0 obserwujących
29 notek
25k odsłon
718 odsłon

Atom… Ale jaki?

Wykop Skomentuj41

Ocena logiczna nowoczesnego atomizmu wymaga krótkiego streszczenia Modelu Standardowego atomu. Nie będąc fizykiem atomowym i bez znajomości mechaniki kwantowej nie mam intencji krytykowania czegokolwiek ani zaprzeczania czemukolwiek. Skoro matematyczne opisy cząstek subatomowych są potwierdzane doświadczalnie, to te cząstki zapewne istnieją.

Gwoli uczciwości trzeba jednak nadmienić, że nikt nigdy żadnych cząstek subatomowych doświadczalnie nie obserwował, bo one nie są obserwowalne. Obserwowane są rezultaty doświadczalnych kolizji jonów w labach wysokich energii, które to rezultaty są zbieżne (niekoniecznie identyczne) z tymi teoretycznie przewidzianymi. Np obserwowane są kąty rozpraszania elektronów po ich odbiciu od cząstek ciężkich. Same zderzenia nie są zderzeniami pojedynczych atomów, ale układów tworzonych z miliardów elementów. Analiza rejestrowanych wyników jest jak analiza miligrama popiołu wziętego z pogorzeliska po spaleniu stogu siana, a nie jak analiza popiołu pozyskanego ze spalenia jednej suchej trawki. Został także odwrócony porządek badań, według którego powinien być tworzony opis teoretyczny wyniku doświadczenia, a nie wymyślane doświadczenie celem potwierdzenia opisu teoretycznego.

Atom, według Bohra, to jądro i elektrony krążące wokół jądra w tzw poziomach energetycznych, w których mogą istnieć konkretne ilości elektronów (np poziom K może zawierać dwa elektrony, a poziom L może ich mieć osiem). Elektrony nie mogą być po prostu cząstkami, bo niesposób określić ich obecności. Z tych przyczyn, w Modelu Standardowym dokonano niezbędnych poprawek w stosunku do modelu Bohra. Elektron nie jest cząstką, ale prawdopodobieństwem istnienia siebie samego w konkretnym miejscu na danym poziomie energetycznym. Elektron jest również dualnie rozumiany, jako cząstka i jako fala, zależnie od rodzaju prowadzonych doświadczeń.

Jądro atomu składa się z protonów i neutronów. Protony są elektrycznie aktywne i swymi elektrycznymi oddziaływaniami utrzymują elektrony na powłokach, zaś neutrony są elektrycznie obojętne. Protony i neutrony składają się z kwarków w pierwszej generacji, dolnego i górnego. Proton to dwa kwarki górne i jeden dolny, a neutron to dwa dolne i jeden górny. Kwarki mają ładunki elektryczne odpowiednio „2/3” i „-1/3”, co sprawia, że proton ma ładunek sumaryczny „1”, a neutron „0”. Między kwarkami działają bozony przenoszące oddziaływania słabe i silne, które trzymają je razem w kupie.

Tyle w pigułce o atomie. Atomiści zapewne uznają ten opis za nieadekwatny i zbyt uproszczony, ale jego celem nie jest rozważanie fizyki Modelu Standardowego, do czego nie mam kwalifikacji. Celem jest wykazanie, że atom opisany przez Model Standardowy nie spełnia wymogów atomizmu określonych przez filozofię, np wymogu niepodzielności. Umieszczono w atomie byty fizyczne materialne i niematerialne, a także byty wirtualne, które z definicji nie istnieją w naturze. W przeciętnym atomie fizyka lokuje setki subcząstek i oddziaływań. Fizyka nie wyjaśnia, czy subcząstki i oddziaływania są podzielne, czy nie. Fizyka nie wyjaśnia, skąd pochodzi energia oddziaływań i ładunków elektrycznych, co jest jej źródłem.

A jeśli atom fizyki nie jest atomem filozofii, to jaki jest?


Wykop Skomentuj41
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie