Blog
Mohort
Sceptyk
Sceptyk Marszand,Jubiler.Historyk.
13 obserwujących 917 notek 361984 odsłony
Sceptyk, 12 listopada 2017 r.

Chybiony patriotyzm

I co wy na takie diktum?


Kiedy Polacy zmądrzeją i przestaną świętować nie swoje święta – a święta podsuwane przez wrogów Polski?

Za rozbiory Polski odpowiedzialne są Prusy – cała intryga Sejmu 4 letniego to była intryga tzw. Stronnictwa Patriotycznego” – czyli partii pruskiej.

Ta intryga trwa już 226 lat – od uchwalenia Konstytucji 3-maja. Osoby mieniące się Patriotami polskimi – w istocie są patriotami naszych największych wrogów.

To chyba największy triumf perfidii pruskiej – tak ogłupić Polaków, żeby myśleli że są polskimi patriotami, a w istocie realizują polityką pruską.

Obok konstytucji 3 Maja taką pruska podmianką jest wiara patriotów, że to Piłsudski doprowadził do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r.

Cała narracja patriotyczna jest takim pruskim ogłupianiem.

Czcimy powstania i zrywy wyzwoleńcze przeciw Rosji – nigdy przeciw Prusom – listopadowe styczniowe, warszawskie.

Zbrodnicza, nazistowska III Rzesza niemiecka zamieniła Polskę w kupę gruzów – Polska pod protektoratem Rosji powstała z gruzów

Rosja Sowiecka kraj odbudowała – PRL to była III Rzeczpospolita – a dziś patrioci polscy ze stronnictwa pruskiego odmawiają PRL–owi racji istnienia; więcej, cały dorobek dwóch czy trzech pokoleń został przekazany Niemcom po cenach złomu. Rosję tymczasem osądza się od czci i wiary.

Patrioci Polscy mówią, że wybiliśmy się na Demokrację – Polska jest wolna i demokratyczna w myśl definicji zachodu. Tymczasem Polska jest skolonizowana przez Niemcy – już w 1947 Fryderyk Joliot–Curie mówił, że przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. I tak się stało – cały przemysł przeszedł w obce ręce, wszystkie profity płyną na Zachód.

Unia Europejska – przynależność do Unii – to zaszczyt:  „No nareszcie jesteśmy Europejczykami” – tak jakby Polska nie miała 3000 lat państwowości i nie leżała w Europie.

W PRL-u nie mieliśmy wolności podróżowania – teraz mamy; możemy nawet udać się na „emigrację zarobkową” – mamy wolność! – bo w Polsce pracy nie ma.

PiS uważany jest patriotów za partię narodową – tymczasem wszystkie poczynania PiS-u są w istocie antynarodowe: napuszczanie do wojny z Rosją, poparcie i akceptacja banderowskiej Ukrainy, poparcie dla bandyckiego NATO i US w wojnie ze wszystkimi, wprowadzenie CETA …

Rusofobia jest główną agendą polityki zagranicznej PiS-u i jest uważana za propolską i pronarodową – tymczasem jest głównym elementem konfliktowania i skłócania państw słowiańskich. Zbliżenie z Rosją jest niedopuszczalne, za to kolonizacja Polski przez Niemcy i USA  – i zbliżenie z nazistowską Ukrainą – to dopiero „dobry interes”

Aresztowanie Mateusza Piskorskiego i represje wobec Partii Zmiana jest – z programem patriotycznym, pro-społecznym, pro-narodowym – najlepszą ilustracją na czym polega ta „Dobra Zmiana”

Konstytucja 3- maja – to była prowokacja pruska, która doprowadziła do rozbiorów Polski.
Wszyscy byli masonami: Kołłątaj był masonem, Lelewel był prusakiem i masonem, pochodził ze spolonizowanej szlachty pruskiej (jego dziadkiem był Henryk Loelhoeffel von Lowensprung, lekarz nadworny Prusaka króla Augusta III). Już w 1701 r. elektor brandenburski August II Mocny powiedział, że nic tak nie nauczy Polaków rozumu, jak rozbiory.

3 Maja to święto Matki bożej Królowej Polski – TO JEST POLSKIE ŚWIĘTO.

Za wolność naszą i waszą – to skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi.

Joachim Lelewel był rewolucjonistą i wysyłał żołnierza polskiego, aby walczyli rewolucyjnej masonerii francuskiej ale nie w interesie Polski.

„Jutrzenka swobody” polegała na mordowaniu chrześcijan we Francji i zamordowaniu chrześcijańskiego króla Francji

Powstanie kościuszkowskie odbyło się na zlecenie masonerii – aby uratować Rewolucje Francuską i aby Rosja nie interweniowała. Trzeba było dobić chrześcijańską monarchię.

Insurekcję przygotowywali ludzie związani ze Stronnictwem Patriotycznym – a więc pruskim.
Prusy bowiem chciały wykorzystać sprzyjającą okazję i całkowicie zlikwidować państwo polskie, pomimo że powstańcy przestrzegali neutralności Austrii i Prus.

Założony 24 kwietnia klub jakobinów, który na wzór francuski skupiał radykalnych działaczy, wzywał do królobójstwa – idea królobójstwa na pewno nie mogła się podobać ani carycy Katarzynie II, ani królowi Fryderykowi Wilhelmowi II.

Konstytucja była pruską prowokacją – jest to doskonale udokumentowane przez ks. Waleriana Kalinkę – jednak patrioci polscy z tych źródeł nie korzystają. To była taka bezkrwawa „Rewolucja Francuska”

Powstanie kościuszkowskie przyczyniło się wprost do III rozbioru Polski – a patrioci uważają to wszystko za powód do dumy.

Masonerii o proweniencji pruskiej zawsze chodziło o fizyczną eksterminację żywiołu polskiego

Opublikowano: 12.11.2017 15:41.
Autor: Sceptyk
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Taki jestem sobie.Dociekliwy i uparty . Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. - J.Piłsudski (…)Chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby Wielka Rzeczpospolita Polska, była największa potęgą(…)kulturalną na całym wschodzie. – J. Piłsudski. I to byłoby moje kredo wszystko dla Polski nic dla obcych.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Dyletant Nakłamał? To popatrz Pan na życiorys tego półboga prawicy gen Sikorskiego ten to...
  • @ojciec & dyrektor Notka w komentarzu
  • @izaluka Notka w komentarzu

Tematy w dziale