11 obserwujących
336 notek
518k odsłon
  937   1

TSUE orzekł na korzyść Polski ws. podatku od sprzedaży detalicznej

Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej w 2016 roku.
Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej w 2016 roku.

Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu UE.

- Dzisiejszy wyrok TSUE potwierdził nasze racje. KE miała swój punkt widzenia w tej sprawie, my mieliśmy swój. Polska szczegółowo odniosła się do tych wątpliwości w postępowaniu przed KE i przed sądami unijnymi. W 2019 roku Sąd UE przychylił się do stanowiska Polski, co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa wydając korzystny dla Polski wyrok. Komisja Europejska wniosła do TSUE odwołanie od wyroku, bo miała do tego pełne prawo. Nie jest to podatek nowy, do 1 stycznia 2021 roku przedłużone było zawieszenie jego poboru – skomentował wyrok TSUE minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF podatek handlowy jest pobierany od stycznia 2021 r. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. Przewiduje się dwie stawki podatku. Stawka 0,8 proc. od miesięcznego przychodu ponad kwotę wolną nieprzekraczającego kwoty 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. jest opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Resort finansów zaznacza, że TSUE podał w swoim komunikacie, że punktem wyjścia dla określenia, co dany ustawodawca krajowy uważa za normalne opodatkowanie, może być zatem każdorazowo jedynie decyzja tego ustawodawcy. W analizowanych sytuacjach jest to progresywny podatek przychodowy pobierany od przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze handlu detalicznego bądź od przedsiębiorstw z branży publikacji reklam, którego podstawę wymiaru stanowi obrót.

Zgodnie z komunikatem TSUE, powszechnie obowiązująca ustawa podatkowa - która, jak w tym przypadku, ustanawia dopiero ramy odniesienia, może zatem stanowić pomoc tylko wtedy, gdy została skonstruowana w sposób wyraźnie niespójny. "Wobec tego Sąd słusznie wykluczył istnienie takiej niespójności odpowiednio w przypadku polskiego podatku od sprzedaży detalicznej i węgierskiego podatku od reklam” - przywołuje MF komunikat TSUE.

Jak podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski, podatek handlowy ma wyrównać szanse między dużymi sieciami a małymi polskimi firmami.

- Mniejsze sklepy, osiągające obroty niższe niż 17 mln zł miesięcznie, nie będą musiały płacić podatku od sprzedaży detalicznej. Bardzo nas cieszy, że TSUE bardzo czytelnie i jednoznacznie potwierdził słuszność naszej polityki podatkowej. Według Trybunału nasze podejście do uczciwej konkurencji oraz zaprezentowany przez Polskę model wyrównywania szans pomiędzy małymi i wielkimi rynkowymi graczami jest zgodny z prawem unijnym - zaznaczył wiceminister.

Według niego wyrok to "bardzo dobra wiadomość dla firm, szczególnie tych mniejszych, którym trudniej utrzymać się na rynku niż handlowym gigantom”.

MF wyjaśnił, że podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie pobierany za lata 2016-2020.

Z kolei prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz uważa, że decyzja TSUE ws. podatku handlowego będzie miała negatywny wpływ na branżę handlową w Polsce. - Podatek handlowy jest narzędziem oddziaływania na strukturę konkurencji na rynku poprzez uprzywilejowanie określonej grupy podmiotów. Był projektowany w innej niż obecna rzeczywistości gospodarczej i jest wdrażany w najtrudniejszym okresie dla branży, mocno osłabionej skutkami pandemii - powiedziała Juszkiewicz. 

Zdaniem szefowej POHiD, z uwagi na kryzys gospodarczy, będący następstwem pandemii koronawirusa, "mamy do czynienia z problemem podwyższonej inflacji, zmianą struktury popytu w handlu poprzez odpływ klientów do sklepów online, a także obniżoną rentownością sklepów, potęgowaną zakazem handlu w niedziele i święta, jak i nakładami finansowymi na rzecz bezpieczeństwa klientów i pracowników w okresie pandemii".

- Obciążenie handlu nową daniną spowoduje osłabienie branży, co przełoży się na wolniejsze tempo rozwoju PKB, w którym udział handlu wynosi 17 proc. - podkreśliła.

Jak dodała szefowa POHiD, według ekspertów rynkowych, "podatek handlowy przyniesie negatywne skutki dla klientów i polskich dostawców, poprzez presję na wzrost cen detalicznych oraz ograniczenie dostępności części asortymentu dla klientów".

- Będzie miał wpływ na zmianę struktury rynku sprzedaży detalicznej w Polsce poprzez wzmocnienie pozycji wybranych formatów. Eksperci ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla sektora żywnościowego – poprzez potencjalną redukcję kanału dystrybucji, osłabienie lub zniknięcie z mapy handlowej firm z najniższą rentownością - wskazała.

Lubię to! Skomentuj41 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka