20 obserwujących
189 notek
571k odsłon
  2774   0

Panie Szmarowski, miarka się przebrała!

Miarka się przebrała. Mem internetowy.
Miarka się przebrała. Mem internetowy.

Na początek szybki konkurs – co to jest GKR?

Groźne Kolegium Rewolucyjne?

Generalny Kres Rebelianta?

Garnizonowy Klub Raperski?

Gminne Kółko Rolnicze?

Gamonie Kretyni Ratunku?

Czas minął. Prawidłowa odpowiedź brzmi: GKR, to jest Główna Komisja Rewizyjna.

A konkretnie Główna Komisja Rewizyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na mocy Statutu Związku, GKR jest jednym z jego organów na szczeblu krajowym. Do kompetencji Komisji należy:

Kontrola działalności organów Związku wszystkich szczebli oraz powoływanych przez nie zespołów i komisji pod kątem zgodności z zapisami Statutu, podjętymi uchwałami oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.

Oto skład Komisji w bieżącej kadencji:

Michał Gołąbek – Przewodniczący

Renata Sulima

Sebastian Dobrowolski

Eugeniusz Wądołowski

Stanisław Legierski

Gdy w 2017 roku jeden z kontrkandydatów Kolasy, przewodniczącego NSZZ FSG, zwrócił się do Zarządu Głównego o udostępnienie protokołu z posiedzenia, na którym wybierano szefa związku, otrzymał wyłącznie stenogram własnego wystąpienia. Resztę utajniono, łamiąc w ewidentny sposób wymogi Statutu.

Wtedy GKR milczała.

Gdy w 2018 roku Kolasa i trzech jego kolesi, w tym osoba mająca status podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, wybrali się na szkolenie do Hiszpanii, nie mające absolutnie żadnego związku z ustawową właściwością Straży Granicznej, do Zarządu Głównego wpłynęło pismo jednego ze związkowców, domagającego się szczegółowych wyjaśnień. Odpowiedź była utrzymana w duchu Barei - nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi.

Wtedy GKR milczała.

Gdy Kolasa otrzymał z funduszu prawnego NSZZ FSG zapomogę w wysokości 22 tysięcy złotych na obsługę własnego prywatnego aktu oskarżenia i zatrudnił na pełnomocnika prawniczkę związkową,

GKR milczała.

Gdy w czerwcu 2019 roku upłynął termin zwołania zjazdu sprawozdawczego, na którym Kolasa miał przedstawić swój dorobek z połowy kadencji, a zjazdu nie zwołano (zresztą do dzisiaj),

GKR milczała.

Gdy w sieci pojawiło się nagranie, dokumentujące pokątne knowania, dzięki którym Kolasa i jego zgraja cwaniaczków zakulisowo rozdali między sobą stanowiska funkcyjne w Związku,

GKR milczała.

Ponad dwa lata od początku kadencji i zero inicjatyw kontrolnych. Dlaczego? Może to musi tak powoli się rozkręcać? Kontrola, to nie jest bułka z masłem. Nie można działać pochopnie. Nerwowe ruchy, nieprzemyślane kroki, niedbalstwo w planowaniu – niejeden sprawca nadużyć uniknął odpowiedzialności przez takie właśnie szkolne błędy kontrolujących. Wyjaśnienie całkiem sensowne. I to by się zgadzało. Czas rozruchu właśnie się skończył - GKR wkracza do akcji!

W dniu 3 września 2019 roku Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Robert Lis, otrzymał maila o następującej treści:

W związku z wpłynięciem do GKR NSZZ FSG wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie możliwych uchybień związanych z przyjęciem w poczet członków NSZZ FSG pana ROBERTA SZMAROWSKIEGO proszę o udostępnienie:
- wszelkich informacji zawartych w deklaracji członkowskiej pana ROBERTA SZMAROWSKIEGO (najprostszym rozwiązaniem byłby skan),
- informacji o terminach i kwotach opłacania składek członkowskich. Powyższe informacje proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 6 września 2019r.

               Pozdrawiam

Przewodniczący GKR NSZZ FSG
               Michał Gołąbek

To jest cała zawartość. Żadnych szanowny panie, żadnych drogi Robercie. Nie, tu nie ma miejsca na głupoty. Od razu widać, że nadawca zna się na rzeczy. On wie, na czym polega kontrolna robota i nie będzie sobie zaprzątał głowy jakimiś he he wersalami.

Przewodniczący Lis, doceniając powagę sytuacji, w dniu 4 września 2019 roku skierował do Przewodniczącego Gołąbka odpowiedź na piśmie, przez Kancelarię. Oto treść dokumentu:

Warszawa, dnia 4 września 2019 r.

Przewodniczący
GKR NSZZ FSG
Michał Gołąbek

Szanowny Panie Przewodniczący,

Odpowiadając na wiadomość elektroniczną z dnia 3.09.2019 godzina 16:36:43, proszę o:

Podanie podstaw prawnych i logicznych, uzasadniających wystosowanie wzmiankowanej wiadomości elektronicznej, a w szczególności:

1. Co to jest GKR NSZZ FSG
2. Przyjmując domyślnie, że GKR NSZZ FSG, to jest Główna Komisja Rewizyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, proszę o wskazanie w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zapisu, który uprawniałby Główną Komisję Rewizyjną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej do występowania do Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, o występowanie w kierunku udostępnienia danych wrażliwych, objętych ogólnymi regulacjami zwanymi potocznie RODO.
3. Do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej został przyjęty Pan Major Rezerwy Straży Granicznej Robert Szmarowski. Jeśli zapytanie dotyczy „pana Roberta Szmarowskiego”, właściwym wydaje się zweryfikowanie danych będących w dyspozycji „GKR NSZZ FSG”.
4. Kto jest autorem „wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie możliwych uchybień związanych z przyjęciem w poczet”:
- Związek Strzelecki Gminy Strzyżów
- Polski Związek Filatelistów Internetowe Koło Filatelistów przy Okręgu Pomorskim
- Klub Wędkarski Paskuda w Wartosławiu
- Klub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu
- Aeroklub Częstochowski
- anonimowy informator
(Najprostszym rozwiązaniem byłby skan).
5. Jaka jest podstawa prawna wymagalności odpowiedzi w terminie do 6 września 2019 roku.
6. W którym poradniku z zakresu epistolografii można znaleźć wskazówkę, wedle której pismo nie jest poprzedzone formułą grzecznościową, ale jest zakończone formułą spoufalającą „pozdrawiam”.
7. W jakim trybie wzmiankowane pismo zostało skierowane. Kolega do kolegi, znajomy do znajomego, funkcjonariusz do funkcjonariusza, osoba piastująca stanowisko w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej do osoby piastującej stanowisko w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Jednocześnie informuję, że niniejsza korespondencja odbywa się w oficjalnym obiegu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i jako taka ma charakter publiczny ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Z Poważaniem

(Pieczątka i podpis Przewodniczącego ZO)

Jak ta korespondencja wyglądała w oryginale, dowie się czytelnik zaglądając do galerii zdjęć pod tekstem.

Że co? Naruszanie Statutu? Banały. Jak jak? Szemrany wyjazd do Hiszpanii? Nuda. Że jak? Dziesiątki tysięcy złotych wyprowadzone do prywatnej kieszeni? Bzdet. Co znowu? Pokątne ustawianie wyboru władz Związku? Ziew.

Zaraz zaraz... Możliwe uchybienia związane z przyjęciem w poczet? No nie, no Panowie! Przecież to trzeba dogłębnie skontrolować!

MY TEGO TAK NIE ZOSTAWIMY!

***

Dla osób zainteresowanych podaję linki do publikacji, z których można się dowiedzieć, kto to jest Kolasa, jak działa jego banda i dlaczego w GKR nagle zatroszczono się o prawidłowość przyjęcia mnie w poczet.

[]

Don Kolasa i związkowa kasa

Piłkarski Poker Marcina Kolasy

Czy gen. dyw. SG Tomasz Praga osłania mafię?

[]

Zobacz galerię zdjęć:

Wiadomość elektroniczna nadana przez GKR NSZZ FSG.
Wiadomość elektroniczna nadana przez GKR NSZZ FSG. Odpowiedź na wiadomość elektroniczną GKR, strona 1. Odpowiedź na wiadomość elektroniczną GKR, strona 2.
Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo