4 obserwujących
87 notek
43k odsłony
410 odsłon

Kukiz 447 czyli chroń mnie Panie od przyjaciół...

Wykop Skomentuj3

 Jak zwykle Kukiz swoim projektem ustawy chce gasić pożar benzyną.447 , to nie jest kwestia prawa wewnętrznego.Obecny stan jest taki że osoba nie będąca spadkobiercą według prawa polskiego , nie ma żadnych szans na uzyskanie spadku.Sąd nawet nie będzie sprawy merytorycznie rozpatrywał tylko odrzuci pozew z powodu braku legitymacji do wystąpienia z powództwem.Tak samo jakby odrzucił mój wniosek o objęcie spadku po Pipsztyckim który tak jak ja był leworęczny, rudy i do tego nosił okulary .Projekt Kukiza zdaje się otwierać dla ewentualnych cwaniaków możliwość spróbowania nowej ścieżki.Wszystko przez to że projekt wprowadza do systemu prawnego nowe pojęcie mienia bezspadkowego.Zawiera też szereg zapisów które bez problemu będzie można obalić w trybie skargi konstytucyjnej i mimo chęci Kukiza uzyskać majątek bezspadkowy.Powtórzę to czego wiele osób nie przyjmuje do wiadomości.Prawo w Polsce mamy takie że nie ma najmniejszych szans by przepchnąć taką sprawę przez Sąd i uzyskać korzystny wyrok.Zatem majstrowanie przy prawie wewnętrznym jest głupotą albo sabotażem.

Jeśli Kukizowi zależy na interesie Polski , zamiast ustawy , złożyć powinien projekt uchwały jako stanowiska Sejmu RP w sprawie braku odpowiedzialności RP za szkody wyrządzone przez władze okupacyjne.

  1.RP nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania okupacyjnych władz niemieckich na terenie RP w latach 1939-1945.W związku z tym Rząd RP nie będzie prowadzić żadnych rozmów ani negocjacji dotyczących rekompensat ze strony RP dotyczących strat osobowych i majątkowych będących skutkiem działania władz okupacyjnych. 

  2.Każdy kto ma podstawy prawne wynikające z prawa obowiązującego w RP do wystąpienia o objęcie spadku po zamordowanych na skutek polityki prowadzonej przez państwo niemieckie na okupowanym terytorium RP , może dochodzić swoich praw przed sądami RP o ile wykaże że w myśl prawa RP jest spadkobiercą zamordowanego.Nie dotyczy to osób objętych umowami kompensacyjnymi zawartymi z USA , i innymi państwami.Osoby te rekompensat powinny dochodzić od stron tych umów które otrzymały od RP pieniądze przeznaczone na ten cel.

  3.Sejm RP zobowiązuje ministra spraw zagranicznych do: 

   a.Nie podejmowania żadnych rozmów czy negocjacji dotyczących spraw objętych uchwałą Sejmu.W przypadku próby podejmowania tego tematu MSZ poinformuje stronę w formie noty dyplomatycznej że kwestia ta nie podlega żadnej dyskusji.

  b.MSZ będzie prowadził rejestr zapytań przez państwa trzecie w tej sprawie.Rejestr ten będzie miał charakter informacji publicznej i będzie ogólnodostępny na stronach MSZ.Prowadzenie rejestru będzie nadzorowane przez sejmową komisję spraw zagranicznych.

  c. Zobowiązuje się ministra spraw zagranicznych do poinformowania pracowników służb dyplomatycznych iż naruszenie niniejszej uchwały będzie traktowane jako przestępstwo zdrady dyplomatycznej.

 d. W przypadku uporczywego poruszania sprawy przez przedstawicielstwa dyplomatyczne państw trzecich w RP , MSZ zobowiązany jest do wezwania ambasadora i zapoznania go z treścią uchwały Sejmu a w przypadku zbyt obcesowych i natarczywych interwencji, do uznania ambasadora za persona non grata.

 Po prostu panie Pawle Kukiz, rząd potrzebuje właśnie takiego instrumentu by obronić suwerenność RP.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka