Pre-Iliryjczyk
Odi profanum vulgus et citera..
4 obserwujących
52 notki
12k odsłon
  128   0

Tozsamosc Polski

P...e
P...e


Poczucia Polskiej tożsamości narodowej jej struktura polskości oraz jej granice względem " europejskości " , poczucie swojskości i obcości z mieszkańcami Europy Zachodniej.

Jak i czy Geopolityczne  zjawiska zmienily Tozsamosc Narodowa Polakow w ostatnich 35-latach .

Badania prowadzone od 1988 wskazuja ,ze Polska Tozsamosc Narodowa jest jedną z tych właściwości społeczeństwa polskiego, która charakteryzuje się względną stałością. W ostatnich dziesięcioleciach dzieje się tak mimo doniosłych, działających na społeczeństwo polskie z dużym natężeniem, czynników zmian. Wśród nich wystarczy wskazać na transformację systemową w stronę demokracji liberalnej, gospodarki wolnorynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, proces dostosowania i akcesji Polski do struktur UE i, szerzej rozumiany, proces europeizacji czy, w najszerszym oglądzie, nasilające się oddziaływanie globalnych procesów społecznych, by dostrzec nie-zwykłość tego fenomenu.

Stałości poczucia tożsamości narodowej Polaków dowodzą m.in. wyniki badań nad społecznymi kryteriami polskości. Okazuje się, ze w społecznym postrzeganiem cech, które pozwalają uznać kogoś za Polaka, niezmiennie na plan pierwszy wysuwa się kryterium subiektywne (poczucie, że jest się Polakiem)

Tozsamość narodowa Polaków w zdecydowanie większym stopniu opiera się, w odczuciu Polakow , o więź kulturową niż więź biologiczną. Wyjątkowa stałość poczucia tożsamości narodowej Polaków, mimo istotnych zmian kontekstu społecznego, przemian cywilizacyjnych, gospodarczych, politycznych, kulturowych, oznaczać może, że samookreślenie narodowe (sposób pojmowania polskości) jest do tego stopnia głęboko zakorzenione w świadomości społecznej, jest na tyle trwałym wyobrażeniem zbiorowym, że nawet tak poważne zmiany systemowe, jakie dokonały się w ostatnim 35 latach, nie zdołały go istotnie dosięgnąć. Wpływ na to bez wątpienia mają długotrwałe procesy społeczno-historyczne kształtujące tożsamość narodową oraz to, że należy ona do centralnych elementów tożsamości zbiorowej Polaków.

Wielokrotne jest stawiane pytanie o poczucie przynależności cywilizacyjnej Polaków. Przypisywanie własnej kultury i wspólnoty do określonego kręgu kulturowego może wskazywać na zasadniczy kierunek oraz zakres aspiracji Narodowych Polakow.

Pytanie o przynależność do zachodniego i wschodniego kręgu kulturowego w badaniach , przynioslo zaskakujace wyniki.

Okazuje się, że Polacy postrzegają Polskę w pierwszej kolejności jako kraj kulturowo znajdujący się pomiędzy Wschodnią a Zachodnią Europą . Odpowiedziało tak 44% Polakow i jest to wynik większy o 4 p.p. w porównaniu do 2004 roku.

Przynależność do Zachodu wyraża mniej więcej jedna trzecia respondentów, przy spadku we ( wspomnianym okresie z 36% do 30%.

Udział ludzi lokujących Polskę raczej na Wschodzie wyniosl – 17%.To daje jasna odpowiedz na zadane pytanie..

Polska posiada wlasna Tozsamosc ,niezalezna od innych istniejacych Panstwowosci w Europie....c.d.n
Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale