3 obserwujących
64 notki
48k odsłon
1588 odsłon

Co jest przyczyną rusofobii w Polsce ?

Wykop Skomentuj137

Choć język polski jako ojczysty zadeklarowało jedynie niespełna 22 mln mieszkańców, jest to liczba zawyżona ze względu na naciski ze strony komisarzy spisowych i dokonywane przez nich fałszerstwa – dotyczyły one głównie ludności białoruskiej i ukraińskiej. Na tzw Kresach Wschodnich, Polacy nie byli większością. Stanowili tam średnio 25-30 % ogółu mieszkańców.  

Gdy we wrzesniu 1939 polskie państwo przegrywało wojnę - praktycznie wszystkie nacje niepolskie cieszyły się z tego nieszczęścia.

a. Litwini ( owszem zachowali neutralność) ,ale nigdy nie pogodzili się z utratą historycznej stolicy - Wilna. Kiedy wojska ZSRR zajęły Wilno ( praktycznie bez żadnego oporu ze strony polskiej armii) , Litwini wyprosili na Stalinie oddanie im stolicy wraz z tzw. Krajem Wileńskim. Prezydent Antanas Smetona w swoim przemówieniu do narodu powiedział, że Związek Sowiecki „zawsze był i będzie państwem przyjaznym wobec Litwy” i dziękował za „odzyskaną stolicę”.W zamian za to rząd litewski zgodził się na rozlokowanie na swoim terytorium ok. 20 tys. żołnierzy Armii Czerwonej. Oczywiście wtedy ( w 1939 r.) jeszcze nie wiedziano jak się dalej skończy historia niepodległej Litwy. 

b. Białorusini . Na terenie dzisiejszej Białorusi Polacy mieszkali wtedy w większości w miastach ( np. Grodno) . Wieś była prawosławna. I mieszkańcy prawosławni nienawidzili Polaków za akcje niszczenia Cerkwi na terytorium Kresów. Akcja niszczenia Cerkwi była akcją państwową , przeprowadzaną pod ochroną wojska polskiego. Nie dziwota więc , że we wrześniu 1939 ludność prawosławna cieszyła się z porażek wlaśnie tej armii. Z radością witano wojska niemieckie , a później radzieckie. Prześladowani przez II RP Żydzi widzieli w Armii Czerwonej wyzwoliciela. Budowano bramy powitalne na drodze krasnoarmiejców. Oczywiście i tam nastąpiło później rozczarowanie , ale paradoksem jest , że II WŚ przeżyli ci Żydzi z Kresów, których sowieci wywieźli na Sybir lub gdzieś na Wschód.  

c. Ukraińcy. Jeśli Litwini i Białorusi nie występowali masowo przeciw polskiej armii , a jedynie cieszyli się z jej porażki- to Ukraińcy aktywnie walczyli po niemieckiej stronie we wrześniu 1939.  

d. Żydzi na Kresach Wschodnich stanowili odsetek podobny do Polaków. Podczas II RP traktowani byli jako obywatele drugiej kategorii ( nawet w wojsku polskim nie bardzo chciano ich mobilizować). Prześladowania ekonomiczne ( kupuj u Polaka) ,getto ławkowe oraz zdarzające się zabójstwa, napady i pobicia na tle rasowym - narastały w latach 30-tych . Żydzi traktowani byli przez Polaków podle i więc nie należy się dziwić , że widzieli w ZSRR możliwość zmiany swojego losu. Ci których wywieziono lub sami wyjechali w głąb ZSRR - mieli szansę przeżyc. Ci którzy zostali na Kresech - zostali zamordowani głównie przez Niemców, ale swoje dołożyli też Ukraińcy, Litwini i Polacy. 

Reasumując należy stwierdzić , że we wrześniu 1939 wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium tzw. Kresów Wschodnich było przyjęte z radością przez większość mieszkańców tych terenów ( Polacy byli tam mniejszością) . II RP tak im dopiekła , że woleli podporządkowanie Sowietom.  Takie były skutki polityki RON na terenie na wszchód od dzisiejszych polskich granic .

Nawet dzisiaj mimo powstania niepodległej Litwy i walk na Ukrainie- wpływy rosyjskie są znacznie silniejsze niż wpływ Polaków. Czy poczucie przegranej i zwiazany z tym kompleks Polaków jest źródłem rusofobii ?

AD3. Współczesna Rosja zachowuje się agresywnie wobec Ukrainy , państw bałtyckich, na Kaukazie. Tylko, że nie widzę agresywności wobec wpółczesnej Polski. Wg. mnie  Rosja zachowuje się wobec Polaków bardzo wstrzemięźliwie. A mają powody by krytykować Polaków. Jesteśmy świadkami przepisywania historii. Wg Nowej Historii to nie Niemcy byli naszymi największymi wrogami w latach 1939-45 ,a Rosjanie ( chociaż nie było wtedy państwa o nazwie Rosja). W związku z przepisywaniem historii , niszczymy materialne dowody , że jednak było inaczej. Że w 1945 Polacy byli wyzwoleni i uratowani przez Armię Czerwoną. Dlatego niszczone są pomniki i groby radzieckich żołnierzy ( co oczywiście nie podoba się we współczesnej Rosji). Staramy się jak możemy przeszkodzić Rosjanom w handlu z Zachodem ( który odbywa się bez naszego pośrednictwa) . Polacy bezskutecznie starali się zatrzymać NS I NS2 . Ostatnio nawet zabroniliśmy wpłynąć do polskiego portu rosyjskim młodzianom na żaglowcu. ( Niemcy ich oczywiście wpuścili). Mimo tych wszystkich zaczepek , Rosjanie nie reagują. Oczywiście ,że wpuszczenie do Polski amerykańskiego sprzętu i żołnierzy musiało spowodwać reakcję i militarne wzmocnienie Kalingradu. Niemcy, którym w historii też często było z Rosjanami nie po drodze, jakoś się z nimi dogadują.

Tak więc co jest przyczyną polskiej rusofobii ? Czy Polacy od dzieciństwa z mlekiem matki karmią się nie tylko antysemityzmem,ale również rusofobią ? A może to jednak Polacy mają jakieś dziwne kompleksy ?

Wykop Skomentuj137
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo