5 obserwujących
214 notek
36k odsłon
  79   0

Park Świętego Mikołaja

Przeprowadzenie nowych ciągów spacerowo-rekreacyjnych i tras rowerowych niezależnie od dróg kołowych o dużym natężeniu ruchu byłoby znacznym podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększeniem dbałości o ich zdrowie.

Postulaty zgłaszane do przedmiotowego planu nie wnoszą uwag do zasady rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, a głównie dotyczą wprowadzenia inaczej zdefiniowanych funkcji, co wymaga drobnej korekty szczegółów oraz uściślenia zapisów ustaleń planu, ukierunkowanych na zdrowotne cele obszaru. Istotę problemu stanowi proces realizacji proponowanego nowatorskiego przedsięwzięcia, które wymaga wypracowania nowych procedur realizacyjnych, w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne i koordynację działań w imię interesu publicznego.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu Oddziału TUP - Prezes

prof. dr hab. inż. arch. Barbara BARTKOWICZ

------------------------------------------------------------------------

DRUGIE WYSTĄPIENIE

Kraków, 15 stycznia 2020.

Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Prezes Oddziału Kraków

Towarzystwa Urbanistów Polskich


Stanowisko wobec inicjatywy przeznaczenia obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika w Krakowie" na "Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka - od poczęcia do późnego wieku”.


Wspierając w całej rozciągłości podjęta przez Państwa inicjatywę przeznaczenia poszpitalnych terenów rejonu ulicy Kopernika dla promocji troski o zdrowie, uważam, że jest to znakomita okazja dla podjęcia debat o narodowych standardach zdrowia, domowej edukacji medycznej i solidarności międzypokoleniowej.

Potrzeba takich debat i wynikających z nich wymian dobrych praktyk kompetencji medycznych na zasadzie solidarnego rozwoju wiedzy, została rozpoznana w trakcie kilkuletnich społecznych prac Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej, wspieranych przez naszą placówkę medyczną. Przyjęte rekomendacje wskazują, że kluczowym warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych jest zintegrowanie systemu profilaktyki medycznej wokół narodowych standardów czterech okresowych przeglądów zdrowia: dla wieku 7 (zmysły), 14 (ruch), 28 (rodzicielstwo) i 56 (dieta) lat. Uczestnictwo w przeglądach powinno tworzyć zasoby wiedzy, umiejętności i postaw dla wspólnego z lekarzami podejmowania decyzji medycznych.

Proponujemy, by Krakowskie Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka – od poczęcia do późnego wieku podejmowało się badań użyteczności przeglądów zdrowia, tworząc w ten sposób Narodowe laboratorium standardów profilaktyki medycznej. Standardów przydatnych nie tylko dla domowych praktyk samopomocy zdrowia, ale i dla uregulowań wspierających je usług: medycyny szkolnej, medycyny pracy, medycyny środowiskowej, medycyny sportowej czy turystyki medycznej.

Należy przewidywać, że praktyka domowej edukacji dla kultury zdrowia, będzie rozwijana równolegle z praktyką domowej edukacji dla kultury pamięci, uzyskując wsparcie lokalnych polityk społecznych poprzez Centra Usług Społecznych, Miejskie Ośrodki Pomocy, Gromadzkie Repozytoria Pamięci, Biblioteki Wirtualnych Podręczników i inne instytucje infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy. Odpowiednio do potrzeb indywidualizacji usług społecznych i potencjałów wsparcia trzeciego pokolenia przy powiększaniu cyfrowych zasobów kultury narodowej.

Aby ukonkretnić wizję wykorzystania w tym celu publicznych wartości, proponuję przygotowanie Konkursu na koncepcję programowo funkcjonalną Narodowego laboratorium standardów profilaktyki medycznej (nazwa do ostatecznego przesądzenia ...) w rejonie ulicy Kopernika i wystąpienie o środki na jego przeprowadzenie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Deklarując gotowość praktycznego wsparcia takich działań

pozostaję z szacunkiem

Prezes Zarządu Ars-Medica Kraków

Andrzej Madej

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka