11 obserwujących
304 notki
486k odsłon
1019 odsłon

Podatek handlowy, SLIM VAT - nowe podatki, które wchodzą w życie w 2021 roku

Podatek handlowy ma na celu wyrównywanie szans dla mniejszych przedsiębiorstw.
Podatek handlowy ma na celu wyrównywanie szans dla mniejszych przedsiębiorstw.
Wykop Skomentuj15

Od pierwszego stycznia zacznie obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek handlowy. W przypadku zmian w podatku od towarów i usług, w 2021 r. najpierw w życie wejdzie pakiet przewidujący m.in. uproszczenia w podatku, tzw. SLIM VAT, a w połowie przyszłego roku pakiet VAT dla e-commerce, który dotyczy przesyłek o niskiej wartości.

Podatek handlowy będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu ponad 17 mln zł przychodu ze sprzedaży detalicznej. Przewidziano także dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Podatek handlowy nie dotyczy sprzedaży przez internet. Pierwotnie podatek miał zacząć obowiązywać od września 2016 r. W związku jednak ze sporem w tej sprawie z Komisją Europejską termin wejścia w życie podatku handlowego był przesuwany. W połowie 2020 r. z powodu epidemii, zawieszono pobór podatku do końca 2020 r. 

Podatek obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej. Wyznacznikiem określającym podatnika jest posiadany przez niego numer NIP. Przychód do opodatkowania ustalany będzie na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, podatek obejmie wszystkich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność na terytorium RP, niezależnie od tego czy są to podmioty z kapitałem polskim czy zagranicznym. Podatek ma być płacony przez sprzedawców detalicznych na konto urzędu skarbowego.

Przyszłoroczny budżet zakłada, że w 2021 r. wpływy z podatku handlowego wyniosą ok. 1,5 mld zł.

1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). Zawiera ona rozwiązania upraszczające rozliczenia o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

Uproszczeniu rozliczeń ma służyć m.in. wydłużenie terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów. Poza tym wydłużony ma zostać termin na odliczenie podatku naliczonego, stworzona zostanie możliwość przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Poza tym nowela wprowadza możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Podwyższono też limit dla prezentów o małej wartości do 20 zł. Zmiana obejmuje także zasady dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania.

Wśród zmian, których celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy, znalazły się regulacje dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej; przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 czy zmiany przepisów w sprawie tzw. białej listy podatników. Inne zmieniane przepisy obejmują tzw. mechanizm podzielonej płatności, dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy definicję rolnika ryczałtowego.

W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE) - wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów, co wiązało się także z modyfikacją przepisów dotyczących obowiązków sprzedawców.

Nowelizacja obejmuje także przepisy Prawa bankowego oraz ustawy o akcyzie. W tym pierwszym przypadku zmiany mają charakter dostosowawczy, natomiast jeśli chodzi o akcyzę, ich istotą jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy.

Z kolei od 1 lipca 2021 r. mają wejść w życie przepisy unijnego pakietu VAT dla e-commerce, który dotyczy transakcji międzynarodowych z udziałem konsumentów. Zmiana oznacza m.in., że operatorzy pocztowi w UE będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary – w procedurze celnej importowej – umieszczone w przesyłkach pocztowych, a kupione poza Unią Europejską. Podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości.

Niezależnie od wartości, przesyłki takie będą podlegały VAT, a powyżej wartości 150 euro także należnościom celnym. Jak zapowiada MF, zasadniczą zmianą w przypadku Polski będzie też wprowadzenie obsługi tego importu tylko w drodze zgłoszeń elektronicznych i danych elektronicznych przekazywanych przez operatorów kurierskich bądź Pocztę Polską. 

1 stycznia, zgodnie z ustawą dot. zatorów płatniczych, wchodzą w życie przepisy, według których do końca stycznia najwięksi płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro, po raz pierwszy będą musieli przekazać ministrowi ds. gospodarki sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publiczne dostępne, czyli będzie się można z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. W raportach, które będą opublikowane w 2021 r., firmy podadzą informacje za 2020 r. Sprawozdania o praktykach płatniczych ok. 2,6 tys. największych podatników będzie przekazywać corocznie.

ja

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka