5 obserwujących
99 notek
39k odsłon
162 odsłony

NIK krytycznie o szkoleniu podoficerów i szeregowych zawodowych 

Wykop Skomentuj

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, szkolenie podoficerów i szeregowych zawodowych, w jednostkach szkolnictwa wojskowego, podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, nie było prowadzone w sposób pozwalający na przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań zgodne z potrzebami Sił Zbrojnych RP. System szkolenia szeregowych żołnierzy i podoficerów w Wojsku Polskim jest niewydolny i nieskuteczny. Nie pozwala on na przeszkolenie 1/3 osób wymagających szkolenia, a szkolenie pozostałych 2/3 żołnierzy i podoficerów odbywa się na przestarzałym sprzęcie, przy braku podstawowych środków bojowych i przy niedoborach kadry szkolącej.

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że jednostki szkolnictwa wojskowego dysponowały sprzętem szkoleniowym w znacznej mierze starszej generacji lub prototypowym, odbiegającym pod względem warunków technicznych i jakości od aktualnie użytkowanego w jednostkach wojskowych. Z ustaleń kontroli wynika, że w jednostkach szkolnictwa wojskowego brakowało sprzętu oraz urządzeń szkolno-treningowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji programów szkoleń, a w konsekwencji do zapewnienia jego właściwego przebiegu i poziomu nabywanej wiedzy i umiejętności. Brakowało także podstawowych środków bojowych takich jak: amunicja strzelecka ślepa, lont prochowy, petardy, ręczne granaty dymne i inne środki pozoracji pola walki.

Skontrolowane centra szkolenia dysponowały bibliotekami zlokalizowanymi na terenie kompleksu danej jednostki, z których korzystały także podległe im szkoły podoficerskie. Jednak w bibliotece CSMW nie zapewniono słuchaczom dostępu do 32 spośród 115 obowiązujących pozycji literatury (28%) wymaganej programami. W konsekwencji, umiejętności nabyte podczas szkolenia z wykorzystaniem takiego sprzętu, nie odpowiadają wymogom współczesnego pola walki. Wprawdzie, planowanie potrzeb w zakresie szkolenia przebiegało prawidłowo zarówno w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, jak i w skontrolowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego, jednakże zgłaszane przez jednostki i ujęte w planach potrzeby szkoleniowe były zaspokajane zaledwie na poziomie nieprzekraczającym 66 proc. liczby żołnierzy zgłoszonych do przeszkolenia. Oznacza to, że 1/3 żołnierzy wymagających szkolenia nie odbyła go.

W kontrolowanym okresie zdarzały się lata, że nawet ponad połowa zgłoszonych na szkolenie żołnierzy nie mogła uczestniczyć w kursach. Kontrola winna przynieść refleksje i podjęcie realnych działań — należy wprowadzić kompleksowy motywacyjny system, obejmujący zarówno system wynagrodzeń, jak i ścieżkę awansów, zapewniającego jednostkom szkolnictwa wojskowego na pełne skompletowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i dydaktycznej. Ministerstwo Obrony Narodowej musi podjąć stanowcze konsekwentne i skoordynowane działania na rzecz zapewnienia pełnego skompletowania jednostek szkolnictwa wojskowego w sprzęt etatowy oraz wyposażenia w wymagane — zarówno pod względem ilości oraz sprawności, jak i zgodności ze sprzętem aktualnie wykorzystywanym w Siłach Zbrojnych — urządzenia szkolno-treningowe, niezbędne w procesie szkolenia żołnierzy zawodowych. Ponadto NIK zwróciła uwagę na potrzebę systematycznego prowadzenia badań i analiz z wykorzystaniem anonimowych ankiet w celu pozyskania bieżącej wiedzy dotyczącej skuteczności szkolenia żołnierzy w jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Wyżej omawianego zadnienia nie wolno bagatelizować! Pragnę zauważyć, iż wraz z postępem technologicznym walka zbrojna stała się coraz bardziej złożonym zjawiskiem, do którego używa się różnorodnego, specjalistycznego sprzętu. Jest także przedsięwzięciem łączącym w sobie realizację zadań bojowych, wspierających i zabezpieczających, które wymagają właściwego przygotowania i efektywnego użycia różnych specjalistycznych wojsk i służb, jak również sprzętu wojskowego o różnym stopniu złożoności technicznej. 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo