1 obserwujący
23 notki
4927 odsłon
  189   0

Papiestwo przeciwne Żydom. Prześladowania Żydów przez Inkwizycję.

Strona główna podręcznika dla inkwizytorów
Strona główna podręcznika dla inkwizytorów

Mało kto wie, że inkwizycja zajmowała się nie tylko przesłuchiwaniem i skazywaniem na śmierć chrześcijan, którzy nie zgadzali się z doktrynami kościoła katolickiego. Wśród innych grup osób, którymi zajmowała się inkwizycja, znajdowali się również i Żydzi. 

Inkwizytor Generalny Aragonii, Nicholas Eimeric, napisał, że w przyszłości wszyscy Żydzi będą poddani eksterminacji, oprócz tych, którzy naprawdę wierzą. Był on również autorem "Directorium Inquisitorum", czyli podręcznika dla inkwizytorów, w którym można przeczytać, co następuje: 

"(...) powinni oni [Żydzi] być przesłuchiwani i karani przez biskupów i inkwizytorów wiary jako heretycy. 

Nicholas Eimeric, Directorium Inquisitorum, Venice 1607, 2:46, fol. 353 ff

Jeszcze zanim sprawą Żydów zajęła się Inkwizycja w Hiszpanii, palono Żydów we Francji. Pierwsze masowe palenie Żydów na stosie odbyło się w tym kraju w roku 1288.

Tomasz Torquemada, inkwizytor przeciwny Żydom

Strach przed wpływem żydowskim skłonił królową Izabelę i króla Ferdynanda do napisania do papieża. Para królewska zapytywała o możliwość utworzenia sądów inkwizycji w Hiszpanii. Inkwizycja pojawiła się w Hiszpanii w roku 1481. Natomiast w 1483 na arenie dziejowej pojawił się Tomasz Torquemada, który pomimo zbrodniczej działalności, jaką rozwinął, został spowiednkiem królowej. Torquemada piastował stanowisko głównego Inkwizytora. 

Inkwizytor ten groził śmiercią tym rabinom, którzy nie wydawali w ręce jego organizacji nawróconych na katolicyzm Żydów, praktykujących jednak w tajemnicy swoją religię. Byli to tak zwani conversos. Stali się oni na długie lata obiektem prześladowań ze strony Inkwizycji, działającej w porozumieniu z władzą świecką. 

Warto zauważyć, że Torquemadę wspierał chyba najbardziej niemoralny papież w historii, Aleksander VI Borgia. I to w dodatku nie tak, jak moglibyśmy pomyśleć. Borgia, w związku z ponawiającymi się skargami na okrucieństwo Torquemady, wyznaczył czterech dodatkowych inkwizytorów, którzy mieli za zadanie go nadzorować.

Przymus przechodzenia na katolicyzm 

Conversos niejednokrotnie przechodzili na katolicyzm nie tyle pod presją, co pod przymusem. Do tego problemu odniósł się sam papież. W 1201 r. Innocenty III oznajmił, że chrzest jest sakramentem i jest ważny niezależnie od tego, czy został udzielony pod przymusem, czy też nie. Uznał, że właśnie dlatego Żydom w ten sposób ochrzczonym nie wolno jest wracać do dawnych praktyk kultowych. O sprawie wypowiedział się również inny papież: 

 "[Papież] Mikołaj III, w roku 1278, wprowadził ważne rozwiązanie. Zadecydował, że ci ludzie, którzy ze strachu, nawet jeśli nie całkiem zmuszeni, zostali ochrzczeni i potem powrócili do swojej "żydowskiej ślepoty", powinni zostać przekazani władzom świeckim i ma im zostać wymierzona kara śmierci (co zostało potwierdzone w roku 1378 przez [papieża] Mikołaja IV." 

Norman Roth, "Conversos, Inquisition, And The Expulsion Of The Jews From Spain",  s. 204

W obliczu prześladowań grupa Żydów conversos, praktykująca swoją religię mimo zakazów ze strony inkwizycji, zabiła Pedra de Arbuses, inkwizytora Saragossy. Nie udało się jednak wzniecić powstania przeciwko Inkwizycji: wiedzeni fanatyzmem, mieszczanie rzucili się na Żydów i zorganizowali niewielki pogrom.

OBSERWOWANI PRZEZ RODZINĘ, ZNAJOMYCH I SYSTEM 

Kiedy converso lub też Żyd nawracający katolików na wiarę swych ojców został zgłoszony, osoba, która nań doniosła, miała obowiązak go obserwować. Miała miesiąc na zebranie dowodów, a jeśli nie przedstawiła żadnych, sama znajdowała się w niebezpieczeństwie oskarżeń ze strony Inkwizycji. 

Co mogło budzić podejrzenia?...

"Conversos są oskarżani o całą litanię praktyk, które określa się mianem judaizowania, takich jak zapalanie lamp lub świec w piątkowy wiecczór, ubieranie czystych ubrań podczas żydowskiego szabatu, święcenie wielkiej uczty [Yom Kippur], jedzenie przaśników podczas Paschy i nawet obchodzenie święta Sukkot (...)" 

Norman Roth, "Conversos, Inquisition, And The Expulsion Of The Jews From Spain", s. 217

Przez pierwsze 12 lat funkcjonowania Inkwizycji w Hiszpanii, przed sądem stanęło więcej niż 13 000 conversos. W Sewilli spalono ich na stosie ponad 700.

Zabijano nie tylko ich. W roku 1491 spalono na stosie Żydów, którzy nie przeszli na katolicyzm. Przed straceniem byli ekskomunikowani.

W końcu Ferdynand i Izabela zdecydowali się wygnać ze swych ziem wszystkich Żydów, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie katolicyzmu. Na mocy edyktu z Milanu, wydanego 31 marca roku 1492, więcej niż 40 000 Żydów opuściło Hiszpanię.

Podobnie jak w przypadku II wojny światowej, wielu Żydów, zarówno tych wiernych tradycji, jak i conversos, szukało schronienia w Nowym Świecie.

Źródła:

https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-inquisition

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2430792/jewish/The-Spanish-Inquisition.htm

https://www.britannica.com/biography/Tomas-de-Torquemada


Lubię to! Skomentuj20 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura