lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
4 obserwujących
50 notek
39k odsłon
66 odsłon

"Porządkowanie" lotów najwyższych osób w państwie (30.08.19)

Wykop Skomentuj

Donald Tusk, "Fakty po faktach" 30.08.2019.

"To co mnie uderzyło w sprawie marszałka Kuchcińskiego, ale nie tylko (bo przecież dotyczy to wielu innych osób), to ta nadzwyczajna skłonność do zakłamywania rzeczywistości. Do ukrywania faktów, do używania urzędników - którzy są od podawania informacji - do tego, aby tę informację zaciemniali. I to czego ja się najbardziej obawiam, to nie to, że ktoś leciał samolotem rządowym (jeśli ten lot jest zgodny z prawem czy z zasadami), ale że na wszystkie możliwe sposoby zakłamuje się te fakty, ukrywa się dokumenty i robią to także wysocy urzędnicy państwowi czy sejmowi - to jest najbardziej niepokojące".


Uzasadnienie do projektu ustawy o lotach z najważniejszym osobami w państwie:

W ustawie przewidziano, iż Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie mógł wskazać (z uwagi na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie oraz interes państwa), które z danych umieszczonych w Rejestrze, dotyczących danego lotu, nie będą podlegały udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem, iż takie dane, w stosunku do lotów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określa sama Kancelaria Prezydenta.


Z projektu ustawy: 

(Art. 7) 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzi Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD, zwany dalej „Rejestrem”. 

2. Rejestr zawiera następujące dane o lotach statków powietrznych o statusie HEAD:

1) datę lotu statku powietrznego;

2) miejsce startu i lądowania statku powietrznego oraz miejsca międzylądowań;

3) imiona i nazwiska pasażerów lotu (...).


Koniec grzebania w rejestrach:

(Art. 7) 6. Dane zawarte w Rejestrze oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisów w Rejestrze przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.


Koniec bezprawnego ukrywania dokumentów:

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może wyłączyć dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.
źródła:

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-w-faktach-po-faktach,965433.html

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3763

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka