35 obserwujących
642 notki
745k odsłon
  640   0

Europejska Strategia Bioróżnorodności a Polska

Unia Europejska pracuje nad Strategią na Rzecz Bioróżnorodności, w której planuje się przeznaczyć 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy przyrodzie:


"Główne cele nowej Strategii to:

    Ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy
    Odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez
    - Wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie
    - Zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy
    - Zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% do 2030 r.
    - Odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu swobodnego przepływu
    - Zasadzenie 3 miliardów drzew
    Odblokowanie 20 mld Euro rocznie na różnorodność biologiczną z różnych źródeł, w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych. Zagadnienia dotyczące kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej zostaną włączone do praktyk biznesowych
    Osiągnięcie przez Unię Europejską wiodącej pozycji na świecie w walce z globalnym kryzysem różnorodności biologicznej. Komisja zmobilizuje wszystkie narzędzia działań zewnętrznych i partnerstwa międzynarodowe na rzecz ambitnych nowych globalnych ram różnorodności biologicznej ONZ na konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r.
"

źródło: https://www.gdos.gov.pl/europejska-strategia-bioroznorodnosci-do-2030-r

W Polsce teoretycznie już mamy chronione te 30%, więc niby nie ma tematu:

image

Wszystkie formy ochrony -przyrody w Polsce. Źródło grafiki: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

L.p
Form ochrony przyrody
powierzchni w ha
% Pow. Polski
Stopień ochrony przyrody*
Stopień swobody działalności gospodarczej**
1
Parki Narodowe (23) (0)
315 128 (ścisł 76 062 )
1
8-10
0-2
2

Rezerwaty (1501) (+194)

169 600
0,54
8-10
0-2
3

Parki krajobrazowe (125)

2 600 000
8,31
5-7
3-5
4
Obszary Chronionego Krajobrazu (387)
6 926 000
22
2-4
6-8
5
Stanowisko Dokumentacyjne


-
-
6
Użytki ekologiczne
7
Natura 2000

20%***
3-6
4-7
8
Pomniki przyrody
9
Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe (322)
119Formy ochrony przyrody w Polsce. Źródło danych: rocznik statystyczny GUS.

Objaśnienia:

* - skala własna, na podstawie przepisów dotyczących zakazów i nakazów dotyczących poszczególnych form ochrony przyrody.

**  - skala własna, subiektywna

*** - Obszary Natura 2000 bardzo często pokrywają się z innymi, wcześniej istniejącymi, formami ochrony przyrody.

(x) - liczba obiektów

(0,+) - zmiana liczby obiektów względem roku 2000.

Z mapy oraz z powyższej tabeli wynikałoby, że w Polsce chronimy ponad 31% powierzchni. Co byłoby wynikiem bardzo dobrym i stawiającym nas w czołowce krajów chroniących środowisko. Dane te są czasem wykorzystywane w dyskusjach w rodzaju "Polska skansenem Europy". Niestety, te ok. 31% to obraz bardzo daleki od prawdy, chronimy co najwyżej... 1,5 do 9% terytorium. Skąd to dużo niższe wyliiczenie? Już wyjaśniam. Jeśli [przyjrzycie się powyższej tabeli, to zamieściłem w niej skalę punktową ochrony do 0 do 10. Im wyższa ochrona przyrodnicza, tym wyższa punktacja, z maksymalną notą "10". Najwyższą ochronę przyrodniczą, czyli 8 - 10 w mojej - subiektywnej - skali zapewniają tylko Parki Narodowe oraz Rezerwaty Przyrody. Łącznie jest to skromne 1,54% powierzchni kraju. Średnią ochronę, przyjmując bardzo optymistycznie, zapewniają Parki Krajobrazowe, czyli 8,31% powierzchni. Łącznie mamy więc ok. 9% powierzchni objętej ochroną przyrodniczą, przy bardzo optymistycznych założeniach. W praktyce, niestety, jest gorzej, dużo gorzej:

"Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Zarządzające parkami samorządy bardziej dbają o rozwój gospodarczy regionu niż o jego unikatowe walory przyrodnicze. Obowiązujące przepisy - nieprecyzyjne i niejasne - zamiast chronić parki, dodatkowo komplikują ich funkcjonowanie."

http://archive.is/KOMyU#selection-829.0-829.320

 I choć ta forma ochrony z założenia dopuszcza umiarkowaną działalność gospodarczą, która "musi" jedynie nie pogarszać stanu środowiska, to praktyka bywa, jak widać dla przyrody niekorzystna. Z tego powodu w mojej opinii Parków Krajobrazowych nie można wliczać do powierzchni objętej ochroną przyrodniczą lub inaczej pisząc - wyłączonej z działalności gospodarczej. Jest to forma ochrony raczej słaba, w dodatku i tak często naruszana, więc na siłę można by uwzględnić może z połowę terenów Parków Krajobrazowych.

A inne formy ochrony przyrody? Albo są zbyt małe, jak na przykład stanowiska dokumentacyjne czy użytki ekologiczne, albo w ponad 75% pokrywają się z już wcześniej wyznaczonymi obszarami ochrony, jak sieć Natura 2000.

Wynika z powyższego bardzo smutny obraz, jakże odmienny od poglądów niektórych blogerów, że Polska jest skansenem europy. Chronimy przyrodniczo 5 - 10% powierzchni kraju, z tym że bliżej nam do tych pięciu procent. Klasyfikuje nas to w


Lubię to! Skomentuj77 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości