Mój punkt widzenia
Komunizm odbiera wolność, zaś socjalizm przynosi wolność.(…) Komunizm jest potworną karykaturą socjalizmu, jest jego zaprzeczeniem. Adam Ciołkosz
1 obserwujący
22 notki
2479 odsłon
36 odsłon

Ustawa o emeryturach mundurowych. Stanowisko mojego środowiska politycznego.

Wykop Skomentuj

Stanowisko PPS Niepodległość w sprawie zniesienia przywilejów emerytalnych

związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL.W dniu 26 listopada 2016 wpłynął do Sejmu przygotowany przez rząd Beaty szydło projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W tym momencie rozpoczął się w Polsce kolejny spor o historię. 

Projekt przewidywał, bowiem wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

W ówczesnym Sejmie, wniosek o odrzucenie projektu ustawy złożyły PO i N. W dniu 16 grudnia 2016 roku na podstawie tego projektu Sejm głosami posłów PiS uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Tyle historii. Nowe przepisy, jak wszystko w Polsce od razu podzieliło Polaków. Nieobecna wówczas w parlamencie lewica postkomunistyczna, natychmiast rozpoczęła krytykę przyjętych rozwiązań. Jako PPS Niepodległość jesteśmy zaniepokojeni brakiem jednoznacznego stanowiska w tej sprawie Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako stowarzyszenie żywo interesujące się historią, dostrzegamy pewne konsekwencje dnia codziennego wynikające z historycznych wyborów sprzed lat. 

Przypominamy, że działacze PPS byli w okresie PRL represjonowani. Przypominamy, że PPS odrodziła się w 1987 roku dzięki opozycji i ruchowi Solidarność. PPS nie jest kontynuatorem żadnego PZPR-owskiego układu. W tej sytuacji z ciekawością poznalibyśmy jakieś jednoznaczne stanowisko PPS w sprawie emerytur, bądź, co bądź oprawców socjalistów działających w okresie PRL. Nie wydaje nam się właściwe milczenie w tej sprawie. 

PPS Niepodległość uważa, iż argumenty podnoszone przez lewicą postkomunistyczną są nietrafione. Po pierwsze nie ma tu mowy o odbieraniu emerytur, a jedynie zrównaniu ich z emeryturami milionów obywateli, którzy w PRL nie musieli utrzymywać siebie i swych rodzin za codzienną walkę z opozycją. Pracownicy resortów siłowych, w czasach PRL odebrali już swoje nagrody w dwójnasób. Nie sposób zapomnieć o przywilejach, jakie wynikały z pracy w resortach podległych MSW. Nie sposób nie pamiętać nawet o specjalnych sklepach dla pracowników aparatu ucisku. 

Ustawa wprowadzona w 2016 roku, naszym zdaniem wprowadza elementarne poczucie przyzwoitości, w którym kaci nie są nagradzani za to, że byli katami, a uciemiężani nie są gnębieni za to, że byli sprawiedliwi. Przypomnijmy, że Ustawa przewiduje, że emerytury i renty np. byłych funkcjonariuszy SB nie mogą być wyższe niż średnie świadczenia wypłacane przez ZUS. Z oburzeniem przyjmujemy retorykę obrońców byłych funkcjonariuszy uwidocznioną w powoływaniu osób represjonowanych przez zrównanie im emerytur. Oburzają nas argumenty w stylu, że ktoś stracił życie, bo mu zrównano emeryturę. Taką emeryturę pobierają miliony Polaków. Gdzie lewicowa równość? 

Jednakże, jako PPS Niepodległość, uważamy także, iż ustawa powinna zostać zmieniona i zapisy zrównywaniu wysokości pobieranych uposażeń emerytalnych winny być ograniczone jedynie do pracowników MO, SB, UB, ZOMO, LWP, wywiadu. Nie widzimy konieczności obniżania emerytur np. leśnikom, pracownikom straży granicznej czy straży pożarnej. W przypadkach tych zawodów, władza PiS-owska poszła niestety za daleko. Tu widzimy konieczność zmian. PPS Niepodległość nie może dziś popierać tych, którzy przez lata pracowali w aparacie ucisku wymierzonym przeciwko polskim robotnikom. Naszą tradycja są Socjaliści, którzy cierpieli w PRL, którzy zakładali Związki Zawodowe, wspierali robotników i w ich imieniu walczyli. Nasza tradycja nie są na pewno byli pracownicy aparatu ucisku. Dziś socjaliści winni upominać się o wiele milionów osób zaangażowanych w ruch robotniczy skupiony pod sztandarami pierwszej Solidarności. Walcząc z totalitarną władzą najpiękniej walczyli oni o socjalizm i równość. Niestety dzisiejsza lewica parlamentarna w dalszym ciągu nie może i nie chce zerwać z przywilejami dla przedstawicieli tych, którzy zwalczali ten wspaniały w swej idei ruch robotniczy.


image

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale