Blog
Cudów nie ma - Józef Stalin
pancernik76
pancernik76 dawniej Kapitän Kloss
4 obserwujących 34 notki 86488 odsłon
pancernik76, 8 listopada 2017 r.

Woda i jej 74 anomalie

910 18 0 A A A
Martin Chaplin, http://www1.lsbu.ac.uk/water/martin_chaplin.html
Martin Chaplin, http://www1.lsbu.ac.uk/water/martin_chaplin.html

Ostatnie notki w dziale nauka, dotyczące wody, zachęciły mnie do przypomnienia, iż domniemany efekt Mpemby jest tylko jedną z osobliwych cech wody. Woda jako substancja chemiczna ma ich znacznie więcej, bo aż 74, z czego zaledwie kilka znanych jest z życia codziennego. Cytując za Martinem Chaplinem i jego stroną internetową, pozwolę sobie je wszystkie wymienić:

Anomalie fazowe

 1. Woda ma anormalnie wysoką temperaturę topnienia
 2. Woda ma anormalnie wysoką temperaturę wrzenia
 3. Woda ma anormalnie wysoką temperaturę krytyczną
 4. Faza stała istnieje w wielu stabilnych (i metastabilnych) formach krystalicznych i amorficznych, w szerszym zakresie niż dla większości materiałów
 5. Przewodnictwo cieplne, Moduł Kirchhoffa i prędkość poprzecznej fali dźwięku w lodzie maleją ze wzrostem ciśnienia
 6. Struktura ciekłej wody zmienia się pod wysokimi ciśnieniami
 7. Przechłodzona woda ma dwie fazy i drugi punkt krytyczny przy -91°C
 8. Ciekłą wodę łatwo przechłodzić, lecz trudniej zeszklić
 9. Ciekła woda istnieje w bardzo niskich temperaturach i zamarza przy podgrzaniu
 10. Ciekłą wodę łatwo przegrzać
 11. Gorąca woda może szybciej zamarzać niż chłodna, efekt Mpemby
 12. Cząsteczki cieplej wody wibrują dłużej niż te zimnej
 13. Cząsteczki wody kurczą się ze wzrostem temperatury i rozszerzają się gdy ciśnienie wzrasta

Anomalie związane z gęstością

 1. Gęstość lodu rośnie przy ogrzewaniu (do temp. 70 K)
 2. Objętość wody kurczy się przy topnieniu lodu
 3. Zwiększone ciśnienie obniża temperaturę topnienia lodu
 4. Do temperatury 3,984°C woda zwiększa swą gęstość i w tej temperaturze osiąga ona maksimum
 5. Powierzchniowa gęstość wody jest większa niż w cieczy
 6. Zwiększone ciśnienie obniża temperaturę maksymalnej gęstości wody
 7. Istnieje temperatura minimalnej gęstości dla wody przechłodzonej
 8. Woda ma niski współczynnik rozszerzalności termicznej
 9. Współczynnik rozszerzalności termicznej spada i staje się negatywny w niskich temperaturach
 10. Współczynnik rozszerzalności termicznej rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia
 11. W układzie heksagonalnym lodu liczba atomów sąsiednich wzrasta w trakcie topnienia
 12. W ciekłej wodzie liczba atomów sąsiednich wzrasta ze wzrostem temperatury
 13. Woda ma nadzwyczaj niski współczynnik ściśliwości
 14. Ściśliwość wody maleje ze wzrostem temperatury aż do 46,5°C
 15. Istnieje maksimum dla funkcji ściśliwości od temperatury
 16. Prędkość dźwięku w wodzie rośnie z temperaturą aż do 74°C
 17. Prędkość dźwięku w wodzie wydaje się mieć minimum
 18. Przy wysokich częstościach inna jest prędkość dźwięku (3200 m/s)  a jego charakter jest nieciągły przy wysokich ciśnieniach i niskich temperaturach
 19. Czas relaksacji sygnału protonu NMR jest krotki w niskich temperaturach
 20. Przesunięcie chemiczne protonu rośnie i osiąga maksimum dla przechłodzonej wody
 21. Współczynnik refrakcji dla wody ma maksimum tuż poniżej 0°C
 22. Stosunek objętości fazy gazowej do fazy ciekłej o tej samej masie jest bardzo duży

Anomalie własności fizycznych

 1. Żaden roztwór wodny nie jest doskonały
 2. D2O i T2O różnią się parametrami fizycznymi od H2O
 3. D2O i H2O różnią się zachowaniem faz
 4. Lody D2O i H2O różnią się w modelach kwantowych
 5. Średnia energia kinetyczna atomów wodoru rośnie wraz ze spadkiem temperatury, choć ten rezultat nie jest eksperymentalnie pewny
 6. Substancje rozpuszczone w wodzie mają rożny wpływ na gęstość i lepkość mieszaniny
 7. Rozpuszczalność gazów niepolarnych maleje wraz ze wzrostem temperatury, osiąga minimum, po czym wzrasta
 8. Stałe dielektryczne dla wody ciekłej i lodu są anormalnie wysokie
 9. Przenikalność względna jest wykazuje maksimum względem temperatury
 10. Przenikalność względna jest wykazuje "ostry dołek" w temperaturze 60°C
 11. Cześć urojona funkcji stałej dielektrycznej od temperatury wykazuje minimum przy 20 K
 12. Ruchliwość jonów H+ i OH- jest anormalnie wysoka w polu elektrycznym w wodzie
 13. Przewodnictwo wody wzrasta z temperaturą i osiąga maksimum w 230°C
 14. Przewodnictwo wody wzrasta z częstością pola elektrycznego
 15. Stale kwasowości słabych kwasów w wodzie wykazują minima temperaturowe
 16. Obrazy dyfrakcyjne lodu dają wiele szczegółowych informacji o jego subtelnej strukturze
 17. Paradoks gęstości - wraz ze wzrostem ciśnienia cząsteczki wody oddalają się od siebie
 18. Adsorpcja wody może spowodować negatywną rezystancje

Anomalie termodynamiczne

 1. Ciepło topnienia lodu wykazuje minimum w temperaturze -17°C
 2. Ciepło właściwe wody ciekłej (Cp) jest dwukrotnie większe niż te lodu czy pary wodnej
 3. Ciepła właściwe wody ciekłej (Cp i Cv) są anormalnie wysokie
 4. Ciepło właściwe wody ciekłej (Cp) wykazuje minimum w temperaturze 36°C
 5. Ciepło właściwe wody ciekłej (Cp) wykazuje minimum w funkcji ciśnienia
 6. Ciepło właściwe wody ciekłej (Cv) wykazuje maximum w funkcji temperatury
 7. Woda ciekła ma wysokie ciepło parowania
 8. Lód ma wysokie ciepło parowania (sublimacji)
 9. Woda ciekła ma wysokie entropię parowania
 10. Przewodnictwo cieplne wody jest wysokie i rośnie aż do temperatury 130°C, gdzie osiąga maksimum

Anomalie fizyczne

 1. Woda ma anormalnie duża lepkość
 2. Liczba Prantla przy dużej lepkości rośnie gdy temperatura maleje
 3. Lepkość wody maleje ze wzrostem ciśnienia, gdy temperatura jest niższa niż 33°C
 4. Współczynnik dyfuzji maleje gdy temperatura maleje
 5. W niskich temperaturach dyfuzja własna rośnie ze wzrostem ciśnienia i gęstości
 6. Dyfuzyjność termiczna rośnie wraz z ciśnieniem, aż do maksimum przy 0,8 GPa
 7. Ciekła woda ma anormalnie wysokie napięcie powierzchniowe
 8. Efekt Raya-Jonesa: niektóre sole obniżają wartość napięcia powierzchniowego wody, jego przebieg od koncentracji soli wykazuje minimum
 9. Niektóre sole zapobiegają łączeniu się pęcherzyków powietrza
 10. Cząstkowe objętości molowe rozpuszczonych soli wykazują ekstrema w zależności od temperatury

Woda to zaiste niezwykła substancja! Zapraszam do dyskusji.

PS. Kol. fgb słusznie wskazał mi błąd, mea culpa. Oczywiście Cp=(dH/dt)p, zaś entalpia jest wynikiem całkowania.
Opublikowano: 08.11.2017 21:43. Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017 22:58.
Autor: pancernik76
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

 • Ta cisza mogłaby trwać cały rok...
 • Rozumiem bez tłumaczenia... mfg
 • @lmr6 Kacza grypa?

Tematy w dziale Technologie