0 obserwujących
32 notki
18k odsłon
  148   0

Nowe obowiązki fundacji.

 

W związku z  tym "Departament Informacji Finansowej nie może podzielićstanowiska (...),że fundacja nie jest podmiotem przeprowadzającym transakcje, w związku z czym nie dotyczy jej obowiązek rejestrowania transakcji".

 

Przykład 2: transakcja realizowana w transzach

 

Kolejnym przykładem budzącym wątpliwości jest sytuacja w której fundacja udziela pożyczki, np.  w wysokości 300 tys. złotych, wypłacanej w transzach. Pożyczkobiorca rozlicza się z otrzymanych środków i otrzymuje kolejną transzę. Tylko część transz nie przekracza progu 15 tys. euro. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwym jest czy należy:

 

  • zgłaszać jako transakcje powiązane transze o wartości poniżej ustawowego progu (wartość całej pożyczki przekracza 15 tys. euro); albo

 

  • tylko rejestrować transze o wartości powyżej  ustawowego progu (jako niepowiązane).

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy „transakcję powiązaną” można określić jako „transakcję, przeprowadzaną za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji”.

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów w powyższym stanie faktycznym:

 

Podział transz pożyczki wynika z umowy zawartej pomiędzy Fundacją, a pożyczkobiorcązatem nie cechuje siękryterium celowości dzielenia kwoty ponadprogowej[ponad 15 tys. euro] w celu uniknięcia rejestracji. Jeśli jednak w uznaniu Fundacji pożyczkobiorca celowo w ww. sposób skonstruował umowęaby uniknąćrejestracji transakcji, powinna ona zarejestrowaćjąjako powiązaną.”

 

Sposób sporządzenia i prowadzenia rejestru transakcji

 

W zakresie sporządzania i prowadzenia rejestru transakcji, oprócz  ustawy właściwe są również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (zwanego dalej „rozporządzeniem”).

 

Dodatkowo w przypadku transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, fundacja zobowiązana jest przekazać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) dodatkowe dane o stronach transakcji, będące w posiadaniu fundacji, w tym informacje o ich rachunkach osobistych oraz rachunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, niewykorzystanych w przedmiotowej transakcji.

 

Rejestr transakcji może być prowadzony w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Zarówno ustawa, jak też rozporządzenie nie narzuca fundacji formy prowadzenia rejestru. Jednakże przepisy te określają wymogi co do sposobu prowadzenia rejestru transakcji oraz ustanawiają jego wzór.

 

Wybór formy prowadzenia rejestru powinien być dostosowany do ilości, rodzaju i wielkości transakcji jakie przeprowadza fundacja. W przypadku przeprowadzania dużej ilości transakcji ponadprogowych, praktyczniejszym może okazać się prowadzenie rejestru transakcji w formie elektronicznej. W odmiennym przypadku, przy znikomej ilości transakcji podlegających obowiązkowi rejestracji, fundacja powinna rozważyć  prowadzenie rejestru transakcji w formie papierowej.

 

Zakończenie


Fundacje w praktyce często spotykają się z wątpliwościami w stosowaniu przepisów  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pomocne w tym względzie są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wyjaśnienia oraz przykłady najczęściej spotykanych błędów w prowadzeniu rejestrów transakcji.

 

Autor:Robert Nogacki, Marek Maliński - prawnicy z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale