Ułożenia
Wszystkie polityki pochodzą od muzyki.
2 obserwujących
102 notki
11k odsłon
30 odsłon

3. Jak obiecać kolejne 500+ na każde dziecko? Partia innowacji.

Wykop Skomentuj

Partia udostępnia kasę "banksterom"?

Przesłanka: Ekonomia humanistyczna.

Ułożenie:
W poprzednich notkach partia obiecała kolejne 500+ na każde dziecko co miesiąc przelewając środki na konto bankowe dla docelowego beneficjenta ostatecznego do czasu ukończeniu przez niego 18-go roku życia. Uzyskała stosowną większość wyborczą. Rządzi.

Jak wielki trud jest przed politykami tej partii?

Dla odróżnienia metod "500 plus" niech "500+" oznacza bieżące "500+", a kolejne, nowość, innowacja, oznaczenie "500+18". Dostrzegamy, że "500+" i "500+18" nie różnią się stanem na "wejściu". Tyle samo jest wprowadzonych pieniędzy z tzw. budżetu państwa. Inaczej jest przy wyprowadzeniu względem czasu:

- W programie "500+" pieniądze są w ideą i miarą od razu bezpośrednio kierowane do portfela beneficjenta. Ile w danym roku wpłata z budżetu państwa, tyle w danym roku wypłata dla beneficjentów.

- W programie "500+18" pieniądze nie są bezpośrednio od razu kierowane do portfela beneficjenta, ale na jego tzw. konto obywatela Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone przez agendę celową Narodowego Banku Polskiego. Ile wynosi wpłata z budżetu państwa, to tyle w danym roku na kontach ORP, a wypłata z "systemu programu" dotyczy beneficjentów ostatecznych, którzy ukończyli 18-ty rok życia, czyli mających 19 lat. Zatem celowa agenda NBP jest główny podmiotem gromadzącym przekazywane środki z budżetu państwa.

Widzimy zatem, że politycy partii muszą ułożyć strukturę gromadzenia pieniędzy i operacji finansowych. W salonowym opisie poglądowo wskazana jest agenda celowa NBP, oraz że, NBP może podpisać umowy z innymi bankami na prowadzenie konta wtórnego ORP. Zatem model "500+18" jest o wiele trudniejszy niż "500+". Pojawi się wiele inspiracji, inicjatyw bankowych, co będzie wymagało od partii monitoringu i innowacji. Ponieważ "500+" już jest, to politycy partii nie muszą marketinować od zera, jak pani Beata Szydło.

Ustawa o programie "500+18" wprowadza pieniądze do układu bankowego. Przykład: Program obejmie roczną grupę statystyczną 400 tys. noworodków. Wówczas co miesiąc względem tej grupy przyszłych (za 18 lat) beneficjentów ostatecznych minister finansów (MF) przelewa do agendy NBP kwotę: 500 zł * 400.000 osób = 200.000.000 zł. Łącznie dla każdego roku w kolejnych latach to: 12 miesięcy *  200.000.000 zł = 2.400.000.000 zł. W przypadku umowy agendy NBP z innymi bankami na prowadzenie konta wtórnego ORP na czas określony, o ustalonym w umowie okresie, banki te stają się w tym czasie dysponentami tych pieniędzy. Oczywiście zakres dysponowania związany jest ze stosownymi uwarunkowaniami między agendą NBP i bankowymi.

Zatem pieniądze są:
a]. na papierze ustawy "500+18" i rozporządzeń oraz w umowach z agendą NBP,
b]. zapisane cyfrowo w bazach danych bankowych systemów informatycznych,
c]. docelowo na koncie bankowym wskazanym przez beneficjenta ostatecznego.

Kluczowy byłby system informatyczny:

Urząd Stanu Cywilnego -> zgłoszenie dziecka do programu -> [agenda NBP, MF, banki] -> wypłata na konto bankowe wskazane przez beneficjenta ostatecznego

Kwoty wpłat 500 zł w programie "500+18" przypisane są do nr pesel dziecka będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo ma spełnić wobec beneficjenta ostatecznego wypłatę z sytemu programu po ukończeniu przez niego 18 roku życia, czyli beneficjent ostateczny otrzymuje pieniądze na wskazane przez siebie konto bankowe dopiero mając 19 lat, a "w środku systemu" i w międzyczasie, państwo (czyli w tym politycy partii, którzy obiecali i wprowadzili program "500+18") i banki dysponują zgromadzonymi pieniędzmi w układzie bankowym. Dlatego agenda NBP może prowadzić portal edukacyjnych dla przyszłych beneficjentów, którzy po wpisaniu daty urodzin otrzymają wskazanie ile mają już na koncie ORP zgromadzonego kapitału finansowego.

W programie "500+18" partia wprowadza 500 zł co miesiąc na każde dziecko do układu bankowego, a wypłaca z niego beneficjentom ostatecznym mającym 19 lat na wskazane przez nich konto bankowe. To znaczy, że beneficjent ostateczny przez okres miesięcy 18-tego roku życia, jako osoba pełnoletnia, może otrzymywać oferty od banków, co zachowuje konkurencyjność na ostatnim etapie przelewu z programu "500+18" na konto wskazane przez beneficjenta ostatecznego.

Czy byłaby taka innowacyjna partia i jej politycy?

*

Więcej, kolejne 500+, na blogu Ułożenia.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale