Mój punkt widzenia
Komunizm odbiera wolność, zaś socjalizm przynosi wolność.(…) Komunizm jest potworną karykaturą socjalizmu, jest jego zaprzeczeniem. Adam Ciołkosz
1 obserwujący
23 notki
2565 odsłon
98 odsłon

O PPS Niepodległość

Wykop Skomentuj3

Wchodząc na mój blog, zapewne wielu z Państwa zastanawiało się nad tym, czym jest PPS Niepodległość. Niektórzy, o ile nie wszyscy, po raz pierwszy zobaczyli tę nazwę. Tym wpisem chciałem przybliżyć Państwu inicjatywę, którą z dumą współtowrzę. Jest to bardzo młoda inicjatywa. PPS Niepodległość zostało wpisane do rejestru dokladnie 2.04.2020. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z Deklaracją Ideową PPS Niepodległość, gdzie wszystko dokładnie wyjaśniamy. 


PPS Niepodległość jest stowarzyszeniem zrzeszających socjalistów, dla których bliskie są ideały sprawiedliwości, równości, demokracji i niepodległości Polski. Opowiadamy się przeciwko wszelkim odłamom i ruchom, które w swej przeszłości lub teraźniejszości występowały lub występują przeciwko któremukolwiek z tych ideałów. W naszych umysłach i sercach wyryte jest umiłowanie niepodległości i niezależności Polski zapisane przez założycieli PPS w Paryżu w 1892 roku. „Polska Partia Socjalistyczna, jako organizacja polityczna polskiej klasy robotniczej, walczącej o swe wyzwolenie z jarzma kapitalizmu, dąży przede wszystkim do obalenia dzisiejszej niewoli politycznej i zdobycia władzy dla proletariatu. W dążeniu tym celem jej jest niepodległa rzeczpospolita demokratyczna”.


Przyjęty wówczas program jednoznacznie określał i definiował polski ruch socjalistyczny. Temu zapisowi chcemy pozostać wierni.


PPS Niepodległość wszelkimi możliwymi drogami będzie dążyła do:


  1. Wyraźnego rozdzielenia tradycji socjalistów niepodległościowych od komunistycznego i bolszewickiego „nalotu”. Nie chcemy i nie będziemy odwoływać się do tradycji PPS – Lewicy, KPP, PZPR, PPS „Lubelskiego”, czy innych organizacji, które zbyt łatwo rezygnowały z postulatu Niepodległości. Bez Niepodległości i realnej wolności nie ma socjalizmu.
  2. Ponownego rozwinięcia więzi społecznych łączących wszystkich pracowników. Idea pierwszej Solidarności, ruchu robotniczego, który na sztandarach miał autentyczny socjalizm, wolność i poszanowanie słabszych. Tej tradycji oddajemy cześć i tę tradycję chcemy podtrzymywać.
  3. Konsekwentnego upominania się o zasady sprawiedliwości społecznej. Niestety dziś w dobie brutalnego kapitalizmu od tych zasad stopniowo się odchodzi. Z Kodeksu Pracy z roku na rok wykreślane są kolejne prawa pracownicze. Co więcej, te które w nim pozostają, niejednokrotnie są łamane. Jesteśmy socjalistami, a najpiękniejszą cechą socjalizmu są właśnie zasady sprawiedliwości społecznej.
  4. Propagowania idei prawdziwej społecznej gospodarki trzy filarowej (sektorowej). Dla PPS Niepodległość, bliska jest gospodarka, w której własność rzemieślnicza, spółdzielcza, kolektywna i państwowa jest priorytetową. Z całą mocą podkreślić chcemy, iż nie odrzucamy w gospodarce własności prywatnej.
  5. Upowszechnienia idei pomocy słabszym. W szczególności będziemy walczyli o upowszechnienie konieczności wprowadzenia nieodpłatnych usług społecznych. Uważamy, że nieodpłatna i powszechna edukacja, opieka medyczna, w tym leki (dla emerytów, kobiet w ciąży, przewlekle chorych), nieodpłatna pomoc prawna i administracyjna powinna być Polakom bezapelacyjnie zapewniona.
  6. Krzewienia postaw patriotycznych i niepodległościowych. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o minionym pokoleniach. Co więcej, pamięć tę musimy przekazać następnym pokoleniom. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ostatnimi szczęśliwcami, którzy mogą porozmawiać jeszcze ze świadkami najnowszej bolesnej historii Polski. Nie możemy tego zmarnować. Chcemy wsłuchiwać się w ich głos, chcemy przekazać następnemu pokoleniu ich mądrość. Aby Polska trwała, musimy wszczepić w następne pokolenie miłość do wolnej i niepodległej ojczyzny. W tym aspekcie odrzucamy wszelkie mrzonki, o zacieraniu państwowości i odrębności narodowej, proponowane przez skrajnie lewicujące środowiska.
  7. Nawiązywania nieustannego do tradycji, spuścizny i filozofii politycznej PPS sprzed 1939 rok i do PPS emigracyjnego. Nie chcemy i nie będziemy odwoływać się do jakiejkolwiek spuścizny lubelskiego „koncesjonowanego” PPS czy PPS – Lewicy. W tym aspekcie, parafrazujemy słowa Józefa Cyrankiewicza, który o wielkim bohaterze ruchu socjalistycznego Kazimierzu Pużaku powiedział kiedyś „Pużak po wojnie się zdezaktualizował” i mówimy: PPS Lubelska i PPS – Lewica, w naszych oczach się zdezaktualizowała.
  8. Dołożenia wszelkich starań, aby wreszcie udało się odebrać komunistom a teraz postkomunistom słowo „SOCJALIZM”. Takie były plany towarzyszy, którzy w 1987 roku zakładali PPS, takie były nadzieje na Kongresie PPS w 1990 roku. Niestety stopniowo, walka o to w kręgach samego PPS zamierała. Rezygnacja z tej walki powodowana była licznymi uwarunkowaniami i zdarzeniami przez jakie PPS w okresie III Rzeczpospolitej przechodziła. PPS Niepodległość chce tą walkę na nowo rozpocząć i wygrać.
  9. Propagowania rzetelnej wiedzy o polskim ruchu robotniczym skupionym w NSZZ „Solidarność”. Naszym zdaniem związek ten w latach 80-tych odegrał ogromną rolę nie tylko w odzyskaniu Niepodległości, ale także był realnym orężem w walce o prawa pracownicze. Dziś próbuje się deprecjonować rolę tego 10 milionowego związku zawodowego, ograniczając się do kilku jego ówczesnych liderów. Na to zgodzić się nie możemy. Solidarność była ruchem robotniczym i to robotnikom należy się największy splendor.
  10. Nawiązywania współpracy ze związkami zawodowymi. Naszym zdaniem socjaliście powinni możliwie najszerzej współpracować ze związkami zawodowymi. To one na co dzień walczą o prawa pracownicze. To związki jak nikt inny zna bolączki i trudności branż i grup zawodowych. Lewica, prawdziwa socjalna lewica niepodległościowa, musi dążyć do współpracy ze związkami zawodowymi.


Te dziesięć punktów stanowi nasze kredo, nasz dekalog. Powołaliśmy PPS Niepodległość, aby pozostać wiernymi pewnej idei, która naszym zdaniem nie może tak po prostu stracić na znaczeniu w dzisiejszym rozkrzyczanym społeczeństwie.


W Polsce dostrzegamy liczne problemy. W Polsce dostrzegamy, że patriotyzm próbuje być zawłaszczany jedynie przez prawicę. Nawet bohaterowie lewicy niepodległościowej zaczynają powoli być „przemalowywani”. Musimy powiedzieć temu wyraźne: Nie zgadzamy się! Jednak aby nasz głos, głos lewicy niepodległościowej był poważny i mógł być brany pod uwagę, nie możemy wydobywać go zza pleców osób, które jawnie wychwalają Armię Czerwoną za wolność jaką rzekomo przyniosła Polsce. Tak się nie da.


Jako nasze motto, wybraliśmy słowa Lidii Ciołkoszowej, wypowiedziane 28 października 1990 roku do towarzyszy zgromadzonych na Kongresie Zjednoczeniowym PPS.


„My jako PPSowcy, nie możemy sobie robić żadnych wyrzutów z tego, że myśmynie rozpoznali komunizmu. Myśmy komunizm rozpoznali, myśmy z komunizmem nie współpracowali.


Nie można wprowadzać socjalizmu tam, gdzie nie ma wolności, a nie ma wolności tam gdzie jest totalitaryzm. A komunizm jest totalitaryzmem, tak samo jak ruch faszystowski.


I myśmy go zwalczali i będziemy zwalczać do końca”.


Inicjatorzy PPS Niepodległość.
Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo