2 obserwujących
10 notek
9274 odsłony
  516   0

„Polska lokalna” pod parasolem CBA. Dbając o samorządy CBA dba o interes całego kraju

Fot. CBA
Fot. CBA

Dzięki CBA udaje się coraz lepiej wyłapać osoby łamiące prawo, działające na rzecz własnych interesów, wykorzystujące pozycję i możliwości. Takie działania udało się zidentyfikować w Pile. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Wicestarostę Powiatu Pilskiego oraz Dyrektora jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego. Materiał śledztwa wskazał, że wicestarosta pilski wykorzystywał pełnioną funkcję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przez inne osoby. Sprawa dotyczy działań wicestarosty wykraczających poza jego kompetencje służbowe tj. zatrudnienie lub przeniesienie na wyższe stanowisko służbowe osób niespełniających określonych przepisami wymagań zawodowych, a należących do grona jego znajomych lub poleconych przez osoby trzecie. Materiał dowodowy wskazuje, że wicestarosta do przestępczego procederu nakłonił podległego wysokiego urzędnika Starostwa Powiatowego w Pile – dyrektora jednego z wydziałów. Sytuacja będąca modelowym przykładem działań szkodzących interesom publicznym została dobrze oceniona przez CBA. W najbliższym czasie oceni ją również sąd.

Również do sądu trafi, po zakończeniu śledztwa, sprawa prowadzona przez gdańską Delegaturę CBA. Z ustaleń Biura wynika, że w 2015 roku właśnie w Gdańsku miało dojść do rażących naruszeń prawa przy sprzedaży przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy Alei Grunwaldzkiej 597 w Gdańsku wraz z prawem własności do stojącej tam kamienicy. CBA ustaliło, że kamienica w chwili sprzedaży była zamieszkana przez lokatorów komunalnych, zaś sam budynek nie powinien być sprzedany przez spółdzielnię – nie należał bowiem do „Budowlanych”, a do Skarbu Państwa – Gminy Miasta Gdańsk i znajdował się w jej  posiadaniu. W ocenie CBA doszło w tej sytuacji do działań na niekorzyść Skarbu Państwa, przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków. Zarzuty usłyszała ówcześnie pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Kierowniczka Referatu Obrotu Nieruchomości.

Wymienione przykłady działań kluczowych dla lokalnych społeczności to jedynie mały wycinek aktywności CBA na regionalnym szczeblu. Lektura doniesień zamieszczonych na stronie CBA pokazuje ogrom wysiłków Biura, ale i dobrych dla Polski efektów podejmowanych działań.

Warto pamiętać, że widoczne efekty pracy CBA, w postaci zatrzymań i zarzutów, nie miałyby często szans zaistnieć bez profesjonalnej pracy analityków Biura oraz funkcjonariuszy prowadzących kontrole. Kontrole CBA są stałym, bardzo ważnym, elementem działań Biura. Ich wyniki pozwalają często na kolejne czynności śledcze, czasem są kluczowe do rozpoczęcia innych, bardziej spektakularnych działań. Kontrole są w CBA traktowane bardzo poważnie.

Pokazują to ostatnie tygodnie, które obfitują w działania kontrole prowadzone przez agentów CBA. Poniżej znajduje się skrótowy opis działań Biura w tym zakresie:


KONTROLE CBA W SAMORZĄDACH


BARWICE.
Delegatura CBA Szczecinie prowadzi kontrolę pn. „Kontrola podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wymierzania oraz ustalania wymiaru podatku od nieruchomości, wydawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice na rzecz Zakładu Produkcji Torfowej Przemtorf Sp. z o.o. w latach 2008-2017”.  


MIĘDZYZDROJE. Szczecińska delegatura CBA prowadzi kontrole Międzyzdrojach pn. „Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem gminy Międzyzdroje, w zakresie powołania do życia oraz działalności Międzyzdrojski Rynek Sp. z o.o.”


POZNAŃ.
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzi kontrolę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych dotyczącą wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.


ZIELONA GÓRA.
Delegatura CBA w Poznaniu prowadzi kontrolę dotyczącą procedur podejmowania i realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego decyzji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego podmiotowi Global Trade MASH sp. z o.o. sp. k. w ramach RPO – Lubuskie 2020 na projekt pn. „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako biopaliwo lub komponent do produkcji biopaliw”


LUBLIN.
Funkcjonariusze CBA z Lublina prowadzą dwie kontrole: pierwsza, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz druga, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.


PABIANICE.
Delegatura CBA w Łodzi prowadzi kontrolę w Urzędzie Miejskim w Pabianicach określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji wybranych zagadnień dotyczących przygotowania i realizacji przez Miasto Pabianice przedsięwzięcia poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.


WARSZAWA.
Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi kontrolę w Warszawskim Metrze Sp. z o.o. pn. „Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.” Kontrolą objęta została dokumentacja dotycząca procedur udzielania wybranych zamówień publicznych w  latach 2014-2018.

Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizowane na poziomie samorządowym mają ogromne znaczenie, gdyż prowadzą do „oczyszczenia” lokalnych społeczności z układów, korupcji i nadużyć, które często nie pozwalają na normalne i spokojne życie mieszkańców, a zawsze szkodzą lokalnej społeczności. CBA nie przymyka oczu na nieprawidłowości, bowiem ma świadomość, że dbając o Polskę lokalną dba o interes całego kraju.


Stanisław Żaryn
Autor jest Rzecznikiem Prasowym Ministra Koordynatora Służb

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo