10 obserwujących
35 notek
44k odsłony
379 odsłon

Wzór równoważności energii i masy

Wykop Skomentuj11

image
Energia nie jest równoważnikiem masy, nigdy nią nie była i masa nie jest desygnatem materii (nie zawiera się w denotacji), natomiast masa jest wielkością charakteryzującą lepkość dagteru. Prawdą natomiast jest to, że pewne procesy fizyczne prowadzą do tego, że masa w zjawisku z wydzieleniem energii maleje. Jest to jednak efekt wtórny zajścia i nie ma z zamianą masy na energię nic wspólnego.
Przywołany w tytule wzór jest łatwy do wyprowadzenia z II zasady dynamiki Newtona (F=m*a) przez pomnożenie prawej i lewej strony przez (s) i jego błędność jest po nim dziedziczona. Podobnie, jak ten pierwszy, jest liniowym (c=const) równaniem (wszechświat nie jest płaski) z dwoma niewiadomymi, czyli nie posiada rozwiązania, a przez podstawianie może ich mieć nieskończenie wiele i wszystkie błędne. W tytułowym wzorze masa określa energię, a energia masę w zależności od tego, co się chce "policzyć".
Algebraiczne niedomagania są oprócz tego obarczone wymienionymi wcześniej brakami logicznymi tak, że absurdalność posługiwania się nim od ponad stu lat jest bardzo smutną konstatacją dotyczącą  kondycji nauki.

Potrzeba określenia skąd i w jakiej ilości powstaje energia zauważona najpierw podczas rozpadu promieniotwórczego, a następnie w wyniku fuzji jądrowej, popchnęła fizyków do szukania odpowiedniej formuły. Sięgnięto jednak po najmniejszej drodze oporu do błędnych wzorów Newtona zawartych w jego dziele Principia mathematica.

Syntezie jądrowej towarzyszy zjawisko, które fizyka nazywa deficytem masy. Masa produktu jest mniejsza od algebraicznej sumy mas składników. Nie jest to jednak przyczyna reakcji jądrowej, a jej efekt poboczny. Zjawisko takie występuje powszechnie w zagęszczanej materii, ale tu ten efekt jest bardzo duży.
Masa, czyli w rozumieniu współczesnej fizyki zachowawcza i addytywna własność materii, która sprzeciwia się każdemu działaniu siły, została przypisana materii przez Izaaka Newtona.
Jak się jednak okazało i wyjaśniłem to w notce na Salonie24; https://www.salon24.pl/u/waclaw-kopacka/954594,odsrubowac-mase-od-materii, masa nie jest własnością materii i zjawisko stawiania oporu ruchowi można przypisać lepkości "próżni" zastępując błędne pojęcie próżni przez medium uniwersale; dagter. Zachowawczość materii osiągniętego stanu ruchu (w pewnym zakresie)   jest związana ze stabilnością, z bezwładnością cieplną tego samego medium uniwersale. Czyli własność, która powoduje opór ruchowi, po ustaniu przyspieszenia, sprzeciwia się oddaniu otrzymanej energii w sposób natychmiastowy środowisku, które - jakże by inaczej - ponownie przeciwstawia się zmianie parametrów - tym razem własnego ruchu. Własnością zachowawczości nie można zatem uhonorować samą tylko materię.

Stan fizyczny (globalny)  dagteru decyduje o tym, jak prezentuje się efekt masy w universum i traktując temat ogólnie, można stwierdzić, że każde działanie - z wyłączeniem sił pochodzących od zjawiska grawitacji -  wiąże się z występowaniem efektu masy.
Sformułowanie; "pochodzących od zjawiska grawitacji" oznacza, że każdy obiekt materialny w uniwersum, znajduje się w spadku swobodnym lub jego ruch jest przez ten spadek modulowany. Jest to stwierdzenie oczywiste z tej przyczyny, że wszędzie istnieje wektor stanu.
Co to oznacza?
Ruch grawitacyjny jest wywoływany przez wiatr dagteru, a czysty spadek swobodny zachodzi tylko wówczas, gdy ciało porusza się zgodnie z tym wiatrem. Znakomita większość przypadków czystym spadkiem swobodnym nie jest, a wynika to z  fizycznych historycznych zaszłości, bo przecież wszechświat pełen jest najróżniejszych zdarzeń. W kosmosie te  zaszłości są czasem trudne do prześledzenia, a dodatkowo dagter w formie wirterii jest niewidzialny, to stawianie prognoz dotyczących ruchów obiektów jest bardzo utrudnione. Jedno jednak występuje zawsze, a jest nim modulacyjne oddziaływanie wiatru dagteru na wszystko co istnieje. Jakie zaś zdarzenia w zbiorze Wirtualu decydują o intensywności i kierunkach wiatru dagteru tego nie wiemy i nigdy wiedzieć nie będziemy, a tylko możemy się posługiwać śladowym wpływem materii w tych zjawiskach.

Obiekty poruszające się przeciwnie do kierunku WD są hamowane (kamień podrzucony do góry), te które poruszają się wolniej od niego są przyspieszane (kamień opuszczony z wysokości) itd., niemniej modulacja ich ruchu (przyspieszenie) następuje niezależnie od ich wielkości - posiadanej przez nie masy, jak nazywa to  fizyka. 

Masa materii wynika z lepkości dagteru i  maleje wraz z prędkością, natomiast moc energii (!) wzrasta. Jaki jest mechanizm tego zjawiska objaśniłem w notce: https://www.salon24.pl/u/waclaw-kopacka/1061321,lepkosc-prozni
Inna lepkość dagteru reflektuje inną masą materii, a to przemawia za tym, że  kanon fizyki, który brzmi: prawa fizyki i stałe fizyczne są takie same w całym wszechświecie - nie posiada uzasadnienia.
Już chociażby  tylko z tego  jednego powodu przytoczony w tytule  wzór jest błędny.

PS

Bez mojej moderacji


Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie