20 obserwujących
249 notek
127k odsłon
  243   1

Regina Dugan - Co wymyślili, aby nas zniewolić.

Delta Tissue - INTEGRATED PLATFORMS FOR PREDICTING CHANGES IN TISSUE STATE

Program ma budżet w wysokości 55 mln $.

Program ma na celu dalsze rozwijanie technologii mRNA do leczenia innych chorób niż zakaźne. Oczywiście nie sposób nie zauważyć peanów nad tą nową technologią i jakie otwiera perspektywy przed medycyną, ale nie ma tak żadnej refleksji nad tym czy to jest bezpieczne i czy badania obejmą również testowania bezpieczeństwa stosowania tych technologii.

Z tego co widzę, to ten program pragnie znaleźć rozwiązania dla diagnostyki medycznej na poziomie molekularnym czyli za pomocą nanotechnologii. Prawdopodobnie podobnych do tych zastosowanych w "szczepionkach" mRNA, ale rozszerzonych o mikrolaboratoria molekularne rezydujące w organizmie, bo inaczej nie widzę możliwości spełnienia ich wymagań wobec podmiotów mających przeprowadzić te badania (uniwersytety, instytuty).

Osobiście jestem przerażony ich optymizmem wobec Big Tech, który według nich jest w stanie znaleźć rozwiązanie dla każdego postawionego przed nim problemu bez oglądania się na koszty społeczne. Przecież do dzisiaj ludzie muszą robić okulary do jazdy, do czytania i do komputera/nut. Nic się w tym odwiecznym problemie nie zmieniło i nie zmieni, bo to nie jest problem, który pozwoli kontrolować ludzi. 

The First 1000 Days - PROMOTING HEALTHY BRAIN NETWORKS

Program ma budżet 45 mln$. 


Wszyscy wiemy, jak wielką różnicę robi jeden dzień. Pierwsze 1000 dni może mieć decydujący wpływ na start dziecka w życiu, być może większy niż kiedykolwiek wcześniej.


W tym wczesnym okresie rozwijamy krytyczne zdolności poznawcze, takie jak funkcje wykonawcze (EF) i samoregulacja. Pod koniec pierwszych 1000 dni indywidualne wyniki EF dziecka zmieniają jego szanse na pomyślne radzenie sobie z szansami i przeszkodami, jakie napotykają w życiu. Dobrze rozwinięta EF zwiększa szanse dziecka na zdrowie fizyczne, nerwowe i psychiczne przez całe życie; zmniejsza tempo starzenia; i stanowi podstawę większej produktywności i dobrobytu.

Ślicznie brzmi, nieprawdaż? No tak - brzmi.


Gdybyśmy mogli opracować dokładne, skalowalne, wczesne metody przesiewowe w celu przewidywania wyników EF, podziału ryzyka dzieci i przewidywania odpowiedzi na interwencje w ciągu pierwszych 1000 dni, moglibyśmy pomóc zapewnić zdrowe i produktywne życie milionom ludzi na całym świecie. Co ważne, ten cel może być teraz w naszym zasięgu.

EU-GE-NI-KA i się z tym nie kryją a na dodatek piszą o milionach ludzi na całym świecie podczas gdy jest nas miliardy. Oni nie robią błędów i nie kłamią. Program dla milionów a nie miliardów, bo miliardy się nie mieszczą w ta rubryka. Dzieci już nie będą należeć do rodziców a potem staną się pełnoprawnymi obywatelami, dzieci to zasób, z którym można robić to co się robi z zasobami - przetwarza, sprzedaje, kupuje, wyrzuca, utylizuje, wykorzystuje itp.

Human Organs, Physiology, and Engineering

Program wart 50 mln$.


Potrzebujemy lepszych modeli fizjologii człowieka – mysz to nie człowiek, a dializa to nie nerka.


W ciągu ostatnich 15 lat, nawet gdy liczba opracowywanych nowych leków prawie się podwoiła, 90% tych, którym udało się odnieść sukces w przedklinicznych badaniach na zwierzętach, zakończyło się niepowodzeniem w badaniach na ludziach. Ten wysoki wskaźnik zużycia – około 50% niepowodzeń z powodu braku skuteczności i 30% z powodu toksyczności – podnosi koszt nowego leku do 2,8 miliarda dolarów według ostatnich szacunków. W obecnej pandemii szczepionki mRNA przeszły od sekwencji wirusa do pierwszego podania ludziom w bezprecedensowych 63 dniach – ale badania kliniczne potrwają ponad rok. Nawet jeden miesiąc zaoszczędzony na próbach klinicznych oznaczałby uniknięcie bilionów dolarów w globalnych stratach ekonomicznych.

Wszystko pięknie brzmi, ale jest złowróżbne, bo nie widzą własnej ręki w tym całym kryzysie koronowym. Radośnie bełkoczą o 63 dniowym okresie między zsekwencjonowaniem wirusa, a podaniem ludziom "szczepionki" (tym królikom doświadczalnym, którzy przystąpili do testowania). Bez testów na zwierzętach, bez wiarygodnych testów, bez nauki a za pomocą pseudonauki.

A teraz:


Rzeczywiście, jeśli mamy budować nowe rozwiązania, które katalizują Epokę Zdrowia, potrzebujemy 10-krotnych, skalowalnych transformacji w zakresie czasu, kosztów i wydajności znajdowania nowych rozwiązań. Historycznie rzecz biorąc, fundamentalne postępy w zakresie tych parametrów spowodowały wzrost liczby innowatorów i tempa innowacji w tak różnych dziedzinach, jak półprzewodniki, oprogramowanie i sekwencjonowanie genomu.


Bioinżynieria wielonarządowej platformy, która odtwarza ludzkie odpowiedzi immunologiczne z wystarczającą wiernością, aby podwoić wartość predykcyjną badania przedklinicznego w odniesieniu do skuteczności, toksyczności i immunogenności interwencji terapeutycznych ukierunkowanych na raka, choroby autoimmunologiczne i zakaźne.

Człowiek jest zasobem do sprawdzania teorii Big Tech i będzie wykorzystywany do ostatniej sztuki aż Big Tech umożliwi "Klausom Schwabom" osiągnięcie nieśmiertelności.


Podsumowując pani Regina Dugan nie ma żadnych etycznych i moralnych oporów aby traktować ludzkość tak, jak naukowcy traktują Gwinea Pig w swoich laboratoriach. Jej droga kariery pozwala domniemywać, że była dość solidnie indoktrynowana podczas pracy w DARPA, skoro nie widzi zagrożeń dla ludzkości w jej pracy nad wynalazkami. W ciągu swojego życia miała mnóstwo kontaktów z globalistami i zwolennikami NWO i można się domyślać, że po prostu pracuje dla nich. Jeszcze nie wyciągnęliśmy wszystkiego o niej, ale powoli zarysowuje się obraz powiązań naukowców z Wielkim Resetem.Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale