10 obserwujących
31 notek
42k odsłony
477 odsłon

Niezasłużony splendor OTW

Wykop Skomentuj76

Eksperyment Eötvösa – przeprowadzony w 1909 przez Loránda Eötvösa eksperyment sprawdzający związek pomiędzy masą grawitacyjną i bezwładnościową służący jako test postulowanej przez Alberta Einsteina równoważności obu mas. Równość pomiędzy masą grawitacyjną i bezwładnościową, niezależnie od struktury i gęstości ciała, stanowi podstawę ogólnej teorii względności Einsteina. - Wikipedia

W tym eksperymencie została potwierdzona uniwersalność wzoru dla masy wyprowadzonego z II zasady dynamiki Newtona:          m= F/g w kierunku pionowym i w kierunku prostopadłym do niego, czyli poziomym. Inaczej zostało potwierdzone, że w strefie o zadanym przyspieszeniu grawitacyjnym mierzona lepkość dagteru jest taka sama w kierunku pionowym i poziomym. Gdyby kierunki nie były prostopadle, to nie udałoby się uzgodnić pomiarów.
Eksperyment mógł się powieść tylko na małych dystansach (małej średnicy wagi) i stosunkowo niewielkim gradiencie przyspieszenia grawitacyjnego (g).
Może przy tej okazji ujść analizie doświadczenia fakt, że Eötvös zastosował do eksperymentu ulepszoną przez siebie wagę Cavendisha, a więc potwierdził niejako, że efekt w postaci pomiaru (G) jest tym samym, co "przyciąganie grawitacyjne" w teorii grawitacji Newtona, tylko w znacznie mniejszej skali - nie planety Ziemia i dowolnego ciała, ale kul metalowych między sobą w warunkach laboratoryjnych.
Refleksja nad tym, że taka wyznaczona "stała" może obowiązywać tylko w tym samym miejscu i tylko w czasie pomiaru, jakoś uciekła "nauce" i stosuje się G bezwstydnie w każdej wybranej chwili i w dalekim kosmosie. Niebo wprawdzie przez to na głowę naukowcom nie spada - chociaż może trochę szkoda - ale zrozumienie w ten sposób tego, czym jest grawitacja, nie jest możliwe.


Sama więc idea polegająca na tym, że obiekty kosmiczne, a więc duże, można zmniejszyć w odpowiedniej skali, a zjawisko grawitacji pozostanie niezmienione pochodzi od Galileusza (przyspieszenie nie zależy od masy), Newtona (teoretycznie) i Johna Michella (praktycznie), twórcy urządzenia zwanego wagą skręceń i nie potrzebowała postulowania przez Alberta Einsteina równoważności masy grawitacyjnej i bezwładnej.

Cavendish przeprowadził serię pomiarów za pomocą tego urządzenia, a wyniki ogłosił w Philosophical Transactions of the Royal Society w 1798 roku.
Eksperyment Eötvösa potwierdził jedynie przydatność wagi skręceń do pośredniego badania zjawiska grawitacji. Eötvös uznał jednak w sposób całkowicie nieuprawniony, że badanie zjawiska grawitacji w płaszczyźnie poziomej jest badaniem bezwładności obiektu (masy bezwładnej). Miarą masy bezwładnej z definicji jest przyspieszenie uzyskane przez ciało pod wpływem działającej na niego siły równej ciężarowi tego ciała w miejscu i czasie pomiaru jednego i drugiego. Równość istnieje wówczas, gdy uzyskane przyspieszenie jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu. Poprawność tego pomiaru można przyjąć tylko przez warunek wstępny o równości badanych mas i odpowiednim przeprowadzeniu przeliczeń. W sensie ortodoksji doświadczalnej nie był to więc eksperyment.
Waga skręceń nie daje możliwości bezpośredniego pomiaru przyspieszenia. Poza tym wynik pomiaru za pomocą wagi skręceń określa średnią gęstość Ziemi na danej wysokości w odniesieniu bezpośrednim do gęstości materiału użytych w wadze kul, a pośrednio do gęstości wzorca masy z platyny i irydu w Sevres. Także użyte uproszczenia i zaokrąglenia dotyczące między innymi zakresu proporcjonalności  prawa Hooke'a nie upoważniają  do tego, aby określać obecne pomiary  z dokładnością 1 do 100 miliardów.
A.Einstein wziął za podstawę OTW rzecz oczywistą, znaną w tym czasie nauce od ponad stu lat i sprawdzoną wielokrotnie przez innych i nie ma podstawy do twierdzenia, że wyniki pomiarów Eötvösa stanowią potwierdzenie postulatu Einsteina o równości mas; grawitacyjnej i bezwładnej, a spadający na Eisteina i OTW splendor za tę równość jest niezasłużony.

Eksperyment Eötvösa potwierdził tylko prawdę, że jakiekolwiek badanie stanu dagteru w danym miejscu i w zadanym czasie, prowadzi do zgodnych wyników, które w każdym wypadku oznaczają parametry przestrzeni dagteru.


Wykop Skomentuj76
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie