5 obserwujących
224 notki
37k odsłon
  114   0

Strategia solidarności międzypokoleniowej

Pięć grudniowych Petycji.
Pięć grudniowych Petycji.


(…)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, zgłaszam

Petycja

o wprowadzenie nowych elementów do rządowej

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

Nowy paradygmat polityk rozwojowych:

 • Solidarny rozwój wiedzy.

Nowy cel szczegółowy SOR:

Dobrostan gospodarstw domowych podnoszony dzięki technologiom i kompetencji ułatwiających solidarność międzypokoleniową.

Nowe główne obszary koncentracji działań:

 • Wspieranie wspólnotowego gromadzenia i udostępniania cyfrowych danych.
 • Wspieranie pracy solidarnej gospodarstw domowych.
 • Wspieranie partnerstw solidarnego rozwoju wiedzy.

Nowe inteligentne specjalizacje:

 • Samokształcenie w rodzinie.
 • Samopomoc zdrowia.

Nowe programy pierwszej prędkości:

 • Integracja systemu edukacji.
 • Integracja systemu depozytowania cyfrowych danych.
 • Integracja systemu ochrony zdrowia.

Nowy sektor gospodarki:

 • Sektor dobroczynności.

Nowe okręty flagowe:

 • Kolonia Akademicka.
 • Krajowy Depozyt Pamięci.
 • Gromadzki Repozyt Pamięci.
 • Biblioteka Wirtualnych Podręczników.
 • Agora Zdrowia.


Uzasadnienie

Cyfrowe powiększenie zasobów wiedzy i relacji międzyludzkich, pozwala na modernizację wszystkich wymiarów naszego życia. Odpowiednio do zapisów Polskiej Konstytucji rządowa strategia winna kierunkować wykorzystanie tych szans na wzmacnianie rodziny, najważniejszego z integratorów wolności i solidarności. Nowe zasady, standardy i procedury powinny ułatwiać instytucjom administracji publicznej, pomocnicze wsparcie solidarności międzypokoleniowej, jako najważniejszej wartości społecznej w gospodarce opartej na wiedzy.

Wynika z tego, że modernizacja każdego z obszarów usług społecznych, w tym systemu ochrony zdrowia, opierać się powinna na zasadach i standardach modernizacji systemu edukacji. Dlatego przed złożeniem niniejszej Petycji, złożyłem już cztery Petycje o uruchomienie konkursów NCBiR z których trzy pierwsze dotyczyły modyfikacji systemu edukacji: do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (9.12.20), Ministra Edukacji i Nauki (16.12.2020) oraz do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (23.12.20), natomiast czwarta kierowana do Ministra Zdrowia (30.12.20) dotyczyła modyfikacji systemu ochrony zdrowia.

W pierwszej Petycji (9.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla polityk rozwoju wykorzystanie informacji Internetowych do pomiaru i wartościowania relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Dla konkursowego wywołania przez NCBiR zgłoszeń programów badawczo-wdrożeniowych zaproponowałem temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.

W drugiej Petycji (16.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla upowszechnienia kompetencji samokształcenia w rodzinie, podjęcie przez wyższe uczelnie kursów przekazujących przyszłym rodzicom widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji. Proponowany temat konkursu : „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”.

W trzeciej Petycji (23.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla solidarnego rozwoju wiedzy wykorzystanie, rosnących dzięki przemianom technologicznym i demograficznym, potencjałów solidarności osób starszych. Proponowany temat konkursu: „Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia.”

W czwartej Petycji (30.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla samodzielności w podnoszeniu dobrostanu zdrowia wprowadzenie do lokalnej infrastruktury usług społecznych nowej instytucji rozwoju kompetencji dla samodzielnej troski o zdrowie. Proponowany temat konkursu „Warunki efektywności otwartych laboratoriów kontroli zdrowia”.

Postulowane w niniejszej Petycji uznanie zasady Solidarny rozwój wiedzy za nowy paradygmat polityk rozwoju, powinno znacząco wzmocnić uznanie przez podmioty gospodarcze, naukowe i samorządowe zasady Samokształcenie w rodzinie za nowy paradygmat systemu edukacji przez całe życie. Ta kluczowa kompetencja społeczna powinna rozwijać umiejętności wykonywania zarówno pracy solidarnej, zaspokajającej bezpośrednio potrzeby własne i swoich bliskich, jak i pracy komercyjnej, zaspokajającej potrzeby finansowe.

Dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie nowych standardów, instytucji, instrumentów i metod kultury poznania takich jak: (1) biblioteki cyfrowych danych, (2) platformy cyfrowej komunikacji, (3) instytucje autoryzacji cyfrowej tożsamości, (4) metody domowej edukacji, (5) metody zdalnej edukacji, (6) okresowe przeglądy zdrowia (7) instrumenty cyfrowego wartościowania, (8) cyfrowe kopie obiektów kultury, (9) cyfrowe formy twórczości artystycznej (intermedia, multimedia), (10) instrumenty bezpośredniego stanowienia o wartościach publicznych.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie