9 obserwujących
24 notki
36k odsłon

Znowu Newton i jego pomyłki

Błędność teorii grawitacji Newtona zasadza się nie tylko na tym, że Newton przypisał materii masę, ale założył także, że ta masa nie zmienia się na całej drodze zbliżania się obiektów do siebie. Siła grawitacji we wzorach...

Wyrwać przyrodzie tajemnice

W książce Nowa Aryjska Fizyka wydanej w Niemczech przed I wojną światową (1912 lub 1913 rok) znajduje się rozdział poświęcony "metodom analitycznym poznania przyrody" - (tłumaczenie moje). Podany, jako pomoc dla młodych adeptów...

Kosmiczny wiatr

Chociaż pojęcie Wiatru Dagteru (WD) posiada wyższą entropię (uniwersalność) od przyciągania grawitacyjnego i tłumaczy to, co nazywane jest ciemną materią, to jego znaczenie bardziej zasadza się na filozofii, niż posiada ...

Paradoks, czy nie?

W celu zwrócenia uwagi czytelników na bardzo ważki aspekt dotyczący ziarnistości wielkości składających się na nasz Wszechświat, posłużę się pewnym pozornym paradoksem przedstawionym przez Zenona z Elei w którym, dla...