Zostaw za sobą piękna ślady...
Szczęście to codzienne odczuwanie własnego wolnego istnienia
133 obserwujących
1370 notek
1036k odsłon
839 odsłon

Ustawa 447 JUST i źródła antypolskości dużej części Żydów

Wykop Skomentuj15

Problem ustawy przyjętej w USA, czyli 447 just znów powraca jak bumerang, i to z większą siłą. Tym razem aż 88 senatorów podpisało list do Mike’a Pompeo, aby ten w sparawach tej ustawy naciskał na Polskę.

W liście tym czytamy min.: "siedemdziesiąt cztery lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość'' (...) List ten podpisało jednocześnie wielu senatorów z Partii Demokratycznej, jak i z Partii Republikańskiej. Jak wskazuje portal pch24: "w marcu 2018 roku 59 senatorów USA zwróciło się do premiera Polski z wezwaniem do przyjęcia ustawodawstwa, które „spełniałoby standardy Deklaracji terezińskiej, poprzez stworzenie procesu dochodzenia roszczeń prowadzonego w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny”. Wskazują, że w maju 2018 roku, Kongres jednogłośnie uchwalił ustawę JUST, która „ma na celu objęcie państw odpowiedzialnością za wypełnianie obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu”. Zdaniem senatorów wspomniane inicjatywy były przypomnieniem, że Amerykanie nie zapomnieli o sprawie restytucji mienia. I dodają, że „Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany. (...) Senatorowie na szali kładą dobro sojuszu polsko-amerykańskiego. Stąd apelują do sekretarza stanu o podjęcie śmiałych i szybkich działań. Ich zdaniem, dotychczasowa postawa władz Polski nie jest zadowalająca, a lutowa deklaracja premiera Morawieckiego, że Polska rozwiązała już ten problem, bardzo ich zasmuciła [1]. 

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że tak naprawdę Mike Pompeo ma czas do końca października tego roku, aby przedstawić wyniki swojej pracy związane z w/w ustawą a w Polsce wybory odbędą się już 13 października, więc może się okazać, że tuż po wyborach prace sekretarza stanu USA zdecydowanie się nasilą i tym nacisk na Polskę będzie coraz mocniejszy. 

Sam nie wiem czy te naciski będą aż tak silne, żeby nasz rząd im uległ, ale można przyjąć różne scenariusze, też taki, że jednak Polska zdecyduje się spełnić żądania USA, co byłoby fatalne w skutkach dla przyszłości Polski jako suwerennego i niepodległego państwa. 

Co prawda całkiem niedawno i J. Kaczyński, i M. Morawiecki stwierdzili, że Polska nie zapłaci żadnej złotówki nikomu, bo sama jest ofiarą II WŚ i nam się należą odszkodowania. Również dzisiaj Jan Dziedziczak na antenie PR24 stwierdził, iż "wydaje mi się, że w USA powstały samozwańcze organizacje NGO ocalałych z Holocaustu - one chętnie by przytuliły pieniądze, które zostały po tych, którzy zginęli, ale te organizacje nie mają nic wspólnego z ofiarami i dodał, że sprawa jest dla PiS-u zamknięta [2]. 

Tylko, że to są to na rzazie jeno zapewnienia werbalne i nie ma żadnej polskiej ustawy regulującej ten obszar stosunków na linii USA-Izrael-Polska, choć przecież były już dwa projekty takiej ustawy, których PiS nie zdecydował ich procedować. 

Jest wiele argumentów, żebyśmy nie płacili ani złotówki, bo nawet zapłacenie jednego grosza byłoby precedensem, który organizacje żydowskie skrzętnie by wykorzystały oraz byłoby to pośrednie potwierdzenie kłamstwa polegającego na tym, że Polska uczestniczyła faktycznie w Holocauście Żydów a przecież to Niemcy są winne i one powinny płacić wszelkie odszkodowania Żydom, ale też i Polakom.  

Jeden z komentatorów w blogosferze (Tiger77) przedstawił jeszcze inne argumenty: 

- własność bezspadkowa przechodzi zawsze na rzecz państwa, tak jest w całym cywilizowanym świecie tylko Żydzi uważają inaczej, że jest to własność plemienna,

- te ich kamienice i inna własność po wojnie to była kupa gruzu, która wysiłkiem naszego narodu została odbudowana i teraz jak jest ładnie odbudowana to niektórzy Żydzi chcą nam to odebrać,

- większość tych żydowskich majątków jest teraz na terytorium Ukrainy i Białorusi - jakoś nie słychać żeby Żydzi mieli jakieś żądania np. do Białorusi, bo wiedzą że Łukaszenka by ich pogonił,

- cała sprawa z ustawą 447 wynika stąd że Niemcy przestali już płacić żydowskim organizacjom roszczeniowym a Holokaust Indastry znalazł sobie płatnika zastępczego - Polskę! Realizacja ustawy Just 447 to faktycznie likwidacja polskiego państwa! A tu dobry film który jest odpowiedzą na te bezczelne żydowskie roszczenia: https://www.youtube.com/watch?v=6j9qiG-WMI4&t=1s&app=desktop

Te roszczenia żydowskie są też konsekwencją dziesiątków lat prowadzenia przez dużą część Żydów ich własnej polityki historycznej, która w większości polega na zawłaszczenia martyrologii II WŚ. Pośrednio dopięli swego, bo nawet dziś światłe umysły myślą, że jedynymi ofiarami niemieckiego nazizmu byli Żydzi a jest to przecież wierutna bzdura i kłamstwo. 

Zresztą ta polityka też była spójna z historyczną polityką niemiecką, która chciała zdjąć z siebie odium wybuchu II Wojny Światowej i w zastępstwie używać określenia "naziści". I też to udało się Niemcom choć częściowo osiągnąć. 

Ale wracając do żądań Żydów. Oczywiście im chodzi - jako piewcom "złotego cielca" - o pieniądze i nieruchomości. To jest ich cel i z tego celu powstała ustawa 447 JUST, z tym, iż wydaje mi się, że to też wynika z jakiejś dziwnej antypolskości Żydów. Dziwnej bo przecież to Polacy ratowali Żydów a dziś nawet Ci uratowani nienawidzili lub nienawidzą Polaków (vide.: B. Geremek). 

Wielokrotnie zastanawiałem się skąd ta ich nienawiść do Polski i Polaków. Kojarząc fakty stwierdziłem, że są trzy źródła: nasza katolickość, której nie znoszą, marzenie o utworzenia na terytorium Polski tzw. Judeopolonii oraz ich nienawistny Talmud będący dla nich niczym religia. 

Uwzględniając też powyższe pokusiłem się o wskazanie jeszcze innych przyczyn. Aby były bardziej czytelne wkomponowałem w tą "wyliczankę" wcześniejsze i wskazane przyczyny antypolskości. Chronologia jest przypadkowa:  

1. konflikt krańcowo odmiennych cywilizacji: łacińskiej, reprezentowanej przez Polskę i żydowskiej (po części też z wpływami turańskimi), reprezentowanej przez dużą część Żydów i samo państwo Izrael. Pod tym względem – paradoksalnie – o wiele bliższa cywilizacji żydowskiej jest cywilizacja reprezentowana przez islam, co też widać w żydowskim Talmudzie, gdzie islamiści traktowani są lepiej niż chrześcijanie, 

2  polski katolicyzm gloryfikujący też nadzwyczajne znaczenie Matki Bożej, który jest talmudycznie sprzeczny i znienawidzony przez znaczną część narodu żydowskiego odrzucającego Mesjasza Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu na niego czekającego, przy czym istotnym wydaje się tu odejście Żydów od religii starotestamentowej (mojżeszowej) na rzecz religijno-ideologicznego przekazu rabinów zebranego w księdze rabinicznie objaśniającej Słowo Boże, czyli w owym Talmudzie, który stał się źródłem niemal nowej religii/ideologii: judaistyczno-rabiniczno-talmudycznej powiązanej ze skrajnie nacjonalistycznym syjonizmem,

3  przekonanie o narodzie wybranym przez Boga, którym mają być Żydzi, co implikuje w nich często – nawet skrywaną i podświadomą - pogardę do innych nacji i narodów oraz już nawet nie nacjonalizm, ale szowinizm żydowski,

4 zapisy w Talmudzie o tym, że od Żydów nie można wymagać jakiejkolwiek wdzięczności dla Gojów (nie Żydów),

5 2000 letni brak przez nich swojego państwa, co musiało kształtować u nich swoisty „kompleks niższości”, ale też tworzyć przeświadczenie, że gdziekolwiek się osiedlają muszą tworzyć własne społeczności i nie asymilować się z rdzenną ludnością,

6 polska gościnność i tolerancja, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu u nas Żydów wyganianych onegdaj przez inne narody oraz nadanie Żydom szczególnych przywilejów, co u ich części zrodziło przekonanie, iż Polska może stać się ich drugą „ziemią obiecaną” – Judeopolonią i z tegoż powodu wielu Żydów było na arenie międzynarodowej przeciwne powstaniu państwa polskiego po I Wojnie Światowej,

7 zwycięstwo Polski nad bolszewikami w roku 1920, co uchroniło nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale też cały świat przed zalewem totalitarnego komunizmu a komunizm ma korzenie żydowskie (począwszy od K. Marksa) i w dużym stopniu realizował idee żydowskie zarówno – paradoksalnie – i religijne (m.in. chasydzkie), jak i syjonistyczne (nacjonalistyczne): „Oto żydzi w dziejach swego rozproszenia ile razy uzyskali jakąkolwiek przewagę czy to na tle życia ekonomicznego, czy pod względem wpływów politycznych, umiejąc się np. wkraść w łaski osób możnych, wyzyskiwali w niesamowity sposób tę władzę na korzyść własną, a dla uciemiężenia innych. Klasycznym przykładem pod tym względem może służyć epoka panowania bolszewizmu w Rosji. Wszak wiadomo, że bolszewizm jest tworem żydowskim, bolszewicy to żydzi, a rządy bolszewickie — to rządy żydowskie. Historia nie zna takich okrucieństw, jakich dopuszczają się rządy bolszewickie nad ludnością chrześcijańską”[3] – wydanie przedwojenne]. Powyższa opinia być może jest zbyt radykalna i odnosi się do sytuacji przedwojennej, gdzie faktycznie Rewolucja Francuska a szczególnie Bolszewicka i wszystko, co po niej nastąpiło ówcześnie było największym w dziejach ludobójstwem – sami bolszewicy wymordowali około 30 mln osób, w większości Chrześcijan i to oni byli prekursorami budowy obozów koncentracyjnych i gazowania więźniów… Ale prawdą jest, że kierownictwo bolszewików w większości stanowili Żydzi a np. plena KC przedwojennej Komunistycznej Partii Polski prowadzone były nader często w języku jidysz. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że wśród najwyższego kierownictwa marksistowskich, nazistowskich Niemiec zaskakująco wiele Niemców było żydowskiego pochodzenia, z wykonawcą „kwestii żydowskiej” Eichmannem na czele,

8 powojenna żydowska (izraelska) polityka historyczna, która miała kreować międzynarodowe przeświadczenie, iż tak naprawdę jedynymi ofiarami II Wojny Światowej byli Żydzi a z tragicznego i ludobójczego, dokonanego przez Niemców Holocaustu Żydów oni sami uczynili coś na kształt „Przedsiębiorstwa Holocaust” [4],

9 świadomość, że sam Holocaust Żydów niestety nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc Niemcom udzielana przez część samej społeczności żydowskiej, w tym prohitlerowskich sformalizowanych organizacji żydowskich w połączeniu z obojętnością wielu bogatych Żydów na innych kontynentach, w tym w USA,

10 wieloletnia – po uzyskaniu od Niemiec reparacji wojennych – międzynarodowa polityka żydowsko-niemiecka kłamliwie i odrażająco przypisująca Polakom winę lub współwinę za Holocaust,

11 nadmierna zachłanność wynikająca z umiłowania przez nich „złotego cielca”, czyli pieniądza i dążność syjonistów – zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust” – do ciągłej realizacji procesu wyłudzania od innych nienależnych odszkodowań lub innych „darowizn”: od kilku dziesiątek lat takich reparacji żądają też bezprawnie od Polski, kłamliwie przypisując nam nawet współsprawstwo Holocaustu, nie mówiąc już o sloganie: „polskie obozy koncentracyjne”,

12 nauczanie od małego Żydów, że Polacy "wyssali" tzw. "antysemityzm z mlekiem matki". Ich o tym przekonanie najlepiej widać podczas wizyt młodych Izraelczyków w Polsce: są osłaniani izraelskimi służbami specjalnymi i nie wolno im się kontaktować z Polakami. Taki sposób i obszar nauczania zostaje wpajany młodym Żydom od dziesiątków lat i nie dziwmy się, że w okresie dorosłości również nienawidzą Polski i Polaków (zobacz na YouTube film "Zniesławienie", choć trudno go wydobyć lub jest kasowany). Smutnym jest też to, że o tym "wyssaniu z mlekiem matki" mówią też osoby z kręgów żydowskiej władzy utwierdzając tym samym Żydów o tym polskim tzw.: "anysemityzmie",

Zdaję sobie sprawę, iż z pewnością tych przyczyn antypolskości jest o wiele więcej. Zapewne w niejawnych „gabinetach cieni” są jeszcze bardziej skomplikowane, choć paradoksalnie może być całkiem odwrotnie i wystarczy tylko pokazać i ujawnić prawdę. Tylko tyle i aż tyle.

Wracając jednak do ustawy 447 JUST. Śmieszą mnie postawy wobec niej typu: "ona nie ma znaczenia", "to prawnie niemożliwe", "temat jest zamknięty" lub "tematu nie ma". W związku z tym mam pytania: Skoro ona nie ma znaczenia to po co w ogóle została uchwalona jednogłośnie przez senat USA? Skoro nie ma znaczenia to dlaczego 88 senatorów podpisało ów list do M. Pompeo? 

[1] https://www.pch24.pl/usa--temat-restytucji-mienia-powraca--senatorowie-zazadali-by-pompeo-naciskal-na-polske,69963,i.html 

[2] https://wpolityce.pl/polityka/458182-dziedziczak-kwestia-mienia-bezspadkowego-zamknieta

[3] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera i czego naucza, Dom wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2001, s. 44-46, reprint wydania z roku 1925. Autor ks. prof. Józef Kruszyński (1877-1953) był profesorem i rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933. Był biblistą i jednym z największych znawców problematyki żydowskiej w międzywojennej Polsce, ale też i po wojnie.

[4] Finkelstein Norman G., Przedsiębiorstwo Holocaust, https://ruchbiblijny.pl/ebook/holokaust.pdf


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com


Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka