem przyjmujemy doniesienia medialne, że pomówienia były m.in. wynikiem działalności zorganizowanej grupy, która zainicjowała akcję poniżania, dyskredytowania oraz pomawiania sędziów, a jej członkami byli sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, wybrani przez polityków członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oraz prezesi niektórych sądów powołani na te stanowiska w 2017 roku.  


Sprzeciwiamy się stwierdzeniom Prezesa Rady Ministrów oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szeregu polityków, iż zorganizowana akcja szkalowania sędziów jest efektem kłótni między sędziami i tego, że po 1989 r. nie doszło do dekomunizacji Wymiaru Sprawiedliwości.


Domagamy się:


  • wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności szerzenia mowy nienawiści wobec sędziów;
  • wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;
  • ujawnienia danych sędziów współpracujących z profilem @KastaWatchna portalu Twitter i uniemożliwienia kontynuowania ich bezprawnej działalności;
  • zarządzenia na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów, co do których zachodzą podejrzenia o udział w zorganizowanej grupie szkalującej sędziów.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego prowadził wiceprezes Robert Mokrzecki. Uchwała zapadła jednogłośnie.

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo