Kaczka Moralna
Polska podzielona to Polska osłabiona. Na to liczą nasi wrogowie ze wschodu. Dzisiaj mija kolejny dzień kłamstwa smoleńskiego na plecach którego żerują tacy osobnicy jak Macierewicz, Sakiewicz, Binienda, Nowaczyk, Berczyński czy Kaczyński.
11 obserwujących
401 notek
173k odsłony
3619 odsłon

Wg RP, Andrzej Duda ułaskawił pedofila, który zgwałcił nieletniego krewnego.

Wykop Skomentuj36

Jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, pod koniec swojej kadencji Andrzej Duda dokonał kilku ułaskawień, w tym jedną dotyczącą pedofila, który zgwałcił swojego małoletniego krewnego.

Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała o jaką sprawę chodzi, ani jakie przesłanki zaszły, że Prezydent uznał, iż warto ułaskawić pedofila, poza lakoniczną treścią:


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze względy racjonalności i celowości, a w szczególności fakt pojednania się skazanego z pokrzywdzonymi, zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom oraz obecne wzorowe zachowanie ... postępowanie ułaskawieniowe w tej sprawie zostało zainicjowane prośbą o ułaskawienie złożoną przez osoby pokrzywdzone, które pojednały się ze skazanym. Decyzja Pana Prezydenta w tej sprawie była poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji osób, których sprawa dotyczy, oraz pozytywnych rekomendacji zawartych w opiniach kuratora sądowego, sądów orzekających w obu instancjach oraz Prokuratora Generalnego, a także uzyskaniem dodatkowych informacji z sądu.


Udostępnianie i przekazywanie dalszych informacji o sprawie mogłoby prowadzić do wtórnej wiktymizacji i stygmatyzacji osób związanych z postępowaniem ułaskawieniowym.


image

https://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/prawo-laski-2020/art,9,prezydent-zastosowal-prawo-laski-wobec-jednej-osoby.htmlArt 197 § 3 

Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1. wspólnie z inną osobą,
2. wobec małoletniego poniżej lat 15,
3. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


Art 207 § 1 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Art 157 § 2 

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Tuż po filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" Duda pisał o bezwzględnej walce z pedofilią. Dzisiaj Mucha tak tłumaczy Dudę:

imageW Kościele dzisiaj świętują i oddychają troszeczkę lżej!


https://www.rp.pl/Polityka/306299918-Kancelaria-Prezydenta-odmawia-informacji-o-ulaskawieniach.html

Wykop Skomentuj36
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale