Czas był zawsze.
Za przesłankę powiadam wam...
2 obserwujących
33 notki
63k odsłony
230 odsłon

Impreza na manowcach fizyki - wirtualnie elektryczna antygrawitacja [1].

Wykop Skomentuj3

Motto: Matematyczne zasady filozofii ufizycznienia - ułożenie materii z antymaterią.

Przesłanka 1:

Prawo Coulomba:
image

Prawo powszechnego ciążenia:
image

Fizyka:
- kwarki

Impreza:
- stowarzyszenie materii z antymaterią poprzez uzupełnienie względem kwarków do +1 i -1 wartości ładunku elektrycznego

Neutron
image

Proton
image

image

Wybrany model wizualizacji stowarzyszenia (ozn. ~) materii z antymaterią w oparciu o grafikę "yin i yang":

image

Napęd - wirtualnie elektryczna antygrawitacja :

image

W tym ułożeniu w układzie napędowym zachodzi efekt wzbudzenia kierunkowego oddziaływań wirtualnych w próżni. Na scenariusz filmowy: tym układem jest "tajemnicze ułożenie geometryczne" szybko wirujących solenoid, w których przepływ prądu elektrycznego sterowany jest odpowiednim algorytmem:

image

Można by ułożyć scenariusz filmowy polskiego filmu fantastyczno-naukowego.

W jaki sposób można by wykazać, że protony i neutrony są stowarzyszone z antymaterią (odpowiednio z antyneutronami i antyprotonami) poprzez dopełnienie ładunku elektrycznego cząstkowego kwarków do +1 i -1?
*
Internet, przesłanka 2: "Pytanie o niezerowy ładunek neutronu ma fundamentalne znaczenie dla problemu rozszerzania się Wszechświata, a także wyjaśnienia źródła pól magnetycznych Ziemi i Układu Słonecznego" [str. 13, pkt 2.3.].

*
Matematyczny -1 antyprotonu stowarzyszonego z neutronem.
W kontekście ładunku elektrycznego, jednoimienne nośniki ładunku elektrycznego odpychają się, co związane jest z nośnikiem oddziaływania.  "Oddziaływanie magnetyczne i elektryczne James Clerk Maxwell opisał jako komplementarne aspekty oddziaływania elektromagnetycznego. [Wikipedia: Oddziaływania podstawowe]". Fizyka nie obserwuje oddziaływania elektrycznego pomiędzy antyprotonami stowarzyszonymi z neutronami według powyższego ułożenia matematycznego. Czyli nie ma w znanych obserwacjach efektu i nośników takiego oddziaływania. Ułożenie matematyczne jest możliwe, ale fizycznie nie wskazuje na wystąpienie w naturze w wersji statycznej czy kinetycznej neutronów (tj., gdy poruszają się względem siebie). Możliwy jest wybór znanego zjawiska dotyczącego własności neutronów, które nie ma w całości lub w części wyjaśnienia w fizyce i dodać do tego p/w matematyczne ułożenie. O antygrawitacji toczą się dyskusje. Ponieważ w antyprotonie stowarzyszonym z neutronem jest  w ułożeniu "-1", to może jest w tym "matematyczno-fizyczna" atrakcja? Ułożony matematycznie związek materii z antymaterią, z powodu matematycznego nie wyprowadzenia z sensu fizycznego, wskazuje poglądowo, że stowarzyszone z neutronami antyprotony oddziałują ze sobą bez fizycznego nośnika oddziaływania. I notka na tym oparta, ze wszystkich w tym możliwych iluzji, wybiera hasło: antygrawitacja. Można, np., założyć, że ułożenie pośrednio do czegoś się przyda w fizyce, ale kierunek w notce, to przydatność wobec zagadnienia technologii i techniki antygrawitacyjnej.
*
Cząstka elementarnego ładunku elektrycznego.
Przyjmując wskazanie +1 i -1 względem elementarnego ładunku elektrycznego o wartości stosowanej w fizyce, to ułamek wskazuje na jego część, podział. Zatem uzupełnienie do +1 i -1 byłoby wstawieniem granicy podziału, czyli w neutronie i protonie, tak nie jest, że ładunek elektryczny jest w ilości wartości ułamkowej, tylko takie wartości przejawiają się w oddziaływaniach w związku z przeprowadzonymi eksperymentami. Jednak ułamek, cząstkowość, dalej pozostają atrakcyjne. Skoro cząstkowość jest ujęta w neutronie i protonie oraz w stowarzyszonym antyprotonie i antyneutronie, to trzymanie się "cząstkowości" można by rozwinąć. W pierwszym przybliżeniu układana jest przesłanka o oddziaływaniu "antygrawitacyjnym" w kontekście wskazania wartości -1 (antyprotonu stowarzyszonego z neutronem). Pozostając przy modelu ułamkowym, to w drugim przybliżeniu, efekt zewnętrzy również można by ułożyć (jako domniemanie), że być może byłby zależny od cząstkowości elementarnego ładunku elektrycznego, czyli antyprotony stowarzyszone z neutronami nie oddziałują ze sobą z pełną wartością -1, tylko z wartością cząstkową. To nie znaczy, że klasyczne kwarki neutronu (udd) posiadają ładunek różny "od zera, daleko od zera". W tym ułożeniu, w antygrawitacyjnym oddziaływaniu, przyczyną dodatkowego, cząstkowego, ładunku elektrycznego ujemnego neutronu jest stowarzyszony z neutronem antyproton. W takim neutronie suma elektrycznego ładunku ujemnego wynosi -2: neutron (-1/3 -1/3) + antyproton(-2/3 -2/3). Zatem w oddziaływaniach elektrycznych mogą mieć znaczenie "struktury elektryczne" oddziałujące ze sobą.
*
Kompas antygrawitacyjny.
Kompas magnetyczny to przyrząd, w którym wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Gdyby własności elektryczne i magnetyczne antyprotonów stowarzyszonych z neutronami (pole magnetyczne związane z magnetycznym momentem dipolowym neutronu) były związane z tym zjawiskiem, wówczas byłoby to wskazaniem, że człowiek może wykonać przedmioty wykorzystujące własności antyprotonów w takim co najmniej zakresie, w jakim byłyby one związane z efektem wskazywanym przez kompas magnetyczny.
*
Matematyczny dipol elektryczny (medipol).
Dipol elektryczny to układ dwóch różnoimiennych ładunków elektrycznych q, równych co do wartości, lecz o przeciwnych znakach, umieszczonych w pewnej odległości r od siebie, przy czym odległość r jest dużo mniejsza niż odległość do punktu, w których wyznacza się pole. Ułożenie stowarzyszenia neutronu z antyprotonem jest wybranym działaniem matematycznym (D) na ułamkach dla wartości ładunku elektrycznego, polegającym uzupełnieniu do +1 i -1 względem ładunku elektrycznego kwarków neutronu:
D[+1 -1 -1] = neutron [ +2/3 -1/3 -1/3 ] + antyproton [ +1/3 -2/3 -2/3 ]

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie