Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
149 notek
85k odsłon
  158   0

Wizje ekologiczne Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej

@JKowalski_posel - Poseł na Sejm RP Janusz Kowalski
@JKowalski_posel - Poseł na Sejm RP Janusz Kowalski

Rozmaitości, Ekologia

PGE  pro futuro

Przesłanka: PGE inwestuje w metody OZE 16 mld zł w ciągu 4 lat.

Inspiracja:

WNP.PL: Doszliśmy do ściany. Trzeba wymóc reformę handlu emisjami  - "Od grudnia 2020 roku do dziś cena uprawnień do emisji wzrosła o 75 proc. Jeżeli PGE w 2020 roku wydało około 6 mld zł z tytułu emisji CO2, to za chwilę okaże się, że będzie musiała za ten rok wydać ponad 10 mld zł. To pokazuje, że unijny system handlu emisjami jest największym hamulcowym transformacji energetycznej.

Gdyby bowiem te środki pozostały w PGE, to miałaby ona na inwestowanie w OZE, a może również i w atom… A tak wyssana z kapitału PGE musi starać się o dotacje, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na offshore. A te pieniądze z KPO, gdyby PGE nie musiała płacić unijnego parapodatku, wykorzystałyby świetnie samorządy, na przykład na inwestycje w likwidację kopciuchów czy modernizację obiektów energochłonnych" - opowiada Janusz Kowalski,  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej,  https://suwerennoscenergetyczna.pl .

*

W powyższym scenariuszu ulokowanym w realizacji ustawy o narodowej transformacji energetycznej oraz metodach wzrostu jakości zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej PGE musiałaby wydać na projekty kwalifikowane w ciągu 4 lat 16 mld zł w ramach reguły n + 3 , gdzie n - to rok lokacji funduszy inwestycyjnych na koncie firmy powiązanych zamiennie z opłatą za uprawnienia do emisji CO2:

n1 - pierwszy rok, lokacja ustawowa na koncie PGE 6 mld zł

n2 - drugi rok, lokacja ustawowa na koncie PGE 10 mld zł

n3 - trzeci rok, ...

n4 - czwarty rok, ...

n...

Nie wykonanie przez firmę w wymaganym terminie wydatku kwalifikowanego związane byłoby z przekazaniem na konto ministerstwa finansów niewykorzystanych środków wraz z odsetkami.

Byłoby to możliwe i dałaby radę PGE realizować przedsięwzięcie ciągłej inwestycji malejącej pro futuro emisji CO2 względem oferowanej mocy i energii elektrycznej, ciepła i chłodu z nowych metod?

*

Tak było - "Handelsblatt": Niemiecka energia obciąża sieci w Polsce i Czechach, https://www.cire.pl

Z czasem okazało się jednak, że względem metod OZE potrzebne są magazyny energii elektrycznej.

Obecnie pojawiają się uwarunkowania związane z zastosowaniem w sieci wodoru i gazu ziemnego.

Ponadto kurs idei połączenia technicznego różnych form energii prowadzi sprawność energetyczna.

*

Czy politycy są w labiryncie technologii i techniki energetycznych rewolucjonistów klimatycznych?

*

Jak podaje Pan Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski PMM proponuje ideę maksymalizacji ceny uprawnień do emisji CO2.

Zatem w tej idei jest zapewne algorytm wyznaczenia ceny maksymalnej. W idei ustawy o narodowej transformacji energetycznej oraz metodach wzrostu jakości zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej miara prowadzi do wykonania przez firmy wydatku (projektu, przedsięwzięcia, efektu) kwalifikowanego w okresie czasu n+3 wg ustawy, zatem tym samym  konieczność zaplanowania inwestycji przez firmę. Stąd maksymalna cena musiałaby być podana w roku poprzedzającym rok (n) lokacji funduszy kwalifikowanych na konto firmy. W poprzednich rozważaniach pojawiły się dwa kryteria uprawnień:
1. Darmowy przydział uprawnień dla instalacji.
2. Uprawnienia otrzymywane przez rząd do sprzedaży na aukcji.

W idei powyższej ustawy w 1 część nie wszystkie uprawnienia byłyby darmowe. Część jest warunkowana wymaganiem założenia przez firmę konta inwestycyjnego wydatków kwalifikowanych oraz ich realizacji w okresie czasu n+3.

Zatem w drugim przypadku przy maksymalnej cenie firma musiałaby nabyć więcej jednostek emisyjnych CO2, jeżeli planowałaby większy wydatek kwalifikowany. Natomiast firmy, którym brakło by na aukcji jednostek emisyjnych, mogłyby się ubiegać o pakiet jednostek emisyjnych z 1 kategorii jednak przy stałej cenie byłby limit ilości jednostek emisyjnych w pakiecie równy dla wszystkich w danej kategorii branżowej:

1. Pakiet warunkowy: firma może ubiegać się o równą dla wszystkich ilość jednostek za ustaloną cenę.

2. Pakiet aukcyjny: firma może zaoferować nabycie uprawnień w ilości jednostek za maksymalną cenę.

W scenariuszu ustawy o narodowej transformacji energetycznej oraz metodach wzrostu jakości zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej nie ma handu jednostkami uprawnień emisji pomiędzy firmami. Aby firma zwolniła uprawnienia poprzez nabyte jednostki emisyjne, to musiałaby zgłosić ministrowi finansów rezygnację z wykonania wydatku kwalifikowanego. Firmy natomiast mogą łączyć swoje odrębne wydatki kwalifikowane poprzez wspólne projekty, przedsięwzięcia, określone/ukierunkowane wg ustawy.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale