Ułożenia
Wszystkie polityki pochodzą od muzyki.
2 obserwujących
105 notek
12k odsłon
55 odsłon

4. Jak obiecać kolejne 500+ na każde dziecko? Miliardy w banku za darmo?

Wykop Skomentuj1

Nowa mechanika bankowa.

Przesłanka: Czas geniuszy.

W modelu "500+18" metoda "kolejne 500+ na każde dziecko" realizowana jest poprzez przekazanie z budżetu państwa, poprzez ministra finansów, umownie co miesiąc 500 zł na każde dziecko (docelowy beneficjent ostateczny), na konto celowej agendy Narodowego Banku Polskiego, przez okres do ukończenia 18-tego roku życia przez beneficjenta ostatecznego, który po tym czasie staje się dysponentem pieniędzy otrzymanych od narodu polskiego za pośrednictwem państwa polskiego. Rzeczywiste wpłaty mogą być, np., nie co miesiąc tylko kwartalnie, co wynika z możliwości wpływów podatkowych. Ogólnie według umowy z ministrem finansów.

Przykład statystyczno-poglądowy:
W 2019 roku urodziło się 400 tys. dzieci. W różnych miesiącach, zatem dla prezentacji opisu, przyjęty jest następny rok. W 2020 roku, co miesiąc na każde dziecko wpływa 500 zł, przez 12 miesięcy agenda NBP otrzymuje 2.400.000.000 zł. Zatem ta grupa dzieci, a następnie młodzieży, objęta jest działaniem wpłat pieniędzy do ukończenia 18-tego roku życia. Oczywiście w programie są również pozostałe, starsze roczniki. Po 18-stu latach grupa statystyczno-poglądowa ubiega się o wypłatę, poprzez złożenie wniosku do agendy NBP wraz ze wskazaniem osobistego konta bankowego. Łączna suma wypłat dla tej grupy beneficjentów ostatecznych to rząd wielkości: 43.200.000.000  zł = 400 tys. osób * 18 lat * 12 miesięcy * 500 zł co miesiąc. Przez te 18 lat na taką kwotę trzeba wyedukować beneficjenta ostatecznego w zakresie - jak wykorzystać otrzymany "kapitał narodowy" na start w dorosłym życiu? Pozostałe roczniki są objęte programem przez mniejszą ilość miesięcy z uwagi na datę początkową programu, np. "Dzień Dziecka" 1 czerwca 2020 r. Grupa ta stanowi dla agendy NBP źródło wpływów wpłat z budżetu państwa. Znając liczbę dzieci i młodzieży w tej grupie można oszacować wielkość co miesięcznych i w sumie co rocznych wpłat pieniędzy, którymi dysponowałaby agenda NBP, która może podpisać umowy z bankami na prowadzenie kwota wtórnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w celu gromadzenia pieniędzy. Potrzeba mechanizmu waloryzacji wartości pieniądza wprowadzonego z budżetu państwa do agendy NBP. Być może w oparciu o wskaźnik tzw. "ustawowej minimalnej płacy" względem 500 zł w programie "500+18", wskaźnik inflacji, itp. Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wyniesie 2250 zł brutto. To 500 zł względem tej kwoty wynosi ok. 22%.

Co agenda NBP we współpracy z bankami może uczynić z gromadzonymi w programie "500+18" pieniędzmi?

Przykład:
Bank uzyskał umowę z agendą NBP na prowadzenie konta wtórnego obywateli RP w programie "500+18", np., w ilości kont obejmujących cały rocznik z powyższego przykładu statystyczno-poglądowego, przez okres 10 lat. Wówczas agenda NBP przekaże w ciągu 10 lat bankowi pieniądze w ilości rzędu 24 miliardów zł. A to tylko jeden rocznik i tylko przez dekadę. Dokładamy zatem do tego ułożenia ideę i miarę, że bank będzie pożyczał firmom na inwestycje - i właśnie - np., jakie?

Zatem potrzeba wizji tych inwestycji. Wszystko w ułożeniu dzieje się względem dobra dla dzieci, młodzieży, młodego pokolenia narodu, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Które przez lata byłoby wyedukowane z nadzieją na otrzymanie, każde, ponad 100 tys. zł z programu "500+18" po ukończeniu 18-tego roku życia.

Wikipedia: Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny, którego podstawowym celem działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu...

*

Na studiach w uczelniach ekonomicznych tego nie było?

*

Więcej, kolejne 500+, na blogu Ułożenia.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale