Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
115 notek
81k odsłon
  174   1

Od czego zależy energetyka w Polsce?

Historia technicznych metod energetycznych zachodziła w koleinach energii chemicznej oraz energii nuklearnej. Punktem odniesienia była dostępność do zasobów "materii paliwa" w naturze Ziemi. Idea hydroelektronowa nie pochodzi z nurtu ocieplenia klimatu. Zbieg okoliczności. Gaz ziemny jako paliwo jest uznawane za bardziej ekologiczne od węgla kopalnego w kontekście mniejszej emisji CO2 i braku zanieczyszczenia pyłami. Bardziej ekologiczne nie jest spełnieniem idei. Skoro naukowcy i inżynierowie już potrafią ułożyć urządzenia przetwarzania paliwa wydobytego, to czy możliwe jest również ułożenie w maszynie paliwa energetycznego, które się nie zużywa w procesach przemiany form energii i jest w tym również odnawialne? Cząsteczki wody mają takie przesłanki. Jednak obecnie możliwy jest rozdział cząsteczek H2O na wodór i tlen w układzie elektroenergetycznym metod OZE (elektroliza) oraz wymagane jest magazynowanie co najmniej wodoru poza nim ("wodór jest nośnikiem energii"). W idei hydroelektronowej materia jonowo-elektronowa, wodór i tlen, nie są wyprowadzane poza reaktor. Służą do przetwarzania form energii w reaktorze hydroelektronowym.

Wybrane skraje przypadki w przemyśle energetycznym danego kraju:
- posiada autorskie opracowania i konstruowania instalacji technicznych metody energetycznej i nie posiada paliwa,
- posiada paliwo i nie posiada autorskich urządzeń metody energetycznej a montaż instalacji pozyskuje z zewnątrz,
- zastosowanie metod energetycznych czyni odpady materialne, emisję składników, "po paliwie", zużytej konstrukcji.

Możliwe jest zestawienie wszystkich stosowanych metod energetycznych pod względem fizycznym z rozróżnieniem na wspólne i własne charakterystyki oraz oznaczyć je na krajowe i zagraniczne, pożądane i niepożądane.  Wybierając z zestawienia tylko uznane za pozytywne cechy, powstaje opis odniesienia tego, czym się potencjalnie dysponuje. I z tego zbioru wyprowadzić ideę nowej metody energetycznej. W idei hydroelektronowej być może, może się okazać, że lepszą sprawność energetyczną i ekonomiczną w danej lokalizacji uzyska się w układzie wielu reaktorów hydroelektronowych z małą elektrownią jądrową, jednak jej wyłączenie może być zastąpione elektrownią wiatrową oraz fotowoltaiczną, lub odwrotnie.

W Polsce oprócz węgla mówiło się o potencjale gazu łupkowego oraz biogazowni. Wspomina się również o geotermie. Polska posiada rafinerie ropy naftowej, jednak obecnie od Ignacego Łukasiewicza do erupcji ropy w Karlinie, w tej metodzie oparta jest na dostawach z zewnątrz. Jedna czwarta krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny pokrywana jest ze źródeł w Polsce, pozostała ilość jest importowana.

*

Mówimy, że w energetyka kopalna oparta jest na paliwie naturalnym. I źródła tego paliwa nie są odnawialne. Drewno jest odnawialnym materiałem energetycznym jednak o zbyt długim okresie odnawialności naturalnej w procesach biomaterii przyrodniczej.  Drewno korzystne jest w innych zastosowaniach niż energetyczne. Stosowanie poza energetyką różnorodnych materiałów, produktów, opartych na związkach chemicznych z węglem, które ulegają rozkładowi, może stanowić źródło ulatniania się CO2. Zatem w technicznych metodach OZE istotne jest podnoszenie efektywności mocy i energii, w krótszym czasie, oraz bez emisji CO2, czyli przetwarzanie form energii w czasie.

image

W rzeczywistości wszystkie urządzenia są ułożeniem z "materii Ziemi". Stan przed ich wykorzystaniem i stan po ułożeniu konstrukcyjnym nie zmienia ilości ładunków elektrycznych. Określenie, że elektrony swobodne są nadmiarową ilością ładunku elektrycznego ujemnego w postaci elektronów jest umowne.  W tej idei elektrony swobodne do wprowadzenia w reaktor hydroelektronowy również są składnikiem kopalnym, wydobywanym, przemieszczonym. I odnawialnym w tej idei, jeżeli nastąpi nieszczelność zbiornika reaktora hydroelektronoweo. Nie jest to jednak pierwiastek ani związek chemiczny tylko cząstka, nośnik ładunku elektrycznego.

Zatem elektrony swobodne muszą być raz uzyskane i ulokowane w zbiorniku. Ich utrata z układu jedynie w przypadku awarii.

*

Wiązka elektronów z działa elektronowego wprowadzona do zbiornika będzie ulegała rozproszeniu. Elektrony swobodne ulokują się naturalnie pod wpływem siły elektrostatycznej na powierzchni wewnętrznej zbiornika. Co jednak stanie się z elektronem swobodnym, gdy zostanie "wybity" z tej powierzchni do wnętrza zbiornika? Wówczas wszystkie elektrony pozostałe na wewnętrznej powierzchni rozsuną się (zmieni się gęstość powierzchniowa zgromadzonego ładunku elektrycznego na powierzchni wewnętrznej zbiornika) i wybity elektron swobody może zderzyć się, oddziaływać, z cząsteczką wody.

image


Dodane 14.09.2021 r.

Jakie jest uogólnienie informacji w zakresie wskazania co jest potrzebne w technicznej metodzie energetycznej?

Paliwo i silnik - różne wzajemne odpowiedniki w tym ułożeniu.

Źródło form energii w naturze i urządzenie je przetwarzające. Węgiel, powietrze (tlen) i piec do jego spalania. Odpowiednie fotony i panele fotowoltaiczne. Odpowiedni wiatr i wiatrak. Gorąca woda spod ziemi, geotermalna, oraz wymiennik ciepła na powierzchni. Zatem korzystne jest ułożenie jednego układu technicznego do przemian form energii pozyskanych z zasobów naturalnych do jej wytwarzania w potrzebnej formie, przekazywania, magazynowania tak, aby paliwo było przetwarzane i w tym odnawialne.  Korzyść fizyczna jest tym większa, im lepsza jest sprawność energetyczna oraz wyższa ilość uzyskania mocy energetycznej. Korzyść techniczna, gdy układ posiada względnie niższe koszty produkcji, jest łatwy w obsłudze, mało podatny na awarie, bezpieczny w eksploatacji. I ekologiczny. Współcześnie określenie energia w nauce, biznesie i polityce, wiąże wiele zagadnień z różnych dziedzin. Naśladując przyrodę nie ułoży się nic ponad to, co w niej występuje. Konstrukcje urządzeń wprowadzają do nich występujące (zaobserwowane, zbadane) zjawisk w przyrodzie. W tej idei reaktor hydroelektronowy nie jest naturalny jak kolektor słoneczny z powodu dodania do zbiornika elektronów swobodnych.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie