Taki sobie
Zawsze warto być człowiekiem
11 obserwujących
273 notki
282k odsłony
275 odsłon

PIS stawia się ponad prawem czyli bezprawie i niesprawiedliwość.

Wykop Skomentuj32

    Obecny konflikt zagalopował się tak głęboko że należy sobie zadać pytanie, ale o co w tym wszystkim chodzi? Wyjaśnijmy sobie więc podstawowe pojęcia.

    Sąd Najwyższy jak jego nazwa wskazuje jest najwyżej w hierarchii sądów w Polsce. Tłumacząc łopatologicznie z definicji, najwyżej znaczy się że nie ma innej instytucji sądowniczej w Polsce która znajduje się wyżej. To SN może kontrolować poprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego a nie może być tak że Trybunał Konstytucyjny kontroluje Sąd Najwyższy. Jeżeli ktoś nie zgadza się z wyrokiem SN pozostaje odwołanie się do Sądów Unie Europejskiej, które nie tyle kontrolują działanie sądów Polskich, co kontrolują działanie sądów wszystkich Krajów członkowskich.

    Unia Europejska jest Unią państw demokratycznych których obowiązują wartości tak zwanej "kultury Europejskiej" w europejskim rozumieniu tych wartości i nie ma tu miejsca na azjatyckie interpretacje tych wartości. W Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie są sobie równe, równe to znaczy podlegają tym samym zasadom i prawom. Oznacza to że prawo Europejskie jest prawem nadrzędnym nad prawami poszczególnych Krajów członkowskich. To nie jest tak że Bruksela jako Belgia kontroluje Polskę, to instytucje Unijne w większości znajdujące się w Brukseli, w których wszyscy mają swoich przedstawicieli kontrolują wszystkie kraje członkowskie również Polskę, Belgię, Niemcy, Francję i wszystkich pozostałych. W Unii Europejskiej nie ma miejsca na Kraje które nie podporządkowują się obowiązującemu wszystkich prawu Europejskiemu i nie respektują osiągnięcia kultury Europejskiej. Jeżeli nie podobają się nam te zasady to droga wolna, wystarczy opuścić UE i iść własną drogą, nikt na siłę nas w UE nie będzie trzymał gdyż członkostwo w UE jest dobrowolne. Dobrowolnie się na nie zgodziliśmy przyjmując zasady obowiązujące w UE i dobrowolnie możemy ją opuścić.

    Trójpodział władzy. Europa w swojej historii przechodziła różne etapy rozwoju kulturalnego, wiele państw szło różnymi drogami. Były despotyzmy, imperializmy, feudalizm, autorytaryzmy i wiele innych różnych struktur społecznych. Często dochodziło też do różnych przewrotów, rewolucji w których u podstaw było stworzenie nowego bardziej sprawiedliwego ładu społecznego, które w większości nie spełniały pokładanych w nich nadziei. W toku rozwoju kulturalnego pojawiły się koncepcje istnienia konstytucji czyli prawa nadrzędnego i trójpodziału władzy czyli rozdziału władzy na trzy osobne niezależne od siebie ośrodki: władze ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Chodzi o to że jedni tworzą prawo inni je wykonują a jeszcze inni osądzają. Jest to bardzo wysokie osiągnięcie cywilizacyjne które stoi u podstaw wszystkich Państw rozwiniętych. Były czasy kiedy Rzeczpospolita w tym rozwoju cywilizacyjnym była na bardzo wysokim poziomie, Konstytucja 3 maja była pierwszą w europie a drugą na świecie i była wzorem przemian stosowanych w innych Państwach. Niestety chociaż Konstytucja ta była krokiem milowym i mimo że świętujemy jej powstanie to w Polsce nie ma poszanowania dla tej idei i zastosowania w praktyce trójpodziału władzy, który jest podstawą jego istnienia.

    Niezależność sądów. Sądy mogą być dobre, złe, niewydajne czy obłudne ale jak pokazuje historia najgorsze co może być to sądy kontrolowane przez władze. Sądy kontrolowane przez władze stają się narzędziem do niewolniczego podporządkowania sobie obywateli pod kaprysy elity rządzącej. Jest to najgorsze z możliwych rozwiązań.

    Sąd Najwyższy wydał wyrok, takie są jego kompetencje i taki jest jego obowiązek jako władzy sądowniczej. Sąd najwyższy nie uchwalił obowiązującego prawa bo nie ma takiej kompetencji. Sejm, Premier, Minister Sprawiedliwości nie mają żadnych kompetencji aby osądzać czy wyrok sądu jest zgodny z prawem czy też nie, bo są oni władzą ustawodawczą i nie mają prawa podważać kompetencji władzy sądowniczej i muszą się jej podporządkować. Niepodporządkowanie się wyrokowi sądu jest bezprawiem i anarchią. Takie postępowanie prowadzi do niesprawiedliwości.

    Jeżeli Sąd w procesie sądowym wydał postanowienie o przedstawienie jakiś dokumentów, to Kancelaria Sejmu nie ma kompetencji aby takie postanowienie sądu podważać, bo Kancelaria Sejmu nie ma żadnych kompetencji do orzekania co jest zgodne z prawem a co nie, to sąd o tym decyduje.

    Sytuacja w której najbardziej wpływowy polityk w Polsce chodzi na obiady i kolacje do prywatnego mieszkania Prezes TK a TK wykonuje niezwłocznie polecenia Sejmu jest pokazem marności systemu jaki tworzy PIS.

    Miało być Prawo i Sprawiedliwość a jest bezprawie i niesprawiedliwość i powstanie elity rządzącej która jest ponad prawem i nie uznaje wyroków sądów. Czyli miało być tak pięknie a wyszło gorzej niż za POprzedników.

Wykop Skomentuj32
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka