Ilu Polaków chodzi na msze, a ilu uczniów na religię - Kościół Katolicki przedstawił dane

Spowiedź wielkanocna w dobie pandemii, fot. PAP/Piotr Nowak
Spowiedź wielkanocna w dobie pandemii, fot. PAP/Piotr Nowak

Religijność dwóch prędkości

Socjolog dominikanin o. dr Marcin Lisak uważa, że istnieje różnica między deklaracjami badanych, a faktycznymi postawami.

Zwrócił uwagę, że w przeciągu ostatnich czterech dekad wskaźnik dominicantes (uczęszczających na msze św.) z 55 proc. powoli spadał do ok. 37 proc. - W 1982 roku w czasie stanu wojennego odnotowywano w Polsce najwyższe wskaźniki dominicantes 57 proc. W 1990 roku, czyli tuż po przemianach ustrojowych w 1989 roku wynosił 50 proc., w roku 2000 - 48 proc., rok po śmierci Jana Pawła II w 2006 roku - 45 proc., w 2010 zmalał do 41 proc., a od 2013 roku utrzymuje się poniżej poziomu 40 proc. W ostatnich latach oscyluje w granicach 37-38 proc. To pokazuje, że spadek wbrew temu, co się nieraz mówi nie był szybki, ale rozłożony w czasie - powiedział o. dr Lisak.

W ocenie socjologa, "polska religijność katolicka jest religijnością różnych prędkości". - Jest ona mocno zróżnicowana pod względem regionalnym. Diecezje takie jak: tarnowska, przemyska, rzeszowska, krakowska mają wyniki dominicantes sięgają w granicach 50-70 proc. Natomiast w Polsce północno-zachodniej, czyli w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej uczestnictwo wiernych w mszach św. niedzielnych sięga 20-30 proc. - zwrócił uwagę o. dr Lisak.

Wspomniał również, że z badań wynikają bardzo duże różnice w religijności między obszarami wiejskimi a mocno zurbanizowanymi. - Wskaźniki w diecezjach mocno zurbanizowanych, takich jak np. łódzka (23,6 proc.), są zbliżone do bardziej religijnych państw Europy Zachodniej - powiedział socjolog.

Powiedział, że zmienia się model religijności, z dziedziczonej w religijność wyboru. Przez to staje się ona bardziej subiektywna, co się przekłada na praktyki religijne, a więc uczestnictwo w mszach świętych - podsumował o. dr Lisak.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego od roku 1972 prowadzi badania socjologiczno-statystyczne na temat religijności w Polsce. W 1979 roku rozpoczął badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W wybraną niedzielę października lub listopada we wszystkich parafiach w Polsce liczeni są wierni. Wyniki tych badań są dokumentowane i służą, jako dodatkowy materiał w badaniach nad polską religijnością. 

ja

Lubię to! Skomentuj222 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo