Blog
Nie rozumiem, dlaczego ....
Anka K
Anka K Niezależnie myśląca
8 obserwujących 63 notki 159434 odsłony
Anka K, 13 marca 2016 r.

Adam Mickiewicz, prekursor reform po II soborze (?)

494 4 0 A A A
Boczna kaplica w kościele Saint Severin w Paryżu
Boczna kaplica w kościele Saint Severin w Paryżu

Paryskie kościoły, te jeszcze otwarte, są udostępnione głównie dla celów turystycznych.  Dla potrzeb kultu religijnego wyodrębniona jest zwykle kaplica za głównym ołtarzem lub boczna.

W  dzielnicy łacińskiej w Paryżu stoi piękny kościół Saint Severin, którego historia sięga VI wieku. Uważany jest on za najstarszy obiekt gotycki na lewym brzegu Sekwany. W kościele tym spotykamy licznych turystów, którzy podziwiają charakterystyczny filar, piękne sklepienia i wspaniałe witraże. Dla celów sakralnych przeznaczona jest boczna kaplica z prawej strony kościoła, której wygląd przypomina mi bardzo lożę masońską.  Niepozorne tabernakulum znajduje się obok "ołtarza",  za którym stoi "tron" dla duchownego.

 

Wychodząc z kościoła zauważyłam obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z zachowanym podpisem w języku polskim. Ten obraz zainspirował mnie do dalszych poszukiwań.

Nowy
Matka Boska Ostrobramska, mal. Walenty Wańkowicz
 Paryż, kościół Sant Severin

Jest to kopia wileńskiego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej wykonana w 1834 roku na zlecenie Andrzeja Towiańskiego przez  Walentego Wańkowicza,  powieszona w tym miejscu w dniu  8 grudnia 1841 roku. Walenty Wańkowicz znany jest z prac:  Portret Adama Mickiewicza na Jaduhu Skale (1827/28) i  Portret Andrzeja Towiańskiego (ok.1830r.)

          Nowy                     Nowy
Portret Adama Mickiewicza            Portret Andrzeja
        na Jadahu Skale                    Towiańskiego

        

W  XIX wieku w kościele Saint Severin w Paryżu spotykała się paryska Polonia, a wśród nich szczególnie aktywne było środowisko tzw. towiańczyków, w tym Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Seweryn Goszczyński.

 

Działalność Adama Mickiewicza  w  Paryżu w Kole Sprawy Bożej

W czerwcu 1842 osoby skupione wokół Andrzeja Towiańskiego stworzyli sektę Koło Sprawy Bożej  działającą do 1878 roku. Towiańczycy byli przekonani, że żyją w przełomowym okresie dla dziejów Polski i świata. "... Jednym z naczelnych założeń towianizmu była mesjanistyczna koncepcja roli Polski, która, wyrzekając się nienawiści do Rosji i porzucając walkę rewolucyjną, wprowadzić może Europę w inną, doskonalszą epokę chrześcijaństwa. (...) Towiańczycy wierzyli w nadejście nowej epoki, przybliżającej nadejście Królestwa Bożego na ziemi, doniosłą rolę narodu polskiego w procesie dziejowym, krytykowali również zinstytucjonalizowane formy religijne. (...) Sekta odcinała się od Kościoła katolickiego, uznając zinstytucjonalizowaną religię za przeżytek starej epoki, próbowała więc wprowadzić świeckie formy kapłaństwa, nazywane "obrządkami nowego zakonu".  ..." [1] Towiańczykom marzył Nowy Porządek Świata w XIX-wiecznej wersji.

" ... wpływ na kształtowanie się poglądów młodego Towiańskiego miały także związki wolnomularskie. (...) Towiański odkrył zapewne, że zasady wolnomularskie, takie jak równość bratnia, porządek, zgoda, jedność, łagodność, prawda, mądrość, stałość, siła, odwaga, miłość obejmująca miliony ludów, to nic innego, jak wartości ewangeliczne, których uczył Chrystus. Jako indywidualista nie chciał ograniczać się przynależnością do którejś z lóż, wziął z masonerii to, co odpowiadało jego systemowi wartości i wkomponował w swój projekt Sprawy Bożej. Odrzucił jednak wolnomularstwo jako organizację „stojącą tylko na samych formach” ... " [2]  Była to więc organizacja działająca według zasad podobnych do masońskich, ale poza masońskimi strukturami.

Jednym z najaktywniejszych członków, współpracującym przy tworzeniu rytuałów i organizacji koła, był Adam Mickiewicz, zwany Brat Wieszcz. W różnych okresach koło liczyło od 17 do kilkudziesięciu członków. Pomysłowość naszego wieszcza nie miała granic, dawniej zagorzały katolik, w tym okresie zdecydowany antyklerykał.

" ... Mistrz Andrzej chciał tchnąć życie w stare struktury, Mickiewicz natomiast zaczął ustalać nowe obrzędy, ceremoniały, przypisał sobie moc udzielania sakramentów. Temu wszystkiemu Towiański ostro się sprzeciwiał. (...) sugestie Mickiewicza, dotyczące nowej formy sakramentów czy też przejęcia funkcji kapłańskich, zostały zdecydowanie odrzucone przez Mistrza. Dzięki ostrożności Towiańskiego, który chciał pozostać w zgodzie z liturgią Kościoła, Koło Sprawy Bożej nie popadło całkowicie w sekciarstwo. (...) Mickiewicz wykroczył znacznie poza intencje założyciela Koła. Przypomnijmy, że kiedy w lutym 1847 roku udzielił ślubu Julianowi Łąckiemu i Alix Mollard„ Towiański zażądał ślubu kościelnego, uznając współżycie „małżeństwa Łąckich” za cudzołóstwo. Dlatego nie wystarczała „komunia nowego zakonu”, jaką wprowadził Mickiewicz, czyli chleb i białe wino, a także komunia duchowa na odległość, ale należało przystępować do stołu Pańskiego w świątyni. „Takim to sposobem tworzą się sekty – ostrzegał mistrz Andrzej. (...)Znaczna część obrzędów wprowadzanych przez poetę zmierzała do rewizji form Kościoła, które uznane zostały przez niego za martwe. Przyznając sobie funkcje kapłańskie, wprowadził  w lipcu 1843 roku także spowiedź nowego typu, polegającą na wyznaniu grzechów przed bratem, wobec którego się zawiniło oraz przed innymi towiańczykami. Mickiewicz sądził bowiem, że dopiero taki akt odwagi i skruchy spowoduje, że grzesznik nie będzie skory do ponownego wykroczenia przeciw bliźniemu. (...) Księża nie chcieli dawać rozgrzeszenia zwolennikom nauki Towiańskiego, póki się jej nie wyrzekną. ..." [3]

Opublikowano: 13.03.2016 07:14.
Autor: Anka K
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Mamy rok 2017, 500-rocznica reformacji, 300-rocznica ujawnienia się masonerii i 100-rocznica objawień w Fatimie. W ostatnich latach nasiliło się tempo niepokojących zmian na świecie.

Na swoim blogu pragnę wychwycić epizody, które ilustrują współczesną historię.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Oficjalny koszt budowy samego obiektu w latach 2003-2006 wynosił 58 mln $...
  • Zgadzam się, że " ... nie ma opcji powstania jednej religii światowej. ..." Czy nie jest...
  • W notce na blogu możliwe jest wyłącznie zasygnalizowanie pewnych tematów, a nie ich...

Tematy w dziale Kultura