10 obserwujących
32 notki
43k odsłony
1976 odsłon

Słynne oszustwa naukowe

Wykop Skomentuj91

image

Jefferson Laboratory at Harvard University

Doświadczenie Pounda-Rebki
Posłużę się tym doświadczeniem dla potwierdzenia mojej opinii, że zgodności eksperymentów fizycznych z postulatami OTW można dokonać tylko posługując się oszustwem.
Ogólna teoria względności postuluje, że foton przemieszczający się w kierunku źródła grawitacji zyskuje energię przez wzrost częstotliwości ( w STW zegar ją traci częstotliwość, a zyskuje przemieszczając się przeciwnie), natomiast foton przemieszczający się w kierunku przeciwnym traci tę energię przez spadek częstotliwości.
Wzrost i spadek częstotliwości dokonuje się identycznie, co podczas efektu Dopplera, przy zbliżaniu się źródła fotonów do detektora i oddalaniu się tego źródła od detektora. W sumie przy założeniu, że we wszechświecie nie istnieją układy wyróżnione, chodzi tylko o to, aby odległość między emiterem i detektorem, albo malała (zbliżanie), albo rosła (oddalanie). To zaś, czy uznamy źródło emisji (emiter) za ruchome, czy detektor, nie ma znaczenia i jeżeli będą wymieniać się w tym ruchu - raz jeden będzie emiterem, raz drugi, to obserwacyjne efekty muszą być u nich symetryczne. W takim doświadczeniu nieświadomie przyjmuje się założenie, że ośrodek propagacji jest nieruchomy, albo, że jego ruch nie ma wpływu na prędkość światła. Jeżeli jednak odległość pomiędzy emiterem i detektorem zmianie nie ulega, to efektu zmiany częstotliwości fotonów być nie może. Tyle na temat efektu Dopplera.

Postulat OTW.
Efekt wzrostu częstotliwości fotonów wysyłanych w kierunku źródła "pola grawitacyjnego" i spadku częstotliwości przy kierunku przeciwnym do tego źródła jest faktem obserwacyjnym. Takim samym, jak przy efekcie Dopplera. Z postulatu OTW efekt symetrii wystąpiłby tylko przy braku pola grawitacyjnego.

Podsumujmy teraz podobieństwa i różnice między Efektem Dopplera i postulatem OTW.

Identyczność:
Doppler; symetria przy nieruchomym ośrodku
OTW; symetria przy braku grawitacji
Doppler; brak symetrii przy ruchomym ośrodku
OTW; brak symetrii przy grawitacji

Uprawnionym jest w takim przypadku stwierdzenie: OTW - brak symetrii przy grawitacji i brak symetrii przy ruchomym ośrodku.
Z logicznego rachunku zdań wynika, że grawitacja jest ruchem ośrodka.
I taką procedurę logiczną powinni byli przeprowadzić Pound i Rebka.

image

W omawianej zmianie częstotliwości światła, wynika z tego jeden tylko wniosek, że w doświadczeniu P-R, prędkości fotonów w tych dwóch kierunkach są różne, co można wytłumaczyć tylko unoszeniem fotonów przez ruchomy ośrodek propagacji w tym przypadku przez "próżnię".

Czy można z tej obserwacji wnioskować o prędkości ośrodka propagacji? Niestety nie można ustalić tego na całej drodze między emiterem a detektorem, a tylko można porównać prędkości średnie. Tak jest zawsze przy badaniach światła, gdyż fotonu nie można obserwować z boku.
Mimo tego, że w doświadczeniu zakłada się niezmienną własność

Pound i Rebka

prędkości propagacji na całej drodze światła, co nawet w przypadku "próżni" nie może być prawdą, to wyciąganie wniosków o tym, że prędkość światła dla każdego obserwatora w próżni jest jednakowa jest błędne.
Prędkość światła składa się z prędkości propagacji w ośrodku i z prędkości samego ośrodka - jest wypadkową tych dwóch prędkości.
Dodatkowo z doświadczenia wynika wniosek, że "próżnia"  przemieszcza się w kierunku "źródła pola grawitacyjnego".

Nie jest możliwe, aby Robert Pound i jego doktorant Glen Rebka w 1959, kiedy R. Pound miał 40 lat, pracując w  Jefferson Physical Laboratory znajdującym się na Uniwersytecie Harvarda, nie potrafił dokonać zwykłego rachunku zdań, może więc  chodzić tylko o świadome oszustwo naukowe w celu uwiarygodnienia OTW A. Einsteina.

O tym, czym jest w rzeczywistości próżnia i jak funkcjonuje grawitacja wyjaśniłem jest w innych notkach.

Wykop Skomentuj91
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie