Blog
Kto (nie) czyta,nie(ch) błądzi
kontrurbanista
kontrurbanista architekt, urbanista, urzędnik
0 obserwujących 26 notek 8935 odsłon
kontrurbanista, 8 maja 2017 r.

Zamiast kodeksu urbanistyczno-budowlanego (2)

153 0 0 A A A

W ostatniej notce pt.: Zamiast kodeksu urbanistyczno-budowlanego (1) zniecierpliwiony i zdegustowany wieloletnim oczekiwaniem na wunderprzepisy tj. kodeks budowlany (szumnie zapowiadany przez kolejne ekipy rządowe), przedstawiłem autorską propozycję niezwłocznego a przy tym mniej skomplikowanego rozwiązania wszelkich problemów inwestycyjno-budowlanych w Polsce.

(Short)dyskusja pod notką, zanim jeszcze się na dobre wywiązała, to już zgasła. Generalnie temat nie „chwycił” – Czytelnicy najwyraźniej wolą lżejsze tematy, a jeśli już muszą być tematy trudne, to przynajmniej w zdecydowanie lżejszej formie. „Nasz klient, nasz pan” – oto inna moja propozycja na ten sam temat, również sprzed ośmiu lat, przy czym w zdecydowanie przystępniejszej formule. Projekt został w 2009 r. opublikowany na portalu kontrurbanista.com – poniżej cały tekst.

Na odcinku „upraszczania” obowiązującego w Polsce prawa, oczywiście w imię postępu, „nasila się” moda na „specustawy”.

O ile pierwsza „specustawa" (drogowa) wzbudzała jeszcze na początku pewne wątpliwości, doczekała się nawet nieśmiałych (ale jednak) zarzutów niekonstytucyjności to kolejne „specprzepisy” witane są już bez takich zastrzeżeń a wręcz entuzjastycznie.

Jedyne, co tej euforii towarzyszy to powszechne żądanie kolejnych „specułatwień” -  subito.

Autorzy strony Kontrurbanista.webnode.com., porwani w/w euforią, włączają się, na miarę swoich skromnych możliwości, do tego wartkiego nurtu - stąd autorska propozycja specustawy planistycznej.

 

(PROJEKT)

                                                                 Ustawa z dnia………………..

o szczególnych zasadach sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa szczególne zasady i warunki sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych dalej specplanami, a także organy właściwe w tych sprawach.

Art.2.W sprawach dotyczących sporządzania i uchwalania specplanów nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział I

Sporządzanie specplanu

Art.3.Organem właściwym w sprawie sporządzenia specplanu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art.2. Projekt specplanu sporządza pracownik urzędu gminy, którego zakres obowiązków obejmuje problematykę planowania przestrzennego lub jest do tej problematyki zbliżony.

Art.3. W przypadkach uznanych za skomplikowane merytorycznie lub w inny sposób wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powierzyć sporządzenie specplanu urbaniście.

Art.4. O zakresie wymaganego opiniowania i uzgadniania decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art.5. W przypadku jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzna zbędność tych czynności projekt specplanu uznaje się za uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany.

Rozdział II

Uchwalanie specplanu

Art.6. Organem właściwym w sprawie uchwalenia specplanu jest rada gminy, na terenie której specplan jest sporządzany.

Art.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach specplan może być uchwalony przez radę którejkolwiek z gmin sąsiednich.

Rozdział III

Kontrola uchwały

Art.8.Uchwała rady gminy w sprawie specplanu podlega kontroli wojewody w zakresie zgodności z prawem.

Art.9. W przypadku stwierdzenia nieważności przedłożonego do kontroli specplanu jego powtórnego sporządzenia i zatwierdzenia dokonuje wojewoda.

 Rozdział IV

Przepisy końcowe

Art.10. Na obszarze obowiązywania specplanu nie stosuje się przepisów ustawy prawo budowlane. ***

 

 

 

 

*** czyt.: żadna budowa na obszarze objętym specplanem nie wymaga pozwolenia na budowę

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Taki kompletny projekt, poprzedzony kompleksową diagnozą stanu istniejącego powstał już...
  • W zalinkowanej notce „Res Publica na weekend” Autorka zacytowała m.in. następujący...
  • Opisałem sytuację, której jako urbanista nie ogarniam. To wszystko.

Tematy w dziale Rozmaitości