inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
6 obserwujących
158 notek
20k odsłon
90 odsłon

(70) Polska polityka to mamidło, gra pozorów...

Wykop Skomentuj3

Skoro mamy (lub mamy mieć) społeczną gospodarkę rynkową – patrz treść art. 20 Konstytucji RP, to należy zauważyć, iż w krajach kapitalistycznych, w których są relatywnie wysokie transfery socjalnej ma miejsce szybszy rozwój gospodarczy. Cytat z tekstu Krzysztofa Wołodźko „Trzecia Rzecz Wykluczająca” http://consolamentum.salon24.pl/631393,trzecia-rzecz-wykluczajaca,1 na portalu Salon „… cytat z portalu ObserwatorFinansowy.pl: Prof. Ha Joon Chang z Cambridge University w książce „23 rzeczy, których nie mówią ci o ekonomii” pisze, że jego zdaniem duży poziom bezpieczeństwa socjalnego nie tylko nie rozleniwia ludzi, ale sprawia, że są oni bardziej otwarci na zmiany. Akademik porównuje to do jazdy samochodem z dobrymi hamulcami. Tylko wówczas pojedziemy nim szybko, gdy będziemy pewni, że możemy szybko wyhamować. Zdaniem prof. Changa to właśnie wysoki poziom zabezpieczenia socjalnego jest jednym z głównych powodów, dla którego większość krajów skandynawskich rozwijała się w ostatnich latach szybciej, niż USA, gdzie ochrona przed zwolnieniem jest na tak niskim poziomie. Na przykład w latach 2000-2008 średni wzrost PKB był w Szwecji na poziomie 2,4 proc. rocznie, w Finlandii 2,8 proc. a w USA 1,8 proc.

A korupcja kwitnie, gdy ministrowie i wiceministrowie zobowiązani do walki z korupcją nie analizują i nie oceniają modeli stanowiących podstawę projektowania i realizowania polityki, gdy wskazują palcem, które projekty nadesłane na różne konkursy mają otrzymać dotacje, gdy nie kontrolują podległych im urzędników, gdy nie interesuje ich określony temat. W tym przypadku Ministra nie interesował temat ubóstwa i wykluczenia… To umożliwiało propagatorom idei kręcenia dziadem (osobą ubogą) przez kostur (pomoc społeczną), a nade wszystko robienie na tym kręceniu interesów np. na aktywizowaniu biernego zasobu ludzkiego.

Jaki prestiż polityka społeczna, w tym pomoc społeczna miała, gdy w kierownictwie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było tak wielu polityków wywodzących się m.in. z pomocy społecznej? Jaki ma obecnie, gdy narrację w sferze publicznej zdominowała walka swoich z obcymi? Gdyby przyjąć, iż miarą prestiżu pomocy społecznej, miarą jej znaczenia, szacunku jakim cieszy się u osób sprawujących funkcje kierownice w MRPiPS jest wysokość planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, to moglibyśmy stwierdzić, iż jest on na porównywalnym, o ile nie niższym poziomie od tego jaki pomoc społeczna miała za Pana Kosiniaka Kamysza. Należy ponadto odnotować, iż zezwolenie na to, by program 500+ obsługiwany był przez ośrodki pomocy społecznej spowodowało, że te jednostki organizacyjne nominalnie pomocy społecznej przestały w większości przypadków zajmować się innymi sprawami, jak obsługa kwitów i pieniędzy. Mrzonką byłoby w tej sytuacji oczekiwanie, że pracownicy socjalni zatrudnieni w tych ośrodkach świadczyć będą pracę socjalną…lub zajmować się będą zadzierzgiwaniem sieci oparcia socjalnego niezbędnego osobom i rodzinom ubogim, żyjącym na marginesie życia wspólnot lokalnych.


Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo