Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
116 notek
81k odsłon
  108   0

Neutralność klimatyczna wytwórców paliwa i energii oraz piekarni w Polsce

Gospodarka, Ekonomia

Münchhauseniada*

Przesłanka: Kto nabywa paliwo i/lub energię związane z emisją CO2, ten jest jego emitentem.

W tym ułożeniu wyborca wprowadził przepisy prawa wymagające od podmiotów planowania i wykonania realizacji inwestycji w metody niemisyjne gazów cieplarnianych w powiązaniu z prowadzeniem działalności i spełnieniem zamówień dla klientów. W związku z tym, dla rozwoju rynku nowych metod, firmy mogą gromadzić dedykowany kapitał inwestycyjny z poboru opłat za emisję CO2, ujętych w cenie za produkty i/lub usługi oferowane klientom, który jest emitentem CO2 (od łac. emitto – wypuszczam, wysyłam). Wielkość opłaty za emisje CO2 oraz rodzaj wymaganej inwestycji kwalifikowanej określona jest na podstawie ustawy o narodowej transformacji energetycznej.

W pierwszym przybliżeniu każdy Polak w przeliczeniu na osobę potrzebuje emisji ok. 9 ton CO2 rocznie (2020 r.) dla spełnienia swoich potrzeb. Zatem dysponuje potencjalną możliwością kreacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych rzędu 500 euro (plus / minus względem wysokości opłaty za emisję CO2).

Kto kupuje chleb wypieczony w metodzie związanej z emisją CO2, ten płaci za jego emisję.

Piekarz jest neutralny klimatyczne.

*

Szkic idei narodowej transformacji energetycznej:

image

*

Ponieważ w tej idei ustawa o narodowej transformacji energetycznej (cele, wskaźniki - polityki, programy, projekty) wskazuje, że wykonanie inwestycji kwalifikowanej jest możliwe tylko na terenie Polski oraz do jej realizacji wymagane jest zastosowanie krajowych produktów i/lub usług w wysokości co najmniej 85% wydatku kwalifikowanego, to klienci, w związku z ponoszeniem opłaty za emisję CO2, oczekują na rozwój rynku zleceń, zamówień, zatrudnienia, w określone ustawą metody i nowe miejsca pracy z nimi związanymi. Ponieważ wydatkiem kwalifikowanym jest zaangażowanie go w przedsięwzięcie, nabycie akcji, obligacji firmowych, inne formy finansowania inicjatyw kwalifikowanych, to nie ma dotacji rządowych do metod OZE poza wykorzystaniem środków z funduszy UE oraz funduszem narodowej transformacji energetycznej utworzonym w oparciu o zwroty niezrealizowanego wydatku kwalifikowanego, itp.:

klient -> opłata za emisję CO2 - > fundusze firm -> inwestycja narodowej transformacji -> popyt metod kwalifikowanych

polityki
programy
projekty
cel nadrzędny


cel podrzędny
cel nadrzędny


cel podrzędny
cel nadrzędny


cel podrzędny

*

Dopisane 20.09.2021 r.

Zatem klient nie tylko ponosi koszt opłaty za emisję CO2. Jest ekonomicznym promotorem, kluczowym podmiotem dla firmy w jej transformacji energetycznej. Klienci mający upodobanie do danej firmy względem jej produktów i/lub usług będą raczej bardziej zainteresowani, na jaką inwestycję firma przeznaczyła wydatek kwalifikowany. Na przykład sieć handlowa produktów odzieżowych czy spożywczych albo podmiot usług telekomunikacyjnych może inwestycję kwalifikowaną wykorzystać do promocji firmy, informując klientów o tym w jaką inwestycję w ramach narodowej transformacji energetycznej zaangażowała wydatek kwalifikowany:

klient -> (opłata za emisję CO2 -  fundusz wydatków kwalifikowanych - promocja inwestycji narodowej transformacji) <- firma

Zatem w tym ułożeniu promocja narodowej transformacji energetycznej jest inna wobec klienta niż wyborcy. Wyborca wprowadza ideę, kwalifikowane działanie, a klient wprowadza pieniądze i oferty wykonania na rynku. Ponieważ bezpośrednie działanie jest w domenie klienta, to wszystkie metody na poziomie fizyczno-technicznym dotyczące paliw i energii konkurują na rynku pomysłami naukowców, inżynierów oraz menadżerów, właścicieli, firm:

klient -> (naukowcy i inżynierowie) <- firma

ps.

* - Münchhauseniada

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale