38 obserwujących
1565 notek
687k odsłon
  283   0

WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE

Za mienie żydów niemieckich z terenu odzyskanych po II wojnie światowej Ziem Zachodnich i Północnych, powojenna Polska Ludowa, w okresie rządów żydokomuny, zapłaciła odszkodowanie ich spadkobiercom ocalałym z niemieckiego ludobójstwa i zgłaszającym się z roszczeniami wobec Polski i to aż z 12 krajów ówczesnego, powojennego Zachodu.

 Spadkobiercy żydów niemieckich na terenach, które znalazły się w granicach naszego państwa wystąpili z roszczeniami finansowymi  za przedwojenne mienie, całkowicie zniszczone: w czasie okrutnej wojny światowej i celowo, w czasie wycofywania się z tych terenów przez samych Niemców.
 Poza osobami indywidualnymi roszczenia wobec Polski  zgłaszały, błyskawicznie reaktywowane  w Polsce powojennej, gminy żydowskie oraz gminy aż z 19 krajów Zachodu, nawet z tych krajów z których rządami nie zostały przez Polskę zawarte umowy odszkodowawcze/indemnizacyjne.


Z terenu tych odzyskanych Ziem zapłacono za mienie pożydowskie w liczbie aż za 2578 pozycji nieruchomości pożydowskich, w większości zniszczonych do stopnia gruzowiska, lub nigdy trwale nie zabudowanych.

 Początkowo we wnioskach np. strony angielskiej, francuskiej czy holenderskiej o odszkodowanie zawierane były przeróżne oszustwa, wskazywano im, że niemal każda nieruchomość była zabudowana, choć większość nigdy nie była trwale zabudowana i nie uwzględniano skutków wojny, tak jakby wojny nie było i nie było żadnych zniszczeń.

Z tego względu eksperci z danego kraju wspólnie z polskimi musieli weryfikować niemal każdą nieruchomość. Dochodziło bo kompromitacji strony zagranicznej, która początkowo naiwnie wierzyła, że zgłaszane im do odszkodowania nieruchomości były trwale zabudowane, a praktycznie okazywało się, że nigdy nie były zabudowane lub, że po wojnie istniała tylko kupa gruzu, która kosztem państwa polskiego musiała być odgruzowana i uporządkowana.

Wyceniano je bez uwzględnienia kosztu odgruzowania. Ogólna kwotowa wysokość zapłaconego odszkodowania, za roszczenia z terenu Ziem Odzyskanych przeliczona po współcześnie stosowanych kursach walutowych, i według współczesnych cen złota monetarnego, wyniosła aż ponad trzynaście  miliardów dolarów amerykańskich.

 Warto dla przypomnienia wiedzieć, że ogółem Polska Ludowa zapłaciła odszkodowanie za pożydowskie mienie/nieruchomości w liczbie ponad 21 500 pozycji z terenu powojennej Polski, o łącznej współczesnej równowartości zapłaconego odszkodowania na ponad 11 mld dolarów amerykańskich.
Zapłacono więc za wszelkie mienie pożydowskie w stopniu całkowitym i ostatecznym, co także potwierdzono w czasie masowej emigracji żydów rosyjskich z Polski po marcu 1968 roku.
  Należy tu podkreślić, że te umowy odszkodowawcze dotyczące w około 90 % mienia pożydowskiego, utajniono przed Polakami, aby tym którzy wyemigrowali w czasie wojny z kraju, w tym walczyli na wielu frontach na Zachodzie,  nie otrzymali żadnego odszkodowania

 Mimo to, nadal do Polski bezprawnie, nawet w sposób niemal terrorystyczny zgłaszają roszczenia różnorodni zagraniczni i krajowi oszuści, a także antypolskie różnorodne organizacje diaspory  żydowskiej z Zachodu. Zgłaszają się także podstawieni kombinatorzy z samego Izraela. Mimo zapłaty ponowne przestępcze roszczenia o odszkodowania lub zwroty w naturze nieruchomości zapłaconych z terenu Ziem Odzyskanych zgłosiło 450 oszustów.


   żydowski-holokaust A jak stwierdził w polskiej telewizji Szymon Szurmiej, były dyrektor Teatru Żydowskiego, w Polsce żyje 4 miliony Żydów zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. A ile żyje niezarejestrowanych ?

Zgłaszali ponowne roszczenia mimo, że w dokumentacji będącej podstawą do ówczesnej wypłaty odszkodowania, były wykazane z imienia i nazwiska ich przedwojenni właściciele i z imienia i nazwiska spadkobiercy, którym przyznano odszkodowania. Znaczna liczba prób tych wyłudzeń i oszustw była skierowana z terenu współczesnych Niemiec, Izraela i Polski i dotyczyła zupełnie innych spadkobierców, nie tych ujętych w umowach odszkodowawczych którym przyznano i wypłacono odszkodowania. Roszczenia zgłaszane współcześnie do Polski dotyczą także mienia z terenu Kresów wschodnich, terenów dziś należących do Ukrainy, Białorusi, Litwy czy Federacji Rosyjskiej.

Czyli Polska nie będąc agresorem, a jednocześnie będąc gronie państw zwycięskich, ma płacić za mienie pożydowskie na terenach, które straciła na Wschodzie i na terenach, które zyskała zrujnowane na Zachodzie.

 Dziwnym zbiegiem okoliczności roszczeń do mienia  przedwojennych Żydów polskich z tych utraconych przez Polskę po drugiej wojnie światowej terenów, do Związku Radzieckiego nigdy nie były zgłaszane, przynajmniej publicznie nie jest to znane, tylko do Polski.

PS od redakcji KIP.Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie w tym temacie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty na temat zapłaconych przez Polskę odszkodowań, wykazu spłaconych nieruchomości,   oszustw na mieniu spłaconym i zwiększających się roszczeń żydowskich. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.


dr Ryszard Ślązak – POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI WOBEC ZACHODU

Wywiad z dr Ryszardem Ślązakiem o reprywatyzacji i odszkodowaniach

WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE

POWOJENNE ODSZKODOWANIA ZAPŁACONE WIELKIEJ BRYTANII.

dr Ryszard Ślązak – KAMIENICE DLA OSZUSTÓW

Wykaz nieruchomości w Warszawie za które Polska wypłaciła odszkodowania dla USA

Jakub Zawadzki: Bierutowskie odszkodowania dla żydów niemieckichLubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale