Blog
Kto (nie) czyta,nie(ch) błądzi
kontrurbanista
kontrurbanista architekt, urbanista, urzędnik
0 obserwujących 26 notek 8935 odsłon
kontrurbanista, 1 kwietnia 2017 r.

MIB przywraca zawód urbanisty – główne założenia projektu ustawy

276 1 0 A A A

Według informacji opublikowanych na portalu samorządowym  w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od kilku tygodni trwają intensywne prace nad projektem przywrócenia zawodu urbanisty i nadania mu statusu zawodu zaufania publicznego.

Z informacji zamieszczonych w cytowanym artykule wynika, że przedmiotem szczegółowych analiz jest m.in. pomysł utworzenia Korpusu służb planistycznych, którego zasadniczy skład w początkowym okresie funkcjonowania ustawy (wg propozycji resortu byłby to 5-letni okres przejściowy) tworzyć będą wyłącznie urbaniści posiadający status „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich”. 

Członkowie Korpusu służb planistycznych uzyskają na mocy ustawy status wykonujących zawód zaufania publicznego.

Nabór do Korpusu odbywać się będzie na zasadach określonych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które tym samym przejmie funkcję dawnej Izby Urbanistów. Według wyjaśnień Ministerstwa proponowane rozwiązania powinny zdecydowanie wpłynąć na poprawienie jakości merytorycznej opracowań planistycznych, ostatnio mocno krytykowanych w tym zakresie przez zainteresowane środowiska, m.in. branży inwestycyjno-budowlanej. 

Wg wstępnych propozycji Ministerstwa plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone przez urbanistów – członków Korpusu nie będą podlegały nadzorowi wojewodów w zakresie zgodności z prawem.

W ocenie Ministerstwa skróci to znacząco procedury planistyczne sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, którym w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego wyznaczono funkcję głównego narzędzia zarządzania polską przestrzenią.

Pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego tj. sporządzone przez osoby nie należące do korpusu służb planistycznych, a dopuszczone do wykonywania zawodu urbanisty na mocy ustawy deregulacyjnej, będą podlegały nadzorowi prawnemu wojewodów oraz dodatkowo obowiązkowi uzyskania pozytywnej opinii Towarzystwa Urbanistów Polskich (tzn. właściwego Oddziału TUP). Brak takiej opinii stanowić będzie podstawę do stwierdzenia nieważności takiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według zapewnień Ministerstwa projekt ma trafić do konsultacji publicznych jeszcze w kwietniu br.01.04.2017 :)

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Taki kompletny projekt, poprzedzony kompleksową diagnozą stanu istniejącego powstał już...
  • W zalinkowanej notce „Res Publica na weekend” Autorka zacytowała m.in. następujący...
  • Opisałem sytuację, której jako urbanista nie ogarniam. To wszystko.

Tematy w dziale Rozmaitości