5 obserwujących
224 notki
37k odsłon
  90   0

Ekonomia ludzkiej pracy

Praktyka samodzielnego zarządzania organizacją obu zakresów prac wymaga przyjęcia wspólnych wartości dla równoczesnego projektowania działania homo oeconomicus w trzech wymiarach czasu. Refleksja ekonomii potrzeb powinna obejmować zarówno motywacje, postawy i role w pracy wykonywanej w domu jak i zasady, instytucje i zadania infrastruktury Sektora dobroczynności.

Dla zapewnienia spójności refleksji nad godnością i trudem pracy, pamięć dziedzictwa solidarności, samodzielności i samorządności powinna być wprowadzona do szkolnych programów nauczania. Potwierdzając w ten sposób znaczenie aksjologicznego fundamentu równocześnie i dla wolności gospodarowania i dla obywatelstwa Rzeczpospolitej.


Bieżanowska strategia solidarności międzypokoleniowej

Narodowa potrzeba wsparcia solidarności międzypokoleniowej jako źródła samodzielności gospodarstw domowych, jest od kilku lat przedmiotem spotkań pasjonatów rozwoju Polski w podkrakowskim Bieżanowie. Praktycznymi wnioskami wynikającymi z tych spotkań było przesłanie w grudniu 2020 pięciu Petycji do ministerstw współodpowiadających za rozwój Polski .

Kluczowe oczekiwania tych Petycji, zarysowane są na rysunku 4 w środowym kole PROCESY. Są tam trzy naszym zdaniem kluczowe dla modernizacji zmiany w zakresach motywowania pracy, wprowadzania innowacji i określania wspólnych wartości.

W prawym kole ZAMIERZENIA przedstawione są innowacje infrastruktury gospodarczej, odpowiadające potrzebom nowych powinności i kompetencji w systemach edukacji przez całe życie, ochrony zdrowia oraz kultury pamięci. Pięć nowych instytucji koniecznych dla realizowania nowych zadań publicznych odpowiednio dla solidarnego rozwoju wiedzy jako paradygmatu polityk społecznych.

image

Rys. 4. Bieżanowska strategia solidarności międzypokoleniowej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Zestawione propozycje są wnioskami ze społecznych rozważań możliwych efektów cyfrowego poszerzenia czasu, przestrzeni oraz pamięci naszej kultury. Nowych możliwości poznania w różnych wymiarach naszego życia.


Trzy procesy w refleksji ekonomii potrzeb

Zestawione w środkowym kole (rys.4) trzy procesy zmian, wymagają podjęcia krytycznej refleksji ekonomicznej. Niestety pomimo wystąpień do władz kilku uniwersytetów, nie udało mi się do tej pory zainteresować naukowców oceną ich znaczenia dla dobrostanu społecznego.

Jednak po uzyskaniu w lutym 2021 życzliwej odpowiedzi na swoją piątą Petycję z Ministerstwa prowadzącego prace programowe nad strategią rozwoju Polski (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), na rysunkach 5, 6 i 7 przedstawiam ramy refleksji dla postulowanych zmian. Refleksji respektującej właściwą dla ekonomii potrzeb spójność trzech perspektyw oceny ludzkiego działania.

image

Rys. 5. Proces rozwoju dobroczynnego motywowania pracy, w refleksji (1) ekonomii potrzeb. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Pierwszy i najważniejszy z przedstawionych do refleksji procesów zmian, dotyczy zagadnienia pracy (rys. 5). I nawiązuje do postawionej w roku 1976 przez księdza Czesława Bartnika, jednego z gigantów Lubelskiej szkoły personalizmu, propozycji wprowadzenia „pracodzielności” (dzielność podejmowania pracy) do zestawu cnót kardynalnych cywilizacji łacińskiej.

Pracodzielności obejmującej zarówno pracę komercyjną jak i pracę dobroczynną, wyprowadzaną z zasady solidarności międzypokoleniowej. Prawdopodobnie fakt, że pomimo swojego fundamentalnego znaczenia dla wolności i solidarności, praca dobroczynna przez wieki znajduje się na marginesie refleksji naukowej, wynika z ułomności stosowanych przez ekonomię ilościowych (pieniężnych) narzędzi badawczych.

Współczesne możliwości wykorzystania jakościowych narzędzi badawczych pozwalają na przełamanie tej bariery. Dzięki czemu możliwe będzie ekonomiczne weryfikowanie i polityczne wartościowanie skuteczności programów ułatwiających zastępowalność pracy komercyjnej pracą dobroczynną w zaspokajaniu potrzeb.

A w konsekwencji możliwe będzie określenie organicznych źródeł motywacji pracy dobroczynnej. I objęcie tych źródeł pomocniczym wsparciem polityk społecznych.

image

Rys. 6. Proces rozwoju popytowego wprowadzania innowacji, w refleksji (2) ekonomii potrzeb. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Drugim z kluczowych procesów zmian jest wprowadzanie innowacji (rys. 6). Korzystające coraz częściej z cyfrowych mediów, platform społecznościowych i technologii elektronicznego handlu.

Każdorazowe wprowadzanie innowacji wymaga rozpoznawania potrzeb i możliwości ich zaspokojenia, określających wartość naszych propozycji dla użytkowników. W warunkach gospodarki opartej na kapitale, skuteczność następującego po tym rozpoznaniu podażowego wprowadzania innowacji opiera się na angażowaniu środków w promocję, w tym na budowaniu (formacji) pragnień posiadania (emocji) ich użytkowników.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo