Powstało nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej

W sobotę, 14 grudnia 2013 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie - obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Oburzeni” - na bazie wielu organizacji z całej Polski, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu tego roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie – tym razem dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

Rada Koordynacyjna Oburzonych

 

Krótka historia kształtowania się ruchu OBURZONYCH

Już od kilku lat aktywni społecznie ludzie, którzy nie identyfikowali się z żadną z obecnych w Sejmie partii, usiłowali stworzyć jakąś alternatywę polityczną. Systematycznie dochodziło w różnych częściach Polski do spotkań i prób zjednoczenia pozaparlamentarnej opozycji – patrz np.:http://nowa.partia.salon24.pl/222950,nowa-partia-antypartia-poza-ukladem

31 marca 2012 w Warszawie jeden z czołowych działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, Janusz Sanocki zorganizował Kongres Protestu pod hasłem: „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!" – patrz:http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kongres-protestu-w-warszawie-31-marca-2012.html

Relacja filmowa z Kongresu Protestu patrz:https://www.youtube.com/watch?v=7DrsgZevuNA 

13 października 2012 w Łodzi znany piosenkarz Paweł Kukiz zwołał zjazd swego ruchu Zmieleni.pl – patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Relacja filmowa ze zjazdu Zmielonych: http://www.youtube.com/watch?v=v9uvwUT0QhY

16 marca 2013 roku, w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod patronatem szefa „Solidarności”, Piotra Dudy odbył się z kolei zjazd ponad 100 stowarzyszeń, komitetów, organizacji i związków z całej Polski, których przedstawiciele ostro krytykowali funkcjonowanie systemu politycznego w naszym kraju. Zgromadzenie to media nazwały „Platformą Oburzonych” - patrz:  http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html

Relacja filmowa ze spotkania „Platformy Oburzonych”:  http://www.youtube.com/watch?v=ZO-rk72h-58 

29 września w/w Janusz Sanocki oraz Paweł Kukiz zorganizowali kolejny kongres tego typu w Warszawie (zjazdFederacji Obywatelskich Ruchów – Polska - FORP), na którym 132 przedstawicieli różnych organizacji społecznych przyjęło poniżej deklarację, w której czytamy m.in.:

„…zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.(…)

Będziemy dążyć do…  zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii. Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości (…) Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.”

Artykuł na ten temat – patrz:http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

Relacja filmowa ze zjazdu FORP:http://www.youtube.com/watch?v=cHKwuw_w43o

 

Po tym warszawskim zjeździe FORP Oburzeni zorganizowali szereg spotkań w różnych częściach Polski:

- 26 października 2013 – w Łodzi – patrz artykuł: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-spotykaja-sie-po-raz-kolejny-w-lodzi.html

Relacja filmowa ze spotkania w Łodzi: http://www.youtube.com/watch?v=Qb0QgMZCdK0

- 9 listopada 2013 – w Świdniku koło Lublina – patrz artykuł:http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kolejne-spotkanie-oburzonych-i-dyskusja-na-temat-mediow-niezaleznych.html

Relacja filmowa ze spotkania w Świdniku:http://www.youtube.com/watch?v=3en3gtI-B7E

- 11 listopada 2013 w Tarnowie (Małopolska) tamtejszy działacz OBURZONYCH, Marek Ciesielczyk zorganizował spotkanie z mieszkańcami tego miasta pod hasłem: „Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, wolnorynkowym i dlaczego nieuniknione jest powstanie nowego ruchu protestu?” – patrz artykuł:http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/dr-marek-ciesielczyk-przedstawia-analize-obecnej-sytuacji-w-polsce-i-naszym-regionie-oraz-dzialania-nowego-ruchu-politycznego.html