Blog
Środowiskowiec
threeme
threeme ciekawy świata sceptyk
5 obserwujących 308 notek 288803 odsłony
threeme, 17 czerwca 2017 r.

Historia (długoletnia) sporu o Puszczę Białowieską, skleroza polityczna z prawej

5890 55 2 A A A


Na początku muszę podziękować blogerom S24 komentującym pod moją poprzednią notką o Puszczy. To dzięki nim musiałem przeszukać internety w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytania i to dzięki nim znalazłem zaskakujące fakty. Zacznijmy jednak od czegoś ważnego: obecny spór ekologów z rządem PIS nie jest ani czymś wyjątkowym, ani nie jest też wymierzony w ten konkretny rząd. Jeśli prześledzi się całą historię sporu o Puszczę Białowieską można odnaleźć wiele innych protestów za czasów poprzednich rządów. Czasem nawet ostrzejszych w formie, ale już dawno zapomnianych. Natrafić też można na wiele publicznych gwarancji poprzednich ekip z Wiejskiej, że Puszcza zostanie za ich czasów objęta całkowitą ochroną. I w końcu można odnaleźć ślady łamania prawa przez leśniczych, czy też łamania społecznych postanowień. Żeby jednak sprawa była dla wszystkich zrozumiała należy moim zdaniem przedstawić i całą historię - długą - sporu o kształt PB i obecne prawne formy ochrony przyrody na jej terenie. Gdy to zrobię, wiele kwestii - mam taką nadzieję - zostanie ukazanych w zupełnie innym świetle, niż próbuje się to dzisiaj pokazać przez - głównie - zwolenników wycinki w PB. Najlepsze jednak zostawiam na koniec notki, dla mnie ten odnaleziony dokument był jak trzęsienie ziemi, wybija z ręki wszystkie "argumenty" obecnego ministra środowiska. I stawia go również w niezbyt korzystnym świetle, ale o tym na końcu...
1. Kalendarium (skrócone) ochrony i niszczenia Puszczy Białowieskiej:
7 000 p.n.e. (9 tys. lat temu)
Na obsychające tereny polodowcowe wkracza las sosnowo – brzozowy.


5 200 – 1 900 p.n.e. (7.2 – 3.9 tys. lat temu)
Neolit – najstarsze ślady obecności człowieka w Puszczy Białowieskiej.


5 000 p.n.e. (7 tys. lat temu)
Okres borealny. Pojawiają się ciepłolubne drzewa liściaste (lipa, wiąz, dąb, jesion, grab) i krzewy (leszczyna).


4 000 p.n.e. (6 tys. lat temu)
Europę pokrywa już prapuszcza, której pozostałością jest Puszcza Białowieska.


W puszczy pojawia się świerk. Przybywa on z terenów obecnej środkowej Rosji dzięki ochłodzeniu się klimatu (okres subborealny), co spowodowane jest zmianą orbity Ziemi (cykle Milankovicia). (4.5-2.5 tys. lat temu)2 500 – 500 p.n.e.


200 - 500 n.e W okresie tym żyje działający w Aleksandrii grecki uczony Klaudiusz Ptolemeusz (Ptolemeusz). Jako pierwszy wspomina on o Sudinoi, identyfikowanych z Jaćwingami (nazywanych przez Krzyżaków Sudowami). Jaćwingowie zamieszkiwali do XIII wieku lasy położone między Narwią, Niemnem i Mazurami. Docierali również do Puszczy Białowieskiej, o czym świadczą bałtyckie nazwy miejscowe. Zajmowali się łowiectwem.
W pobliżu Puszczy Białowieskiej znajdują się jeszcze trzy inne cmentarzyska kultury wielbarskiej, zawierające ciałopalne groby kurhanowe lub płaskie.Z III-V wieku pochodzą tylko dwa znalezione do tej pory puszczańskie cmentarzyska pozostawione przez przedstawicieli kultury wielbarskiej. Pierwsze z nich to właściwie odosobniony grób szkieletowy dziecka z III-IV wieku w żwirowni na uroczysku Hajduki przy drodze z Białowieży do Narewki, będący jednak być może fragmentem cmentarzyska zniszczonego podczas kopania piasku. Drugie to cmentarzysko ciałopalne z III-V wieku w uroczysku Wielka Kletna w Białowieskim Parku Narodowym. Prawdopodobnie zawiera ono 60-70 grobów płaskich rozmieszczonych na dawnej śródleśnej polanie. Duża ilość importów znaleziona w grobach może świadczyć o istniejącej wówczas sieci dróg. Z kolei stały, kilkuprocentowy udział pyłków roślin terenów otwartych (trawy) oraz antropogennych w danych palinologicznych z I-IV wieku z obszaru Puszczy wskazuje na niewielki stopień jej odlesienia w tym okresie.


Z XI-XII wieku pochodzi niewielka ilość wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych pozostawionych przez ludność pogranicza mazowiecko-dregowickiego, czyli zachodniej i wschodniej słowianszczyzny. Nazwa Dregowicze wywodzi się od słowa drogwa – bagno.
W polskiej części Puszczy Białowieskiej na 7 stanowiskach archeologicznych z tych czasów odkryto groby płaskie kamienne charakterystyczne wtedy dla Mazowsza oraz kurhany ziemne typowe dla słowian wschodnich. Ich łączna liczba może sięgać około 400. Na czterech z tych stanowisk znajdują się duże cmentarzyska. Z drugiej połowy XI wieku pochodzi znajdujące się w uroczysku Zamczysko cmentarzysko płaskie. Prawdopodobnie zawierało ono nie mniej niż kilkadziesiąt grobów. Dawniej uważano, że w miejscu tym był zamek książąt litewskich lub królów polskich. Trzy pozostałe duże cmentarzyska znajdują się w uroczyskach Szczekotowo (115 kurhanów), Jelonka (79 grobów – 80% kurhany, 20% groby płaskie) i Kamień (103 groby – 30% kurhany, 70% groby płaskie, Białowieski Park Narodowy). Są one zlokalizowane nie na naturalnym wyniesieniu jak to w uroczysku Zamczysko, ale w dolinach rzek – Łutowni, Jelonki lub Hwoźnej (0.1-0.8 km od rzeki). Wczesnośreniowieczne groby z obszaru Puszczy charakteryzują się ubogim wyposażeniem, co świadczy o małej zamożności okolicznych mieszkańców oraz rozproszeniu osad i ich oddaleniu od grodów.
Oprócz wspomnianych czterech cmentarzysk w Puszczy Białowieskiej występują bardzo licznie obiekty „kurhanopodobne”, zawierające wyłącznie popiół i węgiel drzewny. Są rozmieszczone w środkowej i północnej części Puszczy zwykle wzdłuż starych dróg, mają większą średnicę od kurhanów-grobów. Niedawno wykazano, że są to ślady nowożytniej (z XVII-XIX wieku) produkcji leśnej. Podawana dawniej liczba puszczańskich kurhanów dochodząca do 800 okazała się więc kilkakrotnie zawyżona.

Opublikowano: 17.06.2017 21:29.
Autor: threeme
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

1. Nie uznaję dogmatu nieomylności autorytetów. To też ludzie. 2. Nie uznaję śmierci jako ochrony przed krytyką. Szanuję zmarłych, ale to nie oznacza immunitetu przed krytyką. 3. Nie uznaję prawd objawionych - np zawartych w Biblii. 4. Niechętnie stosuję cenzurę i banowanie, ale są wyjątki, jak obrażanie czy trollowanie. 5. Będę sukcesywnie wprowadzał zasady dyskusji racjonalnej. Wszelkie argumenty odwołujące się do emocji, odmawianie komukolwiek prawa do wypowiedzi, grożenie, obrażanie, insynuowanie, ewidentne kłamstwa będą zostawiane, ale piętnowane. To dotyczy też i mnie! 6. Nie jestem wszystkowiedzący! 7. Nie jestem nieomylny! 8. I wy też nie jesteście:)

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • JAn Paweł II też wchodził do synagog i meczetów, też "bratał" się z muzułmanami i żydami...
  • Zresztą mi wcale nie chodziło TYLKO o ceny węgla na świecie i w Polsce. Problemów jest...
  • Właśnie, węgla na świecie jest dosyć. Dodajmy, że węgla dużo tańszego od naszego,...

Tematy w dziale Rozmaitości