7 obserwujących
390 notek
412k odsłon
178 odsłon

Analiza"wrażliwości" modelu konfabulacji MAK w aspekcie kręcenia kółkiem i...

Wykop Skomentuj

z raportu Laska:

 Decyzja  dowódcy  samolotu  „odchodzimy  na  drugie”  została  podjęta  po  słowach   Dowódcy   Sił   Powietrznych   „nic   nie   widać”   równocześnie   z   powtórnym   wypowiedzeniem  przez  nawigatora  słowa  „sto”.  Miało  to  miejsce  1696  m  od  progu  pasa,  na  wysokości  91  m  nad  terenem,  a  39  metrów  nad  poziomem  lotniska.image


image

Przykład  użycia  pokrętła w locie:   samolot  wzniósł  sie o  ponad  100m ponad  zadaną  wysokość; zauważywszy   to  d-ca  statku powietrznego  energicznie  poruszył  pokrętłem  ZNIŻANIE-WZNOSZENIE  najpierw "od siebie ", potem  "na siebie"  . Takie działanie na dużej  wysokości skutkowało   pojawieniem  się oscylacji  (  względem  osi wzdłużnej)

istotne w tym przykładzie jest to  że  energiczne  użycie  pokrętła  ZNIŻANIE-WZNOSZENIE  skutkuje  szybką zmianą kąta  pochylenia - można  łatwo  przejść np. na wznoszenie

-


Patrz  też:

https://www.salon24.pl/u/tornado/582353,ostatnia-minuta-lotu-tu-154m-101-2

https://www.salon24.pl/u/tommy-lee/399429,eksperyment-na-trenazerze#comments

Uwzględniając przedstawioną w raporcie z trenażera prędkość pionową i zakładając, że przy pancernej brzozie samolot znalazł się na 6 metrach, otrzymamy następujący przebieg trajektorii (czerwona linia):

image

Na rysunku umieszczony został również profil terenu (niebieska linia) i trejektoria według RW (żółta linia). Widać, że badaczom wykonującym eksperyment wyszły kompletne bzdury. Samolot musiałby się do brzozy dostać solidnym wykopem, dodatkowo wcale się później nie rozbił, tylko odleciał w siną dal

Eksperyment  na trenażerze:

Toż ten eksperyment na trenażerze to ordynarne oszustwo!

Najsamprzód o samym odkryciu. W załącznikach do raportu Millera, na rys.15 (str.21) jest wykres zmian kąta natarcia i pochylenia. Łatwo zauważyć, że ten pierwszy dochodzi do 22 stopni.

To samo powinno być w raporcie MAK. I jest, ale nie do końca. W samym raporcie przezornie przebiegu kąta natarcia nie zamieszczono. Za to jest on w opisie eksperymentu na trenażerze, z tym, że inny. Maksymalna jego wartość nie przekracza 9 stopni.

image

------

http://konferencjasmolenska.pl/materialy3/14dabrowski.pdf

21) Wszystkie  próby zwiększenia kąta pochylenia i zmniejszenia prędkości opadania,  dopóki  kanał  podłużny  ABSU  był  włączony,  były  kontrowane przez  automatykę  samolotu  w  celupowrotu    do    stanu    uprzednio ustawionego  pokrętłem  SPUSK-PODIEM    na    PU-46.  Zostało  to zinterpretowane  przez  KBWLLP  jako  normalne  działanie  ABSU  i  jest najprawdopodobniej bezpośrednim powtórzeniem tezy z raportu MAK [1] (wersja angielska, str. 165


1.16.12. Wyniki eksperymentu na symulatorze lotu

Celem eksperymentu na symulatorze lotu było:

•Ocena   możliwości   odejścia   na   drugi   krąg   na   zakresie   automatycznym   przy niedziałającym   radiotechnicznym   systemie   lądowania   (dosł.:   systemie   kursu  i ścieżki - ILS). •

charakterystyk    odejścia    na    drugi    krąg    na    zakresie    automatycznym  z   włączonym   radiotechnicznym   systemie   lądowania   (dosł.:   systemie   kursu  i ścieżki - ILS) wg. Kat. II ICAO. •

Ocena  parametrów  lotu  samolotu  Tu-154M  w  kanale  podłużnym  przy    odejściu  na drugi krąg z różnych wysokości (100 m, 60 m, 40 m. 20 m).

Eksperyment  został  przeprowadzony  na  bazie  CIAP  OAO  „Aerofłot”,  na  kompleksowym symulatorze  samolotu  Tu-154M. 

W  trakcie  eksperymentu  zostało  potwierdzone, Ŝe  przy  podejściach  do  lądowania  w   warunkach   analogicznych   do   warunków   lotu   samolotu   Tu-154M   nr   101 10.04.2010 r.  w  Smoleńsku,  z  analogicznym  profilem  lotu  z  prędkością  pionowązniŜania 7...8 m/s,  i odejściach na drugi krąg zgodnie z technologią zalecaną przez RLE   samolotu   Tu-154M,   utrata   wysokości   („przepadanie   samolotu”)   wynosi  20-25m.  Z  wysokości  40  m  w  locie  krytycznym  (bez  uwzględnienia  moŜliwych przeszkód  i  zmian  ukształtowania  terenu  na  trasie  lotu)  charakterystyki  samolotu zapewniały  gwarantowane  bezpieczne  odejście  na  drugi  krąg  bez  przekraczania ograniczeń eksploatacyjnych pod względem przeciąŜenia i kąta natarcia.

( W eksperymencie  nie uwzględniono  sprawdzenia  efektów  użycia  pokrętła  SPUSK-PODIEM   )

**

a także:

https://www.salon24.pl/u/niegracz/878559,krecenie-kolkiem-czy-podejscie-tu-154-w-automacie-wersja-flankera-smolensk,2Dodatek:

  Prokurator Generalny  Seremet  w  Sejmie:

W toku wizyty prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej Jurija Czajki w Polsce, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku, uzyskałem zgodę na kolejny wyjazd polskich prokuratorów do Rosji. Uzyskają oni dostęp do akt śledztwa prowadzonego przez prokuraturę rosyjską. Wyjazd nastąpi w pierwszych dniach lutego br. Polscy prokuratorzy będą uczestniczyć m.in. w przesłuchaniach kluczowych osób dla wyjaśnienia wątku dotyczącego sprowadzenia samolotu Tu-154 M na lotnisko w Smoleńsku. Chcę powiedzieć, że prokuratura podjęła już odpowiednie działania przygotowawcze do przeprowadzenia operacji sprowadzenia do Polski szczątków samolotu Tu-154 M. Będzie to przedsięwzięcie o olbrzymiej skali. Dlatego już w tej chwili prokuratura przygotowuje się do jego realizacji. Przewidujemy udział w tej operacji ok. 120 żandarmów, a zwłaszcza techników kryminalistyki, którzy mogliby uczestniczyć w oględzinach i zabezpieczeniu wraku. Chodzi nam o to, żeby nie zaniedbać niczego, co może mieć znaczenie, także pozaprawne.

Chciałbym potwierdzić, że strona rosyjska przygotowuje kolejną partię materiałów dowodowych zawartych w 30 tomach akt. Te materiały zostaną nam przekazane w wyniku realizacji polskich wniosków o pomoc prawną. Oczekujemy, że materiały te dotyczyć będą czynności oględzin, a wśród nich znajdzie się również dodatkowa dokumentacja oraz zdjęcia fotograficzne. W związku z długim czasem oczekiwania na wyniki wstępnej opinii fonoskopijnej, zwróciłem się do dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych o informację na temat przewidywanego terminu zakończenia tych badań, a także ewentualnych przeszkód, które uniemożliwiałyby ukończenie tej ekspertyzy. Otrzymałem odpowiedź wskazującą, że proces opracowywania tej opinii jest bardzo zaawansowany. Jak wskazano, przeszkodą do zakończenia opracowywania tej opinii jest potrzeba przeprowadzenie stosownych badań rejestratorów na terenie Federacji Rosyjskiej oraz przeprowadzenie nagrań porównawczych na pokładzie samolotu Tu-154 M nr 102, czyli na pokładzie drugiego samolotu Tupolew, który pozostaje w dyspozycji naszego kraju.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka