Blog
Środowiskowiec
threeme
threeme ciekawy świata sceptyk
29 obserwujących 527 notek 531545 odsłon
threeme, 13 września 2018 r.

Państwowy Monitoring Środowiska - Nasz (niedoskonały) system wczesnego ostrzegania

452 38 0 A A A

Już niedługo, wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego wróci zapewne temat smogu, zainteresowanie nim wzrośnie też z powodu najnowszego, bardzo krytycznego wobec rządu, raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz... konferencji klimatycznej COP 2018 w Katowicach. Miasto to może nie ma aż tak dużego zanieczyszczenia powietrza, jak Kraków, ale i tak smog pojawia się w nim często.

Przy okazji, jak zawsze, pojawią się "sceptycy" smogu oraz osoby propagujące "alternatywne wyjaśnienia" sporo będzie też głosicieli teorii spiskowych w rodzaju chemtrails. Będzie sporo prób zrzucania winy na Niemcy, byle tylko zrzucić odpowiedzialność z nas.

"Wątpiący" w problem smogu - część z nich w ogóle nie wierzy w takie zjawisko - dość często, raczej nieudolnie, próbują podważyć wiarygodność pomiarów zanieczyszczeń, metodologię zbierania danych i ich analizy - najczęściej nie mając najmniejszej wiedzy w tym temacie.

Postanowiłem więc przybliżyć Wam tą tematykę: kto w Polsce zajmuje się monitorowaniem poziomów stężenia niebezpiecznych substancji, co się mierzy, dlaczego akurat to, a także w jaki sposób i gdzie.

Kto zajmuje się pomiarami poziomów zanieczyszczeń? Powołana na początku lat osiemdziesiątych Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, czyli GIOŚ, do jej ustawowych zadań należą: •     kontrola przestrzegania przepisów – egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska spoczywających na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w tym m.in. poprzez kontrole w zakresie gospodarko wodno ściekowej w celu ochrony zasobów wód; kontrole emisji zanieczyszczeń do powietrza; kontrole składowisk odpadów,

 •     kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów poprzez, m.in.udzielanie zezwoleń na przywóz, wywóz i tranzyt odpadów;kontrolę prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów, do których przemieszczane są odpady z zagranicy,

 •     przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez nadzór (coroczne kontrole) zakładów, mogących być sprawcą poważnej awarii i prowadzenie ich rejestru; dokonywanie każdorazowo oceny zdarzeń o znamionach poważnej awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków,

 •     kontrola rynku,m.in. poprzez przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań określonych w dyrektywach nowego podejścia; zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi funkcjonowania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów powstających z wycofanych pojazdów; zapewnienie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

 •     koordynowanie i prowadzenie monitoringu środowiska zgodnie z programami Państwowego Monitoringu Środowiska – prowadzenie badań i gromadzenie danych o jakości środowiska w zakresie stanu:
      powietrza
      wód,
      gleb,
      przyrody,
      hałasu,
      promieniowania jonizującego,
      pól elektromagnetycznych,

(źródło - wikipedia)

Generalnie Inspekcja swoje zadania wykonuje bardzo dobrze, ale pewne zgrzyty w trybach są. Nie jest to jednak najczęściej wina urzędników, tylko naszego skomplikowanego i często niespójnego prawa, na przykład mimo wielokrotnych kontroli składowisk odpadów i podnoszonego alarmu w wyniku kontroli dalsze biurokratyczne procedury zawiodły - efekt to blisko sto (sic!) pożarów składowisk odpadów od kwietnia tego roku.

Jak widać lista zadań IOŚ jest bardzo duża, tu zajmę się tylko zagadnieniem monitoringu powietrza, który funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ):

image

Nadzór nad Państwowym Monitoringiem Środowiska:

image

System Monitoringu Jakości Powietrza wygląda tak:

image


źródła danych używanych w podsystemie monitoringu jakości powietrza PMŚ:

image

źródła grafik: GIOŚ via internet.

Program Monitoringu Jakości Powietrza na lata 2016 - 2020 obejmuje:

"a) zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą– Poś transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3), które obejmują:

 •  badanie i ocena jakości powietrza w strefach,
 •   wspomaganie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego, 
 •  pięcioletnią ocenę jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza,
 •   monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 •   pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, 
 •   monitoring składu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, rtęci w stanie gazowym oraz depozycji metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na stacjach monitoringu tła regionalnego,
 •  monitoring prekursorów ozonu,
 •   określenie reprezentatywności stanowisk pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;

b) zadania związane z prognozowaniem zanieczyszczenia powietrza i analizami epizodów stężeń zanieczyszczeń:

Opublikowano: 13.09.2018 17:28.
Autor: threeme
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

1. Nie uznaję dogmatu nieomylności autorytetów. To też ludzie. 2. Nie uznaję śmierci jako ochrony przed krytyką. Szanuję zmarłych, ale to nie oznacza immunitetu przed krytyką. 3. Nie uznaję prawd objawionych - np zawartych w Biblii. 4. Niechętnie stosuję cenzurę i banowanie, ale są wyjątki, jak obrażanie czy trollowanie. 5. Będę sukcesywnie wprowadzał zasady dyskusji racjonalnej. Wszelkie argumenty odwołujące się do emocji, odmawianie komukolwiek prawa do wypowiedzi, grożenie, obrażanie, insynuowanie, ewidentne kłamstwa będą zostawiane, ale piętnowane. To dotyczy też i mnie! 6. Nie jestem wszystkowiedzący! 7. Nie jestem nieomylny! 8. I wy też nie jesteście:)

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

 • @ostatni-kaczysta Wiem jaką mamy temperaturę na ok. 10 000 stacji i 4000 sond oceanicznych. To...
 • @MacMarc Po stronie wlotu tak. Po drugiej stronie blisko wylotu już nie.
 • Wątpie by chodziło o uprawy maryśki zawierającej narkotyk. Ta jest zakazana. Co innego tzw....

Tematy w dziale Rozmaitości