5 obserwujących
248 notek
41k odsłon
  96   0

Kresowe rozbudzanie rozwoju

Przyszłość jagiellońskiej pamięci na piastowskich granicach.

Drugą jest pamięć Unii horodelskiej z 1861 roku, która poprzez manifestację jedności przedstawicieli wszystkich narodów Dawnej Rzeczpospolitej podniosła kluczowe znaczenie powiązania wolności i równości dla wspólnoty politycznej. Co potwierdzone zostało w trudnym etosie i dziedzictwie Powstania Styczniowego.

Trzecią jest utrwalona w 2010 roku na tablicy ulokowanej przy Rynku w Horodle pamięć Ukraińców chroniących polskich sąsiadów przed mordercami z OUN-UPA. Co przywołuje napominanie Jana Pawła II o znaczeniu mocnych sumień dla wolności będącej prawem do odpowiedzialności za wspólnoty.


Przedsięwzięcie

sprawności dla rozwoju.

Proponuję by brakujące dziś Polsce i naszym sąsiadom do przyjęcie strategii modernizacji ustrojowych dobre praktyki sieciowej aktywności obywateli dla społecznej wiarygodności demokracji, rozpoznać poprzez program rzecznictwa drużyn harcerskich we wzbogacaniu i kultywowaniu znaków pamięci dobrosąsiedztwa na polskiej bramie wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Co poprzez oczekiwane zaangażowanie rodziców i nauczycieli mogło by pomóc w oparciu integracji domowego wychowania i szkolnego wykształcenia na narodowych.

Uważam, że dla uzyskania subsydiarnego wsparcia administracji w tych działaniach, można i warto wykorzystać właściwą dla demokracji bezpośredniej ustrojową instytucję petycji obywatelskiej. Którą w samorządach stosujących instytucję budżetu obywatelskiego warto wzmocnić projektem finansowania, co dodatkowo pozwoliłoby na otwarcie szerszej debaty i uzyskanie publicznej oceny wagi projektowanego zamierzania dla wspólnoty mieszkańców.

Uważam, że odsłonięcie kresowych tablic jako efekt pierwszego kroku wzbogacania publicznych wartości krajobrazu powinno skutkować wprowadzeniem do katalogu corocznych planów drużyn harcerskich obyczaju kultywowania pamięci wypiekania kresowych rodowodów. Co jak sądzę warto by powtarzać w dniu 10 października, dla dobrej pamięci dwóch jagiellońskich unii horodelskich.

Uważam, że skuteczne przeprowadzenie procesu społecznego formowania Bramy Kresów będzie dobrą okazją dla refleksji rodziców i nauczycieli o znaczeniu współdziałania organizacyjnego młodzieży w przełamywaniu różnych barier rozwoju wspólnot. Współdziałania, które między innymi powinno być pomocne dla zapewnienia społecznej wiarygodności głosowania w nowych instytucjach odpowiednich dla demokracji po Gutenbergu, jako jednej z nowych sprawności harcerskich.

---------------- 

  [1] Termin „zachodni świat” używam dla objęcia utworzonego pod patronatem USA realnego sojuszu wsparcia dla Ukrainy, obejmującego poza Europą Zachodnią i krajami Północnego Atlantyku, również kluczowe kraje rejonu Pacyfiku. Architektura tego „zachodniego świata” przedstawiona jest m.inn. w raporcie Klubu Jagiellońskiego z sierpnia 2022. https://klubjagiellonski.pl/publikacje/rozpad-starego-swiata-proba-syntezy-po-pol-roku-wojny-na-ukrainie-raport-specjalny/ 


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale