10 obserwujących
35 notek
45k odsłon

Lepkość próżni

Tytuł tej notki jest prowokacyjny, bo żadnej próżni nie ma. Natura próżni nie zawiera. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby nic. To nasze zmysły są niedoskonałe i nie wszystko da się zobaczyć. Tematem notki poprzedniej było...

Ciśnienie próżni

Na wstępie i dla porządku należy zaznaczyć tendencję energii wszechświata do wyrównania poziomów, do niwelacji odstępstw od średniej temperatury. Własność tę w pewien sposób ujmuje II zasada termodynamiki, której znaczenie...

Niezasłużony splendor OTW

Eksperyment Eötvösa – przeprowadzony w 1909 przez Loránda Eötvösa eksperyment sprawdzający związek pomiędzy masą grawitacyjną i bezwładnościową służący jako test postulowanej przez Alberta Einsteina równoważności obu mas....

Słynne oszustwa naukowe

Jefferson Laboratory at Harvard University Doświadczenie Pounda-Rebki Posłużę się tym doświadczeniem dla potwierdzenia mojej opinii, że zgodności eksperymentów fizycznych z postulatami OTW można dokonać tylko posługując się...

Galileusz do tablicy!

Zasada względności Galileusza: "Wszystkie układy odniesienia poruszające się względem siebie ze stałą prędkością są równoważne."   Wikipedia: "Od napisania przez Arystotelesa w latach 355-322 p.n.e....

Znowu Newton i jego pomyłki

Błędność teorii grawitacji Newtona zasadza się nie tylko na tym, że Newton przypisał materii masę, ale założył także, że ta masa nie zmienia się na całej drodze zbliżania się obiektów do siebie. Siła grawitacji we wzorach...

Wyrwać przyrodzie tajemnice

W książce Nowa Aryjska Fizyka wydanej w Niemczech przed I wojną światową (1912 lub 1913 rok) znajduje się rozdział poświęcony "metodom analitycznym poznania przyrody" - (tłumaczenie moje). Podany, jako pomoc dla młodych adeptów...