10 obserwujących
34 notki
44k odsłony
614 odsłon

Któremu fizykowi dzisiaj dokopiemy?

Wykop Skomentuj44


Paradoksy dynamiki Newtona

O tym, jak dynamika Newtona jest oddalona od rzeczywistego świata.
Zasady dynamiki Newtona opisują świat nie tylko w sposób wyidealizowany, ale także w większości  całkowicie błędnie.
Niestety nauka nie dorobiła się do tej pory lepszej, bo przecież paranoi zawartych w TW A.Einsteina nie można traktować, jako postępu naukowego, lecz wręcz odwrotnie, jako zapaść naukową.
Odpowiedzi na pytanie o to; jak to jest możliwe, żeby przez ponad sto lat świat naukowy nie zorientował się w tym, jak wygląda sytuacja? mogą udzielić psychiatrzy i socjologowie we współpracy z historykami nauki.
Sytuacja jest nie tylko dziwna i niepokojąca, ale jeszcze do tego bardzo niebezpieczna dla ludzkości i także Ziemi, jako całości, oraz znajdującego się na niej życia.
Dlaczego poruszam ten temat?
Nie zajmowałbym się nim, gdyby nie to, że uważam kosmos  w długich przedziałach czasowych, za niezwykle niebezpieczne miejsce dla życia. Nie są to scenariusze science fiction, gdyż paleontologia i geologia dostarczają niepodważalnych dowodów na to, że w przeszłości dochodziło na Ziemi do katastrof o rozmiarach apokaliptycznych i co gorsza nie można w żaden sposób przewidzieć, kiedy taka kolejna katastrofa Ziemię nawiedzi.
 Niektórzy twierdzą, że po pierwsze te katastrofy były dawno, a inni znowu, że gdyby nam coś naprawdę groziło, to dowiemy się o tym dostatecznie wcześnie, aby temu zaradzić. Są również tacy, którzy uważają, że jest to zrządzenie losu i nic na to nie poradzimy.
Kto ma rację?
Odpowiedzi są różne:  nikt;  wszyscy po trochę; nie warto zawracać sobie głowę.
Prawda jest jednak taka, że duża część wypadków przydarza się przez zaniedbania.
Zaniedbaniem w poruszonym temacie, jest sytuacja w nauce, gdzie marnuje się zasoby intelektualne i finansowe na nic nie przynoszące poznaniu Rzeczywistości przedsięwzięcia, np. aby udowadniać, jak teorie względności A.Einsteina są zgodne z doświadczeniem, a to możliwe jest jedynie przez szwindel.
No, ale miało być o dynamice Newtona, więc odłóżmy ten temat na inną okazję.

I zasada dynamiki:

Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego jednostajnego, jeżeli siły przyłożone nie zmuszą ciała do zmiany tego stanu.

Dyskusję rozpocznę od I zasady i twierdzenia o "stanie spoczynku". Dlaczego Newton wprowadził taki termin, kiedy od co najmniej czasów Heraklita wiedziano, że wszystko znajduje się w ciągłym ruchu i nie istnieje w naszym Wszechświecie nic, co znajduje się w spoczynku, nawet jeżeli jest w jakiś sposób związane w układzie. Mało tego, to jeszcze żadna rzecz nie posiada identycznych parametrów stanu, jak inna, gdyż na tym polega rozróżnialność absolutna (RA) każdej rzeczy w naszym W-świecie.
W dalszej części tej zasady jest mowa o ruchu jednostajnym, który na podobnej zasadzie RA nie może być jednostajny, a nieustannie (kwantowo) zmienny. Także nie istnieje ruch prostoliniowy, nawet wymuszony, gdyż brakuje we W-świecie wzorca prostości, więc nie ma się na czym wzorować.
I wreszcie, zmuszenie "ciała do zmiany tego stanu"; może i musi zachodzić nieustannie, i jeżeli ma się na myśli daleki kosmos, to także tam istnieje wielkość stanu przestrzeni, która nie tylko, że powoduje zakrzywienie ruchu swobodnego ciał, ale także zmienia wartości ich prędkości. "Siły przyłożone" (chodzić może tylko o siły inne niż naturalne) mogą zmienić "stan" ciała, które i tak znajdowało się w ruchu zmiennym i pod wpływem tych sił nadal będzie się znajdować w ruchu zmiennym co kierunku i wartości.
Newton nie brał pod uwagę tego, że przestrzeń kosmosu jest substancją wirtualną i że ruch tej substancji dodaje się do ruchu (czasem się odejmuje)  każdego ciała w kosmosie, czy gdziekolwiek indziej. Poza tym nie zauważył, że każde ciało, którego parametry ruchu odbiegają od dopuszczalnych przez wielkość stanu, po pewnym czasie przybierają parametry wynikające z wielkości tego stanu przestrzeni. Energia włożona rozprasza się, bo tego wymaga termo-pan-dynamika. Ciało, które jest cieplejsze lub zimniejsze niż otoczenie, zyskuje lub traci ciepło na jego rzecz.


II zasada dynamiki:

Zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej siły poruszającej i odbywa się w kierunku prostej, wzdłuż której siła jest przyłożona.

Druga zasada dotyczy działania siły na ciało w ruchu i twierdzi, że zmiana ruchu (przyspieszenie) jest proporcjonalna do działającej siły, chociaż tak być nie może, gdyż czynnikiem proporcjonalności nie jest wyłącznie działająca siła z powodu zmiany masy obiektu w ruchu. Ciało pod wpływem działającej siły zewnętrznej zyskuje energię, ale nie w sposób liniowy. Nie jest to więc zależność prosta. To, że ruch nie może się odbywać w kierunku prostej "wzdłuż której jest siła przyłożona" wynika z jednej strony z tego, że nie istnieją proste, a także z tego, że ciało zawsze jest jednocześnie unoszone przez ruch wirterii, który nie odbywa się po prostych.
Dodatkowo każde ciało w przestrzeni ze względu, że nie porusza się po prostej, musi się także obracać. Przyspieszenie ciała w takim przypadku jest zawsze różne od proporcjonalności w stosunku do siły działającej. Nie jest jednak możliwe ustalenie udziału przyspieszeń w zdarzeniu, a wszelkie odstępstwa od założeń idą na karb niedokładności pomiaru lub jakiejś innej wymówki.

III zasada dynamiki:

Względem każdego działania istnieje przeciwdziałanie zwrócone przeciwnie i równe, to jest wzajemne działania dwóch ciał są zawsze równe i zwrócone przeciwnie.

To ostatnia zasada, niekiedy nazywana: działaniem i przeciwdziałaniem, która mówi o równości działania i o przeciwnym zwrocie przeciwdziałania. Zaprzecza ona w ten sposób innemu twierdzeniu, które wynika z        I zasady, że jeżeli siły przyłożone się równoważą, to ciało w takim wypadku "pozostaje w spoczynku, albo się porusza......", tak jakby żadnych sił nie było, natomiast zwykły eksperyment pokazuje, że ciało po przyłożeniu siły się porusza, co dowodzi tego, że "opór" w postaci masy maleje i jeżeli jakimś "cudem" (siła) działanie jest stałe, to przeciwdziałanie maleje, a stan termodynamiczny ciała zmienia się wzdłuż linii zdarzeń W-świata.

Wykop Skomentuj44
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie